Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

53phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành xây dựng và của đất

nước.

* Định hướng phát triển của đơn vị:

Mục tiêu của công ty là thỏa mãn nhu cầu khách hàng với sự hài lòng ngày

càng tăng từ đó tối ưu hóa những giá trị lợi ích cho Cơng ty. Chính vì vậy cơng ty

theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh, thương hiệu dựa trên những yếu tố sau:

- Lấy sàn gỗ, các vật liệu trang trí nội ngoại thất bằng gỗ làm nền tảng trong

kinh doanh, tạo thế đứng vững chắc để Công ty tiếp tục khai thác phát triển các loại

vật tư mới.

- Khơng ngừng củng cố, phát triển và đa dạng hóa nội dung thông tin, thiết

kế trên hệ thống Website của Công ty nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu tìm kiếm

và xu hướng tiêu dùng mới của khách hàng qua Internet.

- Phát triển nghiệp vụ tư vấn, thiết kế và kỹ thuật thi cơng trong lĩnh vực

trang trí nội ngoại thất gỗ.

- Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ khách hàng sau bán hàng.

- Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối chủ động, vững mạnh và

hiệu quả. Ngồi ra, Cơng ty cũng sẽ tiến hành liên doanh liên kết với nhiều đối tác

khác để khai thác những lợi thế và ưu điểm của các bên trên tinh thần hợp tác đơi

bên cùng có lợi.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng

cơng trình vật liệu xây dựng

* Quy trình tổ chức bán hàng tại cơng ty:

Quy trình bán hàng hóa trong doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng giúp

doanh nghiệp có một quy định rõ ràng. Đối với mỗi doanh nghiệp thường sẽ xây

dựng cho mình một quy trình bán hàng riêng. Để phù hợp với loại hình kinh doanh,

hoạt động, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp mình. Việc xây dựng một quy

trình bán hàng chuẩn sẽ giúp các doanh nghiệp có một hướng đi đúng trong việc phát

triển. Cũng như đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mình. Quy trình

bán hàng trong doanh nghiệp khá quan trọng. Để xây dựng được một quy trình bán54hàng chuẩn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được nhịp nhàng. Và được đi

vào quy trình cụ thể phù hợp với từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay quy trình bán hàng tại công ty được thực hiện theo thứ tự như sau:

- Báo giá

- Đơn đặt hàng

- Hóa đơn bán (hoặc Phiếu xuất kho)

- Phiếu thu

Khi có phiếu xuất cần có phiếu nhập của khách hàng trả lại sau đó mới xuất

hàng và đến phiếu chi.

Theo một quy trình cụ thể như các bước trên cơng ty có thể dễ dàng theo dõi

trong q trình kiểm tra. Kế tốn dễ dàng theo dõi sổ sách và hàng hóa. Hay những

vấn đề sẽ xảy ra tại khâu nào để kịp thời sử lý.Sơ đồ 2.1. Quy trình tổ chức bán hàng tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng

cơng trình vật liệu xây dựng

Các bước trong quá trình bán hàng tại cơng ty:

Bước 1:

Khi cơng ty có khách hàng đặt mua sản phẩm với số lượng vừa và nhỏ.

Thường phòng kinh doanh sẽ gửi cho khách hàng một bảng báo giá cho đơn vị mua

hàng một cách cụ thể. Và chi tiết để khách hàng có thể nắm được và đặt mua đúng

sản phẩm.

Bước 2:55Sau khi nhận được một bảng báo giá của cong ty. Thì cả hai bên cần phải

thống nhất bảng giá sao cho phù hợp có lợi cho cả hai bên. Đối với bên mua cần gửi

đơn đặt hàng cho cơng ty theo bảng chi tiết có số lượng, mã và suy cách sản phẩm

cần sử dụng.

Bước 3:

Khi nhận được đơn đặt hàng của đơn vị mua thì cong ty tiến hành kiểm tra số

lượng hàng hóa còn trong kho có đủ so với đơn hàng khơng. Và có đúng với mẫu

mã đã cung cấp và được khách hàng yêu cầu không.

Khi kiểm tra xong công ty sẽ tiến hành bàn giao hàng hóa, hóa đơn, giấy tờ

liên quan. Như Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, Biên bản nghiệm thu hàng hóa

ho khách hàng và lập Phiếu thu tiền hàng.

