Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuần 2 ( Từ ngày 09/07- 15/07/2018 )

Tuần 2 ( Từ ngày 09/07- 15/07/2018 )

Tải bản đầy đủ - 0trang

SVTT: Trần Ninh Linh

Chương



3



4



5



6



7



10/07/2018



11/07/2018



12/07/2018



GVHD: Ths. Lê Văn



-



Bồi dưỡng kiến thức và học các thiết bị chuyên

môn



-



Được các anh trong tổ điện hướng dẫn cách sử

dụng Aptomat,contactor,rơ le nhiệt,biếdòng,van khí

nén điện từ.



-



Hỗ trợ làm khi có đấu mạch bảo trì lò nấu, bộ phận

chiết rót,đóng nắp…khi được nâng cấp



-



Được các anh hướng dẫn đấu nối và cách cài đặt

biến tần nhằm điều chỉnh tốc độ động cơ phù hợp

với yêu cầu đề ra.



-



Tìm hiểu làm tủ điện điều khiển động cơ 3 pha



-



Hỗ trợ làm khi có đấu mạch bảo trì lò nấu, bộ phận

chiết rót,đóng nắp… khi được nâng cấp



-



Quan sát tìm hiểu về dây chuyền sản xuất, các

cơng việc bảo trì và sửa chữa. Những bộ phận cần

được bảo trì sửa chữa theo định kì



-



Quan sát tìm hiểu về dây chuyền sản xuất, các

cơng việc bảo trì và sửa chữa. Những bộ phận cần

được bảo trì sửa chữa theo định kì



-



Đi cùng các anh trong tổ điện để kiểm tra,bảo trì tất

cả hệ thống điện trong các phân xưởng vì mùa hè

này đang mùa nắng nóng cao điểm nên thường

xuyên phải đi kiểm tra.



-



Quan sát tìm hiểu về dây chuyền sản xuất, các

cơng việc bảo trì và sửa chữa. Những bộ phận cần

được bảo trì sửa chữa theo định kì



-



Em được đi làm cùng các anh để bảo trì hệ thống

băng tải tại bộ phận chiết rót,kiểm tra tiến hành

thay thế.



13/07/2018



14/07/2018



 Tuần 3 ( Từ ngày 16/7 - 22/7/2018 )

Th





Ngày,tháng,năm



Nội dung công việc/Cảm nhận của bản thân



10



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương

2



3



4



5



6



7



16/7/2018



GVHD: Ths. Lê Văn



-



Được cung cấp tài liệu về Biến tần,PLC… và được

học tập tại phân xưởng động lực-bảo trì.



-



Phân công đi cùng các anh trong tổ điện để thay

thế Aptomat,Contactor và Rơ le nhiệt đã bị

hỏng,khả năng sử dụng kém ở các bộ phận xử lý

nước và lò nấu.



-



Tìm hiểu cụ thể về hệ thống điện - Điện nhà máy



-



Tìm hiểu thiết bị điện,hệ thống tủ điện,điện 3 pha



-



Bồi dưỡng kiến thức và học các thiết bị chuyên

môn



-



Được phân công đi cùng các anh trong tổ điện để

thay thế lại và lắp đặt thêm hệ thống đèn thoát

hiểm,đèn chiếu sáng,ổ cắm và lắp đặt thêm quạt

gió ở trong tất cả các bộ phận.



-



Được phân công đi cùng các anh trong tổ điện để

thay thế lại và lắp đặt thêm hệ thống đèn thốt

hiểm,đèn chiếu sáng,ổ cắm,cơng tắc ở các bộ phận

lò nấu,lò hơi,xử lý nước,bộ phận chiết rót.



-



Được phân công đi cùng các anh trong tổ điện để

lắp đặt thêm hệ thống quạt gió ở phân xưởng chiết,

và lắp đặt thêm đèn chiếu sáng ở một số văn

phòng.



17/07/2018



18/07/2018



19/07/2018



20/07/2018



21/07/2018



 Tuần 4 ( 23/07- 29/07/2018 )

Th





2



Ngày,tháng,nă

m



Nội dung công việc/Cảm nhận của bản thân

-



Kiểm tra lại những kiến thức mà em thu được trong 3

tuần đầu và giới thiệu về những phần mềm cần thiết

trong hệ thống tự động



-



Giới thiệu rõ hơn về những cơng việc sau khi ra

trường em có thể làm



23/07/2018



11



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương

3



24/07/2018



4



25/07/2018



5



26/07/2018



6



GVHD: Ths. Lê Văn



-



Hỗ trợ làm khi có đấu mạch bảo trì lò nấu, bộ phận

chiết rót,đóng nắp…khi được nâng cấp



-



Hỗ trợ trong việc lắp đặt tủ điện điều khiển cho bộ

phận xử lý nước.



