Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Wed : www.hhh.vn

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập vào năm 2005, với nỗ lực vô tận của nó qua nhiều năm, Artex

Đồng Tháp là một trong những nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ của Việt Nam được làm

bằng lục bình, mây, tre, cỏ biển và lá cọ.

Từ khi thành lập, công ty đã xác định sứ mệnh của mình là cầu nối mang đến

những sản phẩm đặc biệt trên toàn thế giới được các nghệ nhân khéo léo thực hiện và

công ty đã giúp tạo ra hàng ngàn nông dân ở các làng nghèo trên cả nước. Công ty

không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao dịch vụ; đặc biệt là

hình thành một nhóm các nhà thiết kế bắt kịp và theo xu hướng thị trường để đáp ứng

nhu cầu của khách hàng.

1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

Với nhiều năm phấn đấu, Artex Đồng Tháp tự hào là sự lựa chọn của

khách hàng quốc tế. Sản phẩm đã có mặt trong chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới:

Kolh's, Ross Store, Home Dood, Winner, Fallabela ở Mỹ, Dunelm, Pocco, Edelman,

Aldi ở châu Âu, Komeri, Chidori, Nitori ở châu Á. Doanh thu hàng năm của công ty là

5,65 triệu USD, làm cho Artex Đồng Tháp trở thành một trong 5 nước xuất khẩu hàng

thủ công mỹ nghệ lớn nhất, cho thấy niềm tin của khách hàng vào Artex Đồng Tháp.

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu

tết bện như: đối với lục bình thì có giỏ lục bình đựng nước, khay lục bình đựng nước,

kệ, chậu, Lục Bình Trộn Gố, Tủ, Pet giỏ, các sản phẩm từ tre, mây như giỏ, khay, …

Với hơn 100 công nhân làm việc tồn thời gian và 1.500 thợ dệt có thể theo mùa

tại các nhà máy, các cơ sở có thể sản xuất tới 80 x 40'HC hàng thủ công mỹ nghệ mỗi

tháng.

Một showroom 2 tầng với 700 m2 được lấp đầy với 1145 mẫu đặc biệt. Ở đây có

thể xem vẻ đẹp của sản phẩm với nhiều kiểu dáng và kích cỡ, phù hợp với nhiều mục

đích: giỏ lưu trữ và giặt ủi, trang trí nội thất, chậu trồng, kệ tạp chí, kệ và tủ ...

111.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp

1.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty ARTEX Đồng ThápĐẠI HỘI CỔ ĐƠNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SỐTBAN GIÁM ĐỐCPHỊNG KINH DOANH

PHỊNG MARKETING

PHỊNG TÀI CHÍNH KẾPHỊNG

TỐN XUẤT NHẬP

PHỊNG

KHẨU NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂNSơ đồ 1.1.4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty ARTEX Đồng Tháp

1.1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban trong Công Ty Cổ Phần ARTEX Đồng

Tháp.

-Đại hội cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cơng ty Cổ PhầnARTEX Đồng Tháp , họ có quyền quyết định những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và quyền

hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

-Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp,có tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích,

quyền lợi của Cơng ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát

nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Cơng ty.

-Ban kiểm sốt:

Ban kiểm sốt là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Côngty theo quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

của Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban kiểm sốt thẩm định báo

cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính

khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu

của cổ đơng lớn. Ban kiểm sốt báo cáo Đại hội đồng cổ đơng về tính chính xác, trung

thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ

thống kiểm sốt nội bộ.

-Ban giám đốc:

Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước Hội đồng thành viênvà pháp luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại của Công Ty.

Là người quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của Công

ty.

Giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng thành viên.

Phát triển thị trường trong cả nước.

Trực tiếp ký các Hợp đồng kinh tế.

Quyết định giá đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh.

Quyết định ngân sách hoạt động trong Công Ty theo kế hoạch phát triển do Hội

đồng thành viên phê duyệt.

Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các

chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể

cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám Đốc.

-Phòng kinh doanh:

Tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh

Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm

13Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác

nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao.

Có quyền nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh

Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết

Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD

Báo cáo thường xuyên về tình hình chiến lược, những phương án thay thế và

cách hợp tác với các khách hàng.

Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh

Xây dựng cách chiến lược PR, marketng cho các sản phẩm theo từng giai đoạn

và đối tượng khách hàng.

