Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật tháo ráp linh kiện từ mạch in:

Kỹ thuật tháo ráp linh kiện từ mạch in:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamBài 4: THIẾT KẾ MẠCH IN – THỰC HÀNH MẠCH

NGUỒN ỔN ÁPMục đích yêu cầu:

Giúp học viên nắm được các quy tắc trong quy trình thực hành

thiết kế mạch in ngâm rửa mạch in

Thiết kế sao cho bố trí linh kiện hợp lí, các đường mạch in thẳng

mảnh các đường mạch in giao nhau phải vng góc nhau.

Giúp học viên nắm bắt được ưu và nhược điểm của sản phẩm làm

ra. Trước mắt bài học phục vụ cho đồ án tốt nghiệp khác nhau của

từng sinh viên.

Tìm hiểu và thi công mạch nguồn ổn áp điều chỉnh được.1. Phần Thực Hành:

MẠCH NGUỒN ỔN ÁP ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC1.1. Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện:

o Thuốc ngâm mạch in, Dao cắt, giấy nhám, bút long dầu, hàn chì,

nhụa thơng, mũi khoan, thước kẻ và bồn rủa mạch. Bộ nguồn thực

tập.

o Tấm mạch in kích thước 4cm*6cm.

o Các linh kiện cần thiết trong bài.

Linh kiệnSố lượngDiode 1N40074Tụ 1000uf1Zenner 3v21Transistor C1061, C18151Biến trở 10k1Điện trở 1k, 4k71Điện trở 4703Led11.2. Tiến hành thực hiện:

SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 33Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamCho mạch như hình vẽ-Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý như hình vẽ trênSV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 34Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam-Làm mạch in từ sơ đồ mạch in vừa thiết kế-Xi chì và lắp ráp linh kiện vào mạch

Cấp nguồn kiểm tra hoạt động của mạch

Dung vom đo điện áp ngõ ra của mạch

Chỉnh biến trở RV kiểm tra sự thay đổi của điện áp ngõ ra

Cân chỉnh và sửa chữa mạch nếu ko hoạt độngSV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 35Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamBài 5: MẠCH DAO ĐỘNG KHÔNG TRẠNG THÁI

BỀN DÙNG IC 555

Mục đích yêu cầu

 Khảo sát nguyên lí hoạt động của IC 555

 Khả năng ứng dụng của IC 5551. Phần thực hành :

1.1. Chuẩn bị linh kiện:

Thuốc ngâm mạch in, Dao cắt, giấy nhám, bút long dầu, hàn chì,

nhụa thông, mũi khoan, thước kẻ và bồn rủa mạch. Bộ nguồn thực

tập.

Tấm mạch in kích thước 4cm*6cm.

Các linh kiện cần thiết trong bàioo

oLinh kiệnSố lượngIC5551Led2Biến trở 50k1Điện trở 4702Điện trở 1k, 10k1Tụ 103 10uf11.2. Tiến trình thực hiện:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 36Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamBài

6 :MẠCH ĐÓNG MỞ THIẾT BỊ DÙNG CẢM BIẾN

QUANG

Mục đích yêu cầu

 Giúp sinh viên làm quen với các linh kiện quang điện tử

 Khảo sát hoạt động của quang trở

 Ứng dụng của linh kiện này trong thực tế1. Cơ sở lý thuyết:

o

o

oNguyên tắc hoạt động của quang trở

Hình dạng, cách đo thử và các thông số khi sử dụng

Các ứng dụng của linh kiện quang trở2. Phần thực hành:

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện

oo

oThuốc ngâm mạch in, Dao cắt, giấy nhám, bút long dầu, hàn chì,

nhụa thơng, mũi khoan, thước kẻ và bồn rủa mạch. Bộ nguồn thực

tập.

Tấm mạch in kích thước 4cm*6cm.

Các linh kiện cần thiết trong bàiLinh kiện

Quang trở

Relay 12V

Biến trở 500k

Điện trở 4k7, 3k3, 33

Tụ 10 µF

Transister C1815, C1061

Diode 1N4007Số lượng

1

1

1

1

1

1

1SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Ghi chúPage 37Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam2.2. Tiến trình thực hiệnBÀI 7: MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN

Mục đích yêu cầu

 Giúp Sinh viên làm quen với việc sử dụng IC số và LED 7 đoạn.

 Khảo sát hoạt động của linh kiện trong mạch.

 Ứng dụng của các linh kiện này trong thực tế.1. Cơ sở lý thuyết:

1.1.Giới thiệu LED 7 đoạn.Led 7 đoạn là một loại đèn hiển thị. Trong thực tế, LED 7 đo ạn dùng làm

cơ cấu hiển thị các con số trong hệ thập phân. Trong một s ố tr ường h ợp

đặc biệt có thể dùng để biểu diễn các hệ HEX và các kí tự. C ấu tạo LED 7

đoạn gồm 8 LED phát quang được gọi là các thanh, lần l ược là a, b, c, d, e,

f, dp( dấu chấm ). LED 7 đoạn có 2 loại anode chung và các Cathode chung.

LED 7 đoạn còn được phân biệt bởi màu sắc và kích cỡ của các đo ạn hi ển

thị.

1.1.1. Sơ đồ, vị trí:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật tháo ráp linh kiện từ mạch in:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×