Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN QUỐC TẾ FTI.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN QUỐC TẾ FTI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diễn giải mối quan hệ của các bên:

(1) Treffert đàm phán và ký kết hợp đồng với bán hàng cho KSP vào ngày23/04/2018 theo điều kiện CIF (Incoterms 2010).

(2) Công ty Treffert Coatings ( S.E.A ) Sdn Bhd sẽ chủ động tìm kiếm cácforwarder và cuối cùng thuê Forwarder là Hankyu Hanshin (Singapore). Hai

bên thỏa thuận và ký hợp đồng.

(3) Hankyu Hanshin (Singapore) sẽ liên hệ với Agent là Hankyu Hanshin (Vietnam)

(4) Hankyu Hanshin (Singapore) sẽ liên hệ và book tàu với Hãng tàu MCC Line.

(5) Hãng tàu MCC Line đầu xuất khẩu và đầu nhập khẩu sẽ liên hệ qua lại với nhauđể gửi bill, thông báo thời gian hàng hóa cập cảng

(6) Khi hàng chuẩn bị cập cảng hãng tàu MCC bên đầu nhập khẩu sẽ gửi thông báohàng đến cho Hankyu Hanshin(Vietnam)

(7) Sau khi nhận được thông báo của hãng tàu về ngày cập cảng dự kiên HankyuHanshin (Vietnam) sẽ gửi thông báo hàng đến cho KSP2.2. Sơ đồ qui trình thực hiện nhập khẩu hàng FCL bằng đường biển tại Công Ty

Cổ Phần Thương Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI

Thỏa thuận dịch vụ với khách hàngNhận và kiểm tra bộ chứng từ

Khách hàng nộp thuế theo thông tin tờ khai

Khai hải quan điện tử, nhận kết quả phân luồng

quả phân luồng

Nhận BCT gốc làm thủ tục hải quanChuẩn bị hồ sơ khai báo hải quanNhận D/O

Làm thủ tục thông quanĐiều động xe đưa hàng về kho

Nhận hàng và giao hàng cho khách hàng

Trả container rỗngQuyết toán phí dịch vụ với khách hàng và bàn giao hồ sơBảng 2. 1. Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của FTI2.3. Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng

đường biển tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI

2.3.1. Thỏa thuận dịch vụ vơi khách hàng

Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KSP địa chỉ 109 Nguyễn Trọng

Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam thực hiện

việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương với đối tác nước ngoài (doanh nghiệp xuất

khẩu Công ty TREFFERT COATINGS ( S.E.A ) SDN BHD địa chỉ Plo 577, Jalan

Keluli 8 , Kawasan Perindustrian, Pasir Gudang81700, Pasir Gudang, Johor,Malaysia)

nhập khẩu Sơn phủ bề mặt gỗ, Hợp đồng Số: VN180285, Ngày: 23/04/2018, với đầy

đủ các nội dung chi tiết thể hiện trong các điều khoản của một hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được ký kết công việc tiếp theo là tổ chức thực hiện hợp đồng,

công ty TREFFERT COATINGS ( S.E.A ) SDN BHD làm các việc để giao hàng và

chứng từ cho nhà nhập khẩu, bên cạnh đó Cơng ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ KSP phải tiến hành các bước sau đây:

- Xin giấy phép nhập khẩu (nếu cần)

- Thực hiện các bước đầu của khâu thanh toán

- Làm thủ tục hải quan

- Kiểm tra hàng hóa

- Nhân hàng

- Làm thủ tục thanh tốn và khiếu nai (nếu có)

Cơng ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ksp hoạt đông trong lĩnh vực thương

mại do khơng có bộ phận logistics chính vì thế cơng ty lại phải ký kết một hợp đồng

dịch vụ khác với Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI, đề Công Ty

Cổ Phần Thương Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI đứng ra cung ứng dich vụ liên quan đến

viêc nháp khẩu lô hàng trên như khai báo hải quan cho lô hàng nhập khẩu, từ thuê

phương tiên vận tải và giao hàng đến bãi của công ty theo như thỏa thuận của hợpđồng. Các chi phí làm hàng do cơng ty bỏ ra sẽ được thanh tốn trọn gói cùng chi phí

dịch vụ khi quyết tốn cho lô hàng.