Tuy nhiên trong nhiều những trường hợp hy hữu khách hàng khơng hài lòng

về sản phẩm. Khách hàng có thể trả lại cho cơng ty. Khi đó phòng kế tốn sẽ có

trách nhiệm tiến hành, nhập lại số lượng hàng hóa khơng đúng quy cách chất lượng

trên. Thường được thể hiện phiếu nhập khi hàng hóa bị trả lại. Với một quy trình

bán hàng được định sẵn sẽ giúp cho người mua và công ty theo dõi dễ dàng các

khâu trao đổi hàng hóa.

* Lĩnh vực kinh doanh:

Cơng ty CP tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng là công ty hoạt

động đa ngành với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu như sau:

- Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn quản lý dự án; Tổng thầu tư vấn; Tư vấn thẩm

định, thẩm tra, giám sát, lập dự án, thiết kế…

Năm kinh nghiệm: 1993-2017

- Lĩnh vực khai khống: Khảo sát, thăm dò, đo đạc, tìm kiếm khống sản và

Tư vấn quản lý dự án, lập dự án, thiết kế từ khâu khai thác đến chế biến khoáng sản.

Năm kinh nghiệm: 1993-2017

- Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ: Trong các lĩnh vực sản xuất vật

liệu xây dựng, vật liệu mới, vật liệu tái chế…

Năm kinh nghiệm: 1993-201756- Lĩnh vực cơng trình: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, công tác quan

trắc lún…; Thi công xây lắp và hồn thiện cơng trình, xử lý nền móng; thi cơng xây

dựng hạ tầng…

Năm kinh nghiệm: 1993-2017

- Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: bất động sản, văn phòng cho thuê và vật tư

thiết bị công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng…

Năm kinh nghiệm: 2006-2017

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại: Vật liệu xây dựng, khoáng sản, vật liệu

năng lượng, vật liệu hồn thiện cơng trình, nội thất cơng trình:

Năm kinh nghiệm: 2006-2017

- Lĩnh vực nghiên cứu, đầu tư xây dựng và thương mại các loại sản phẩm

năng lượng tái chế: viên gỗ nén…

Lĩnh vực kinh doanh chính chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất của công ty là

xây lắp, tiến hành các dự án thi công xây lắp, đồng thời triển khai các dự án thiết kế

quy hoạch và kỹ thuật các cơng trình giao thơng, xây dựng dân dụng, công nghiệp,

nhà máy, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất… với nhiều quy

mơ khác nhau theo mơ hình quy trình sản xuất chung của cơng ty.

2.1.3. Tổ chức cơng tác kế tốn tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình

vật liệu xây dựng

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng được tổ chức

và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Ngay từ khi Công ty cổ

phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng mới đi vào hoạt động, Công ty

đã thực hiện tốt việc chỉ đạo quản lý từ cấp trên xuống cấp dưới, việc quyết định

đến hoạt động của Công ty cũng như lập kế hoạch, đề ra những chiến lược của

Công ty sẽ do HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện. Điều hành hoạt

động của Công ty, bảo đảm cho hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo đúng57những quy định của pháp luật và những quy định có liên quan khác là Tổng Giám

đốc Công ty, giúp việc cho Tổng Giám đốc là các phó Tổng Giám đốc, phía dưới là

các phòng ban chun mơn. Mỗi phòng ban được phân chia cụ thể theo chức năng

của mình và phải thực hiện cơng việc của mình, chịu trách nhiện trước ban lãnh đạo

về các cơng việc của mình. Mặt khác, Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình

vật liệu xây dựng được tổ chức và điều hành theo mơ hình Cơng ty Cổ phần nên cơ

cấu bộ máy quản lý của công ty được tổ chức tương đối gọn nhẹ. Điều này được thể

hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình

vật liệu xây dựng (Phụ lục 2.1)

* Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận.

 Đại hội cổ đông: Gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết, là cơ quan

có thẩm quyền cao nhất của công ty. Đại hội cổ đông quyết định những vấn đề được

Luật Pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thơng qua các báo

cáo tài chính hằng năm của Cơng ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

 Hội đồng quản trị: có tồn quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến

mục đích và quyền lợi của cơng ty. Có chức năng quản lý và điều hành các hoạt

động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp một cách cụ thể.

