Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA TIẾN SĨ DONALD KIR PATRICK

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA TIẾN SĨ DONALD KIR PATRICK

Tải bản đầy đủ - 0trang

đượcPHỤ LỤC 10

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA

Câu 1. Anh/chị đánh giá như thế nào về căn cứ xác định mục tiêu phát triển

nhân lực của Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội? (hãy đánh dấu “X” vào

phương án mà bạn tán thành)

STT1

2

3

4

5Căn cứ xác định mục tiêu phát triển nhân lựcThang điểm đánh giá từcủa Công ty1 đến 5 (từ rất không tốtNhững quy định của Nhà nước về nhân lực

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Thực trạng NL của doanh nghiệp

Thị trường lao động1

40

1

71

1

65đến rất tốt)

2

3

4

91 74 16

16 69 83

87 49 15

25 78 91

82 55 185

4

56

3

30

5Câu 2. Anh/chị đánh giá như thế nào về hoạt động phát triển nhân lực của

Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội? (hãy đánh dấu “X” vào phương án mà bạn

tán thành)

STTHoạt động phát triển nhân lựcThang điểm đánh giá từ

1 đến 5 (từ rất không tốt

1đến rất tốt)

2

3

45I

1

2

3Tuyển dụng nhân lực

Quy trình tuyển dụng khoa học, hợp lý

Nhu cầu tuyển dụng được xác định đầy đủ

Thông báo tuyển dụng dễ tìm kiếm, hấp dẫn và đầy2

2125

6270

9587

4341

44980752014

5đủ các thơng tin cần thiết

Hồ sơ được sàng lọc chính xác

Các câu hỏi phỏng vấn phù hợp với vị trí cơng việc3448573202437681236ứng tuyển

Cách tổ chức và kiểm tra công việc khi thử việc hợp4256975527

Hợp đồng lao động chính thức đầy đủ, rõ ràng và139 1106015II

1đúng theo quy định của pháp luật

Bố trí, sử dụng nhân lực

Việc bố trí cơng việc của Công ty giúp bạn phát huy268955912được năng lực, sở trường của bản thân

Việc bố trí cơng việc của Cơng ty đã đáp ứng được45798597III

1nguyện vọng của bạn.

Đào tạo nhân lực

Các nhu cầu đào tạo của bạn hồn tồn được Cơng2965814912ty đáp ứng

Nội dung đào tạo hoàn toàn phù hợp với cơng việc2158579443bạn đang làm

Nội dung đào tạo có tính ứng dụng cao trong thực251907574tiễn

Khóa đào tạo giúp nâng cao hiệu quả công việc của263310IV

1bạn

Đãi ngộ nhân lực

Trả lương xứng đáng cho trách nhiệm và chất lượng5

57660215

1

822

3công việc

Khoản phúc lợi, khen thưởng hợp lý

Khám sức khỏe định kỳ cho NL4Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo tái sản5

6xuất sức lao động

Thực hiện đầy đủ an toàn và bảo hộ lao động

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được

thường xuyên tổ chức3428773

142748510768945738856827120836754820

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA TIẾN SĨ DONALD KIR PATRICK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×