2.3.2. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ

2.3.2.1. Nhận bộ chứng từSau khi nhận được giấy thông báo hàng đến (Arrival notice), Công ty TNHH

Thương Mại Và Dịch Vụ Ksp sẽ thông báo và liên lạc với công ty Cổ Phần Thương

Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI khi cần tiến hành làm thủ tục cho hàng hóa. Theo đó Công

ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khang Việt sẽ gửi bộ chứng từ được scan bằng

email cho công ty Cổ Phần Thương Mại Tiếp Vận Quốc Tế FTI. Sau khi nhận được

chứng từ bên Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ksp thì nhân viên chứng từ

phụ trách làm lô hàng này sẽ kiểm tra lại số lượng chứng từ có đúng và đầy đủ hay

chưa.

Bộ chứng từ của lô Sơn phủ này gồm:

- Hợp đồng thương mại (Sales contract) số: VN180285 01 bản

sao y

-2 Hóa đơn thương mại (Commercial invoice) số 180290 và 180301: mỗi hóa

đơn 1 bản gốc- 2 Bản kê chi tiết hàng hóa (Packing list) 180285 và 180306: 01 bản gốc

-Vận đơn đường biển (Bill of lading) số:HHE/PGU13622 1 bản gốc + 1 bản sao

y-Giấy thông báo hàng đến (Arrival note): 01 bản sao2 C/O Form D: 01 bản gốc- Giấy giới thiệu: 03 bản gốc

2.3.2.2. Kiểm tra bộ chứng từSau khi nhận bộ chứng từ scan qua email từ KSP, nhân viên chứng từ tiến hành

kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của bộ chứng từ trước khi khai báo hải quan. Nếu có

sai sót thì phải báo ngay cho KSP để kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào bộ chứng từ chophù hợp, tránh sau này khi khai báo mới phát hiện ra thì sẽ mất rất nhiều thời gian và

chi phí điều chỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ thơng quan hàng hóa.

Tại đây, nhân viên phòng chứng từ FTI đối chiếu các thơng tin trên chứng từ có

đúng và trùng khớp với nhau không (thông tin về Công ty, tên/số lượng/giá trị của

hàng hóa,...). Nếu phát hiện có sai sót khơng đồng nhất hay mặt hàng mới thì liên lạc

ngay khach hàng đế lấy thông tin yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ.

• Kiểm tra hợp đồng mua bán (Sales contract)

Dựa vào hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty Treffert Coatings ( S.E.A ) Sdn

Bhd và Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ksp. Trên hợp đồng thể hiện:

- Hợp đồng số: VN180285

- Ngày hợp đồng: 23/04/2018

- Người bán: Công ty Treffert Coatings ( S.E.A ) Sdn Bhd

Địa chỉ: Plo 577, Jalan Keluli 8, Kawasan Perindustrian, Pasir Gudang 81700,

Pasir Gudang, Johor, Malaysia

- Số điện thoại: +60 7 251 5115Số fax: +60 7 251 3115- Người mua: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ksp

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhận, Thành Phố Hồ

Chí Minh.

-STTThơng tin hàng hóa:Mơ tả hàng hóaSốĐơnlượnggiá(KG)Trị giá

(SGD)Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu: Treffert, loại: Sơn

01lót UV PU, Code: 471-240-0000 404, 10

thùng, 20kg/thùng2009.681,936.00Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót

02UV filler, Code: 611-237-0000 403,50 thùng, 2010006.236,230.004009.683,872.004009.683,872.004009.683,872.006007.194,314.0020006.6113,220.0020010.102,020.0058404.9829,083.20kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC

03bóng:10%, Code: 651-236-1000 403,20 thùng,

20kg/thùng.

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC04bóng:20%, Code: 651-236-2000 403, 20 thùng,

20kg/thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC05bóng:80%, Code: 651-236-8000 403,20 thùng,

20 kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót06UV, Code: 661-205-0000 403,30 thùng, 20 kg/

thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót07UV, Code: 661-248-0000 403,100 thùng, 20 kg/

thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn lót08UV PU, Code: 471-240-0000A 404,10 thùng, 20

kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót09UV, Code: 661-992-0550 403,292 thùng, 20 kg/

thùng

TỔNG CỘNG11,040- Phương thức thanh toán: Chuyển tiền bằng điện (TTR).68,419.20- Xuất xứ hàng hóa: Malaysia

- Điều kiện giao hàng: CIF Cảng Cát Lái, Việt Nam (Incoterm 2010).

-Phương thức vận chuyển: đường biển.-Cảng xếp hàng: TANJUNG PELEPAS (MALAYSIA)-Cảng dỡ hàng: CÁT LÁI (HỒ CHÍ MINH)Kiểm tra hóa đơn thương mạiNhân viên chứng từ kiểm tra chi tiết Hóa đơn thương mại, các chi tiết phù hợp với

Vận đơn,Hợp đồng, Phiếu đóng gói.