 Tổng giám đốc: là người chịu trách nhiệm với những quyết định ,mà

mình nêu ra.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của

công ty.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của cơng ty.

 Phó Tổng giám đốc:

- Là người trợ giúp những công việc cho Giám đốc , điều hành các công việc

dựa trên các quyết định của Giám đốc.

- Trong một số trường hợp có thể được ủy quyền chỉ đạo điều hành toàn diện

thay cho Giám đốc khi Giám đốc đi vắng .58 Phòng hành chính: Điều hành về công tác tổ chức nhân sự, quản lý hồ sơ

nhân sự, sắp xếp điều hành nhân sự, quản lý nhân viên, ra quy định và quyết định

trong phạm vi công việc được giao.59 Phòng tài chính kế tốn:

- Thực hiện những cơng việc về nghiệp vụ chun mơn tài chính kế toán theo

đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.

- Quản lý, huy động và sử dụng các nguồn vốn của Công ty sao cho đúng

mục đích và hiệu quả.

 Phòng kinh doanh:

- Tìm kiếm các đơn đặt hàng cho Cơng ty, phát triển thị trường dựa theo

chiến lược Công ty.

- Lập kế hoạch, phương án kinh doanh cho những mặt hàng công ty đang

phân phối và tìm kiếm mặt hàng mới cho cơng ty kinh doanh.

 Phòng kỹ thuật: có nhiệm vụ kiểm tra kĩ chất lượng của hàng hóa từ

khâu mua vào đến khâu bán ra và lắp đặt, sửa chữa bảo trì các thiết bị kĩ thuật.

 Phòng xuất nhập khẩu: Làm thủ tục về thanh toán xuất nhập khẩu, thủ

tục hải quan….

2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng

cơng trình vật liệu xây dựng

* Tổ chức bộ máy kế tốn

Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng áp dụng tình

hình tổ chức bộ máy kế tốn tập trung. Theo hình thức này tất cả các cơng việc kế

tốn như phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, ghi sổ

tổng hợp và sổ chi tiết, tính giá thành, lập báo cáo… đều được thực hiện tập trung

tại phòng kế tốn của cơng ty. Các bộ phận trực thuộc chỉ tổ chức khâu ghi chép ban

đầu và một số ghi chép trung gian, cần thiết phục vụ cho sự chỉ đạo của người phu

trách đơn vị trực thuộc.

Hiện nay, kế tốn trưởng là người điều hành Phòng Tài chính – Kế toán gồm

1 thủ quỹ và 5 kế toán viên. Trong q trình hạch tốn, mỗi nhân viên kế toán chịu

trách nhiệm một số phần hành cụ thể tạo thành các mắt xích quan trọng trong dây

chuyền hạch tốn. Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty có thể được mơ tả

qua sơ đồ sau:60Sơ đồ 2.3. Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng

trình vật liệu xây dựng

* Chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy:

- Kế toán trưởng: Là người đứng đầu trong bộ máy kế tốn có nhiệm vụ phụ

trách, hướng dẫn, phân công công việc cụ thể cho từng người trên cơ sở trình độ

chun mơn và khả năng đảm nhận, chỉ đạo trực tiếp các nhân viên kế toán về

nhiệm vụ kế toán thống kê. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tính chính xác của

số liệu kế tốn, về quy trình hoạt động của bộ máy kế tốn. Ký chứng từ thu - chi,

các báo cáo do nhân viên dưới quyền lập và ký duyệt báo cáo quyết toán tài chính,

báo cáo quyết tốn thuế và trình Giám đốc ký duyệt.

Kết thúc năm phân tích kêt quả kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính, báo

cáo Giám đốc hàng tháng về kết quả hoạt động thống kê tài chính của Cơng ty.