-



Hỗ trợ làm khi có đấu mạch bảo trì lò nấu, bộ phận

chiết rót,đóng nắp…khi được nâng cấp



-



Tìm hiểu cụ thể về hệ thống điện - Điện nhà máy



-



Tìm hiểu thiết bị điện,hệ thống tủ điện,điện 3 pha



-



Bồi dưỡng kiến thức và học các thiết bị chuyên môn



-



Phân công vệ sinh động cơ,tháo lắp bộ phận dây quấn

của các động cơ bị cháy để các anh tiến hành quấn

lại.



-



Tìm hiểu cụ thể về hệ thống điện - Điện nhà máy



-



Tìm hiểu thiết bị điện,hệ thống tủ điện,điện 3 pha



-



Bồi dưỡng kiến thức và học các thiết bị chuyên môn



27/07/2018



7



28/07/2018



 Tuần 5 (30/07- 05/08/2018)



(30/07- 05/08/2018)



-



Bồi dưỡng kiến thức và học các thiết bị chuyên mơn



-



Tìm hiểu thiết bị điện và học cách viết báo cáo cuối

ngày.



-



Làm báo cáo cuối ngày.



2. Nội dung chính của công việc

-



Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng thực tập tại Cơng ty CP Bia Sài Gòn –Nghệ

Tĩnh cơng việc chính của em là hỗ trợ làm ,quan sát tìm hiểu về dây chuyền sản

xuất, các cơng việc bảo trì và sửa chữa. Những bộ phận cần được bảo trì sửa

chữa theo định kì .



Trong tuần đầu tiên thực tập em được hướng dẫn tìm hiểu về cơng việc trong

cơng ty.

- Sau khi có những nhận biết cơ bản về cơ cấu của công ty, em được tham khảo tài

liệu về thiết bị được lắp đặt trong hệ thống các phân xưởng.

- Thơng qua tìm hiểu trên thực tế ,tham khảo tài liệu và học hướng dẫn các anh

trong chuyên ngành trong công ty để dễ dàng hơn trong công việc.

- Hỗ trợ mấy anh làm trong việc lắp đặt tủ điện điều khiển.



12



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương



GVHD: Ths. Lê Văn



3. Những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục

3.1. Thuận lợi

- Trong quá trình học tập tại nhà trường, em đã được trang bị một kiến thức cơ bản

về trang thiết bị hệ thống điều cho bản thân, điều này đã trở thành một thuận lợi lớn

trong việc tiếp cận với công việc trong khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, người hướng dẫn

trực tiếp và các anh chị trong bộ phận.

- Được trực tiếp đấu các tủ điện ,kiểm tra động cơ

3.2. Khó khăn

- Do kiến thức chun mơn còn hạn chế nên cũng gặp vài khó khăn trong q trình

đấu nối và làm việc.

- Các tài liệu chủ yếu sử dụng chữ tiếng anh nên có chút khó khăn trong việc nhận

dạng đọc tài liệu.

- Đơi khi còn phản ứng chậm và khơng hiểu do chưa quen với môi trường làm.

- Yêu cầu về thời gian và tác phong làm việc nằm trong một khn khổ nhất định

khác hồn tồn với đi học nên cũng có chút bỡ ngỡ.

Dù gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực tập nhưng em đã cố gắng hồn

thành tốt các cơng việc được giao.

3.3. Biện pháp khắc phục

-



Cố gắng trau dồi và tích lũy kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn.



-



Trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị trong bộ phận.



-



Cố gắng tuân thủ theo quy định về thời gian và tác phong làm việc của công ty.



-



Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có chữ tiếng anh



4. Kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ đợt thực tập

Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng thực tập tại công ty.Sau q trình thực tập đã

giúp em tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm và vốn kiến thức về chun mơn

cũng như hình thành một ý thức làm việc trong một mơi trường có tổ chức.

4.1. Về chun mơn

- Nâng cao kỹ năng kiến thức về chuyên ngành.

- Mạnh dạn hơn trong công việc, chủ động trong công việc với các thiết bị trong hệ

thống tự động.

- Làm quen với công việc và môi trường làm việc thực tế.

- Được làm quen và biết nhiều hơn các thiết bị thực tế,nguyên tắc hoạt động của

một hệ thống tự động.



13



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương



GVHD: Ths. Lê Văn



- Tích luỹ được kiến thức lớn trong lĩnh vực chuyên ngành tự động hóa.

4.2. Về ý thức trong công việc

- Luôn đi làm đúng giờ.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn.

- Hoàn thành tốt công việc được giao và đúng thời hạn.

- Luôn luôn học hỏi kinh nghiệm của các anh chị trong cơng ty để làm vốn tích luỹ

cho bản thân.

- Học hỏi được cách ứng xử và giao tiếp trong công việc và cuộc sống.



14



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương



GVHD: Ths. Lê Văn



4.3. Kết quả đạt được sau khi thực tập

 Một số tủ điện điều khiển tại các xưởng



Hình 4. Tủ điều khiển tại xưởng cấp xử lý nước



15



SVTT: Trần Ninh Linh

Chương



GVHD: Ths. Lê Văn



16



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuần 2 ( Từ ngày 09/07- 15/07/2018 )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×