Nội dung kiểm tra Hóa đơn thương mại

-Hóa đơn thương mại số: 180290 ngày 30/04/2018 và 180301 ngày 07/05/2018- Thông tin người bán và người mua trùng khớp với hợp đồng: Công ty Treffert

Coatings ( S.E.A ) Sdn Bhd (người bán) và Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch

Vụ Ksp (người mua)

- Thông tin hàng hóa trên hóa đơn thương mại số 180290STTMơ tả hàng hóaSốĐơnlượnggiá(KG)Trị giá

(SGD)Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu: Treffert, loại: Sơn

01lót UV PU, Code: 471-240-0000 404, 102009.681,936.0010006.236,230.004009.683,872.00thùng, 20kg/thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót

02UV filler, Code: 611-237-0000 403,50 thùng, 20

kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC03bóng:80%, Code: 651-236-8000 403,20 thùng,

20 kg/ thùngSơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót

04 UV, Code: 661-248-0000 403,100 thùng, 20 kg/20006.6113,220.0020010.102,020.00thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn lót

05UV PU, Code: 471-240-0000A 404,10 thùng, 20

kg/ thùng

TỔNG CỘNG3,80027,278.00- Thơng tin hàng hóa trên hóa đơn thương mại số 180301STTMơ tả hàng hóaSốĐơnlượnggiá(KG)Trị giá

(SGD)Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC

01bóng:10%, Code: 651-236-1000 403,20 thùng,4009.683,872.004009.683,872.0058404.9829,083.206007.194,314.0020kg/thùng.

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn HPC

02bóng:20%, Code: 651-236-2000 403, 20 thùng,

20kg/thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót03UV, Code: 661-992-0550 403,292 thùng, 20 kg/

thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót04UV, Code: 661-205-0000 403,30 thùng, 20 kg/

thùng

TỔNG CỘNG7,240- Phương thức thanh toán: Chuyển tiền bằng điện (TTR).

- Điều kiện giao hàng: CIF Cảng Cát Lái, Việt Nam (Incoterm 2010).41,141.20-Phương thức vận chuyển: đường biển.-Số lượng kiện: 18 pallets đóng trong 1 container 20GP’-Hóa đơn có đóng dấu của cơng ty xuất khẩu TREFFERT COATINGS ( S.E.A )

SDN BHDKiểm tra phiếu đóng gói(Packing list)Nhân viên chứng từ kiểm tra chi tiết Phiếu đóng gói.,các chi tiết có phù hợp với

Vận đơn,Hợp đồng, Hóa đơn thương mại hay khơng.

Nội dung kiểm tra Hóa đơn thương mại

-Phiếu đóng gói số: 180306 ngày 30/04/2018 và 180285 ngày 07/05/2018- Thông tin người bán và người mua trùng khớp với hợp đồng: Công ty Treffert

Coatings ( S.E.A ) Sdn Bhd (người bán) và Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch

Vụ Ksp (người mua)

- Điều kiện giao hàng: CIF Cảng Cát Lái, Việt Nam (Incoterm 2010).

-Phương thức vận chuyển: đường biển-Tổng cộng 18 pallets đóng trong 1 container 20 GP’-Thơng tin hàng hóa trên Packing list số 180306Số

STTMơ tả hàng hóalượng

(KGS)TrọngTrọnglượnglượngtịnhcả bì(KGS)(KGS)200211.8Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu: Treffert, loại:

01Sơn lót UV PU, Code: 471-240-0000

404, 10 thùng, 20kg/thùng200Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót

02UV filler, Code: 611-237-0000 403,50 thùng,1067.910001000400400427200020002135200200211.820 kg/ thùng5Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn

03HPC bóng:80%, Code: 651-236-8000 403,20

thùng, 20 kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót04 UV, Code: 661-248-0000 403,100 thùng, 20

kg/ thùng

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn

05lót UV PU, Code: 471-240-0000A 404,10

thùng, 20 kg/ thùng

TỔNG CỘNG-3,8004,053.1Thơng tin hàng hóa trên Packing list số 180285

Trọng

lượngSTTMơ tả hàng hóaSố lượng

(KGS)tịnh

(KGS)Trọng

lượng cả(KGS)Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn

01HPC bóng:10%, Code: 651-236-1000 403,20400400427400400427584058406234.2thùng, 20kg/thùng.

Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu :Treffert, loại: Sơn

02HPC bóng:20%, Code: 651-236-2000 403, 20

thùng, 20kg/thùng03Sơn phủ bề mặt gỗ, hiệu Treffert, loại: Sơn lót

UV, Code: 661-992-0550 403,292 thùng, 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN QUỐC TẾ FTI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×