- Kế tốn tổng hợp: Là người chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các số liệu từ

các bộ phận chi tiết, tính giá thành sản phẩm, đồng thời theo dõi, phản ánh , tổng

hợp số liệu tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ, nguyên vật liệu , tính tốn,

phân bổ khấu hao TSCĐ hàng tháng cho các đối tượng chịu chi phí, tính tốn xem

giá đối với các vật tư đầu vào cả sản phẩm bán ra, lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

- Kế toán vật tư: Là người chịu trách nhiệm theo dõi, phản ảnh và tổng hợp

số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, thành

phẩm, hàng hóa. Tập hợp chí phí sản xuất, phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm,

hàng hóa của Cơng ty.61- Kế tốn TSCĐ và bảo hiểm: Thực hiện cơng việc theo dõi, phản ánh tình

hình tăng giảm TSCĐ và thực hiện cơng việc tính tốn ghi chép sổ sách, tính tốn

bảng lương hàng tháng cho cán bộ nhân viên, tính các khoản trích nộp BHXH,

BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định..

- Kế toán ngân hàng và tiền: Là người có nhiệm vụ phản ánh tình hình tăng

giảm của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Kế tốn cơng nợ: Là người có nhiệm vụ phản ánh các khoản phải thu và

các khoản phải trả đối với người mua, người bán.

- Thủ quỹ: Là người có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt của công ty, theo dõi

thu chi hàng ngày và ghi rõ quỹ. Lập báo cáo quỹ, thực hiện các cơng việc rút tiền

tại ngân hàng.

* Hình thức kế toán:

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, đặc điểm tổ chức, quy mô sản xuất kinh doanh

của công ty cho nên Cơng ty sử dụng hình thức Sổ kế tốn Nhật ký chung và tồn

bộ chương trình kế tốn được ghi chép tính tốn, lập báo cáo bằng máy vi tính. Để

đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính, cơng ty đã thiết lập hệ thống mạng máy

tính kết nối tồn cơng ty và trang bị máy tính cho từng nhân viên kế tốn. Cơng ty

sử dụng phần mềm kế toán Fast Accouting được thiết lập phù hợp với đặc điểm tình

hình riêng của cơng ty.

Hình thức này có các loại sổ chủ yếu sau:

- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt.

- Sổ Cái, Các sổ, thẻ kế tốn chi tiết.

Hình thức sổ kế tốn cơng ty đang áp dụng là hình thức Nhật ký chung trên

phần mềm kế toán Fast Accouting được thể hiện trong Sơ đồ 2.3.62PHẦN MỀM

Chứng từ kế tốnKẾ TỐNSỔ KẾ TỐN

- Sổ tổng hợp

- Sổ chi tiết- Báo cáo tài chínhBảng tổng hợp chứng

từ kế tốnGhi chú:Máy vi tínhGhi hàng ngày

Ghi cuối tháng, quýSơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn trên máy vi tính

* Tổ chức luân chuyển chứng từ

Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng trong Công ty được thực hiện đúng theo

chế độ hoá đơn chứng từ hiện hành. Bao gồm:

- Các chứng từ thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Bộ tài chính như: Phiếu

thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Biên bản kiểm nghiệm vật tư, Bảng

chấm công, Phiếu tạm ứng...

- Các chứng từ có tính chất bắt buộc được Nhà nước quản lý như: Hóa

đơn GTGT, Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, Giấy nộp tiền vào Ngân

sách Nhà nước…

- Ngồi các chứng từ có mẫu quy định, Công ty tự xây dựng những mẫu

chứng từ phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty,…

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, quy định lập và lưu trữ chứng từ theo đúng

Pháp luật, chế độ kế tốn tài chính quy định.63Việc thực hiện ln chuyển chứng từ kế tốn trong Cơng ty được thực hiện

theo sơ đồ sau đây:

Việc thực hiện ln chuyển chứng từ kế tốn trong cơng ty được thực hiện

theo sơ đồ sau đây:Chứng từ kế toánSổ Nhật ký đặc

biệtSỔ NHẬT KÍ CHUNGSỔ CÁISổ, thẻ kế tốn

chi tiếtBảng tổng hợp

chi tiếtBẢNG CÂN ĐỐI

SỐ PHÁT SINHBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ

Quan hệ đối chiếu, kiểm traSơ đồ 2.5. Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung

* Vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn

Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng sử dụng hệ

tống chứng từ kế tốn được ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT – BTC ngày

22/12/2014 của Bộ Tài chính. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh

thu, chi phí đều được lập chứng từ đầy đủ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×