Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.7: Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong hầm sấy mộc

Hình 4.7: Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong hầm sấy mộc

Tải bản đầy đủ - 0trang

44

nối với nguồn, kết thúc việc đốt nóng. Như vậy, ta có thể duy trì và khống chế giới hạn

trên của nhiệt độ.

Tương tự, nhiệt kế ướt (6) dùng để điều chỉnh độ ẩm của tuynen. Khi độ ẩm

của tuynen xuống thấp quá mức quy định (thường ở cuối quá trình sấy) thì nhiệt

kế ướt (6) sẽ nối tiếp điểm làm relay (11) có điện, tiếp điểm (9) đóng lại nên bộ

phận đốt nóng (4) được nối với nguồn, nước sẽ được đốt nóng làm bốc hơi vào

khơng gian hầm sấy, duy trì độ ẩm của TNS.45

KẾT LUẬN

Thơng qua bài tập ứng dụng Thiết kế hệ thống điều khiển hầm sấy gốm sứ

vệ sinh nhóm đã nắm được cơ bản các khái niệm cơ bản của môn học, củng cố

các kiến thức về quá trình chưng cất đã được học, việc lựa chọn sách lược điều

khiển phù hợp cho quá trình cũng như kỹ năng vẽ các sơ đồ quy trình. Nhóm đã

chọn sách lược điều khiển phản hồi kết hợp bù nhiễu cho hệ thống sấy gốm sứ vệ

sinh. Sách lược này có nhiều ưu điểm nổi bật thích hợp với q trình cơng nghệ.

Tuy nhiên bên cạnh đó sách lược điều khiển kiểu vòng đơn vẫn còn những nhược

điểm cần được khắc phục để quá trình làm việc được hiệu quả hơn. Vẫn dựa trên

điều khiển vòng đơn nhóm đã đề xuất và kiến nghị ở chương 4 là lấy thêm tín

hiệu của độ ẩm VLS, sách lược phản hồi kết hợp bù nhiễu (truyền thẳng), thay thế

các thiết bị để tăng cường độ chính xác của nhiệt độ của tác nhân sấy hay độ ẩm

lúc sau của VLS…điều này đã khắc phục được nhược điểm trong quy trình mà

nhóm đưa ra ban đầu.

Thơng qua bài tập tập ứng dụng lần này đã giúp chúng em cải thiện nhiều

hơn thơng qua kỹ năng tìm đọc tài liệu và tìm hiểu thêm được ứng dụng của đề

tài trong thực tế. Đồng thời, việc hoàn chỉnh đề tài là bàn đạp giúp chúng em học

tiếp các môn sau này cũng như là đồ án quá trình thiết bị sắp tới.46

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. TS. Trần Văn Ngũ, (2019), Giáo trình mơn học Điều khiển q trình.

[2]. Hồng Minh Sơn, Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình, NXB bách khoa Hà Nội.

[3]. A Dictionary of Weather. Oxford Reference. ISBN 978-0-19-954144-7.

[4]. Guy W. Gupton (2002). HVAC Controls: Operation & Maintenance. The Fairmont

Press, Inc. pp. 288–. ISBN 978-0-88173-394-5.

[5]. https://automationforum.co/hair-hygrometer-principle-operation-and-application/,

retrieved 04-20-2019.

[6]. http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/psychometr-en.html, retrieved

04-20-2019.

[7]. Anemometer, (1878), Encyclopædia Britannica. 2 (9th ed.), pp. 24–26.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.7: Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong hầm sấy mộc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×