Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên phần mềm Step 7 ta download chương trình xuống và nhấn Run-P

Trên phần mềm Step 7 ta download chương trình xuống và nhấn Run-P

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.63. Giao diện giám sát khi chưa mơ phỏng

 Trên WINCC bấm Run ta tiến hành nhập các thông số Kp = 1.2, Ti =1.5,

Td = 0.36 mơ phỏngHình 2.64. Giao diện trên WinCC khi ta tiến hành mô phỏng nhiệt độ đang tăng

81+ Nhiệt độ tăng đến nhiệt độ đặt:Hình 2.65. Hệ thống hoạt động khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ đặt

- Mô phỏng ta thấy nhiệt độ vẫn có sự vọt lố và sau khoảng vài giây nó đã xác lập

được quanh điểm đặt.2.5. Kết luận

Để tìm được thơng số Kp, Ti, Td để điều chỉnh nhiệt độ lò nung chính xác là rất

khó, ngồi thơng số của bộ điều chỉnh rất quan trọng còn có thời gian lấy mẫu Tck

cũng rất quan trọng. Để điều chỉnh được nhiệt độ lò nung cần thì cần phải quan

tâm đến bốn thông số chứ không phải ba thông số của bộ điều chỉnh PID, những

thông số quan tâm đó là Kp, Ti, Td, Tck. Nếu để Kp, Td lớn thì hệ thống sẽ mất ổn

định, còn để Ti nhỏ quá thì hệ thống cũng sẽ mất ổn định, để Tck khơng đúng thì

hệ thống cũng sẽ chạy khơng chính xác.82KẾT LUẬN CHUNG

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo

trong Viện Kỹ Thuật và Công Nghệ , đặc biệt là bộ mơn Điều khiển và Tự động hóa

trường Đại Học Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức,

kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Hoa Lư, thầy đã tận tình giúp đỡ,

trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm đồ án. Trong thời

gian làm việc với thầy, em khơng ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn

học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả.

Lò nung cơng nghiệp có cấu tạo, cách thức điều khiển phức tạp. Đồ án tốt nghiệp

“Ứng dụng bộ điều chỉnh PID thiết kế hệ thống điều chỉnh và giám sát nhiệt

độ lò nung” của em đã thực hiện một phần nào đó đồ án được đặt ra.

Đồ án tốt nghiệp này em mới chỉ tìm hiểu được một phần nhỏ của lò nung trong

công nghiệp, các kết quả thu được chỉ mang tính chất tương đối, đáp ứng phần nào yêu

cầu.

Với kiến thức và thời gian có hạn nên đồ án tốt nghiệp của em khơng tránh khỏi

những sai sót. Do vậy em rất mong nhận được sự góp ý và đánh giá của các quý thầy

cô để đồ án tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!83TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hoa Lư, Lê Văn Chương, Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động hệ

tuyến tính, NXB Ðại học Vinh, 2017.

[2] Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB

Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2004.

[3] Nguyễn Thương Ngô, Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính, NXB Khoa học

và kỹ thuật Hà Nội, 2009.

[5] Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự động hóa trong cơng nghiệp với Wincc, Nhà

xuất bản khoa học và kỹ thuật 2007.bản Hồng Đức.

[6]Hà Văn Trí. (2007). Hướng dẫn lập trình S7-300. Cơng ty TNHH TM & DVKTSIS.84PHỤ LỤC

Bảng dữ liệu của khối PID mềm FB41:85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên phần mềm Step 7 ta download chương trình xuống và nhấn Run-P

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×