Xây dựng chiến lược phát triển về thương hiệu.

- Phòng Marketing:

Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày của phòng

Marketing, bao gồm các công tác nghiên cứu và tổng hợp từ các nguồn thông tin thị

trường.

Lập kế hoạch marketing, nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch

hành động cho từng giai đoạn phát triển.

Đề xuất chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ

thể, ngân sách thực thi,…vv

Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong quá trình làm việc nhằm thúc đẩy

hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Thực hiện các chiến lược quảng cáo và truyền thông để quảng bá hoạt động của

công ty cũng như cung cấp và định hướng thông tin cho công chúng

Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và

cộng đồng;

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan truyền thơng, báo chí tạo hình

ảnh đẹp của cơng ty trước cơng chúng để đảm bảo hình ảnh Cơng ty được thể hiện một

cách tốt nhất trước công chúng.

Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa cơng ty, xây dựng phong trào tập thể

nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành viên trong

cơng ty.

- Phòng tài chính kế tốn:

Là bộ phận giúp việc Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính -Kế tốn- Tín dụng

trong tồn Cơng ty, giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động14kinh tế, tài chính trong Cơng ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước

và Công ty cổ phần.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và lập báo cáo thực hiện kế

hoạch tháng, quý, năm. Huy động vốn trung, dài hạn, huy động kịp thời các nguồn vốn

sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tạo lập và sử dụng các nguồn tài

chính có hiệu quả, đảm bảo tăng cường tiết kiệm trong chi phí hạ giá thành, tăng nhanh

tích lũy nội bộ. Tổ chức tuần hồn chu chuyển vốn, tổ chức thanh tốn tiền kinh doanh,

thu hồi cơng nợ.

Căn cứ vào chế độ của Nhà nước và quy định của ngành, Công ty để kiểm tra

việc sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về dự tốn, định

mức chi phí trong sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng cơ

bản và tổ chức thanh quyết toán các cơng trình xây dựng cơ bản hồn thành.

Căn cứ vào kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng kế

hoạch dụng trung và dài hạn. Kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn ở các đơn vị trực

thuộc. Tham gia đàm phán, dự thảo các hợp đồng của Công ty và hướng dẫn kiểm tra

các đơn vị trực thuộc trong công tác ký kết các hợp đồng kinh tế. Xây dựng và tổ chức

thực hiện kế hoạch trả nợ, thu nợ vay trung và dài hạn.

Tổ chức bộ máy kế toán: căn cứ vào đặc điểm SXKD của Cơng ty để lựa chọn

hình thức tổ chức kế toán (tập trung hay phân tán) phù hợp và tổ chức bộ máy kế toán

hợp lý. Tổ chức cơng tác kế tốn, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi

chép ban đầu và luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý trong từng đơn vị kế toán.

Tổ chức hướng dẫn và áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức việc ghi

chép ban đầu và luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý trong từng đơn vị kế toán.

Thực hiện chế độ báo cáo kế toán đúng quy định và phù hợp với yêu cầu quản lý của

Công ty và từng đơn vị phù hợp.

Cơng tác kiểm tra tài chính, phân tích hoạt động kinh tế: thơng qua báo cáo tài

chính và theo dõi tình hình quản lý kinh tế tài chính ở đơn vị trực thuộc đề xuất tổ chức

15kiểm tra tài chính định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, tín

dụng từ Cơng ty đến các đơn vị trực thuộc sau đó kiểm tra tính trung thực của báo cáo

kế tốn và quyết tốn tài chính của các đơn vị trực thuộc trong Cơng ty.

Cơng tác xây dựng, phổ biến chế độ kế tốn, tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ kế toán: phổ biến, hướng dẫn kịp thời các quy định,chế độ của Nhà nước trong

lĩnh vực Tài chính -Tín dụng - Kế tốn và chính sách thuế. Dự thảo và xây dựng các

quy chế về Tài chính -Tín dụng - Kế tốn áp dụng trong tồn Cơng ty. Tổ chức bồi

dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nghiệp vụ làm cơng tác tài chính kế tốn.

-Phòng x́t nhập khẩu:

Có chức năng tham mưu cho Ban lãnh Cơng ty trong việc thực hiện kinh doanhxuất nhập khẩu cao su theo kế hoạch được giao. Nghiên cứu tình hình về cung cầu, giá

cả các sản phẩm mủ cao su trên thị trường trong và ngoài nước để xây dựng chiến lược

phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ. Tham mưu

trong việc thực hiện thu mua các nguyên liệu đầu vào.

Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn trong lĩnh vực tiêu thụ sản

phẩm của Công ty, các phương án tổ chức quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên

liệu của tồn Cơng ty và theo dõi việc thực hiện các phương án khi được lãnh đạo

Công ty phê duyệt.

Tham mưu khai tác và xây dựng thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm ổn định,

lâu dài nhằm đảm bào yêu cầu têu thụ hết sản phẩm của Công ty. Nghiên cứu thị

trường giá cả, kịp thời nắm bắt các thông tin diễn biến về thị trường giá cả trong và

ngoài nước, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về thị trường, về khách hang và giá bán,

giá thu mua phù hợp với từng thời điểm.

Nghiên cứu về cung cầu, thị hiếu của thị trường, tham mưu trong việc đa dạng

hóa các sản phẩm để nâng cao khả năng tiêu thụ, đem hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện tiếp thị, quảng cáo với khách hàng, tham gia hội nghị, hội họp về lĩnh

vực tiêu thụ, triễn lãm hội chợ, giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước và các biện

pháp thúc đẩy bán hàng. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm của

Công ty với số lượng sản phẩm, giá cả … đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cơng ty tham mưu xây dựng kế hoạch

giá thành sản phẩm và đề ra các giải pháp trong thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm

16để góp phần hạ giá thành. Khơng những thế Cơng ty còn phối hợp với các phòng

nghiệp vụ của Cơng ty và các Xí nghiệp, các đơn vị kinh doanh hộ gia đình để thực

hiện nhiệm vụ cùng tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thu mua nguyên liệu.

Thực hiện Nhập khẩu các mặt hàng khác phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh

doanh của Công ty. Và cuối cùng là thực hiện chức năng nhiệm vụ khác do Tổng giám

đốc phân công.

- Phòng nghiên cứu và phát triển thị trường:

Phòng nghiên cứu và phát triển của Công ty Artex Đồng Tháp thực hiện việc

nghiên cứu, phát triển công nghệ, thực nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ đã

được nghiên cứu và ứng dụng các cơng nghệ mới vào quy trình sản xuất thực tế.

Phòng có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc

về các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao cơng nghệ, quyền sở hữu trí tuệ,...và tìm

kiếm, xây dựng, quản lý các dự án đầu tư từ nguồn vốn của các doanh nghiệp.

Đối với chức năng nghiên cứu: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là nơi

tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai các cơng nghệ đã được giao phục vụ cho

q trình vận hành và sản xuất sản phẩm.

Đối với chức năng sản xuất kinh doanh: Phòng nghiên cứu và phát triển sản

phẩm là đầu mối hợp tác liên kết tìm ra thị trường kinh doanh các kết quả nghiên cứu

và phát triển, các ứng dụng công nghệ với các doanh nghiệp trong và ngồi nước theo

phương thức sản xuất sản phẩm cơng nghệ ở dạng thử nghiệm, qui mô nhỏ để thăm dò

thị trường và chuyển giao cho các doanh nghiệp thực hiện.

Bên cạnh đó, Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn tiến hành các hợp

tác liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ với các doanh nghiệp nhằm theo kịp bước

tiến và những nhu cầu mới của thị trường và các doanh nghiệp trong nước.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn thực hiện các đơn đặt hàng nghiên

cứu, triển khai thử nghiệm sản phẩm các đề tài khoa học ứng dụng cơng nghệ. Phòng

nghiên cứu và phát triển sản phẩm tham gia đào tạo đội ngũ chuyên viên khoa học và

công nghệ qua thực tiễn triển khai nhằm phục vụ cho nghiên cứu, thiết kế, sản xuất,

phục vụ cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

trước tiên là các nhà đầu tư trong nước.

171.2. Thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp

Công ty 100% xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật, Trung Quốc và

hoạt động trong nước rất hiệu quả. Công ty cũng đã thành lập hơn 10 năm và đã có

lượng khách hàng ổn định, chỉ cần chú tâm vào chăm sóc các khách hàng hiện có xử lý

đơn hàng của khách, cơng ty không áp doanh số hay áp số lượng khách hàng tìm kiếm.

Cơng ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp có gần 10 năm trên thị trường, chuyên về

xuất khẩu mặt hàng handmade. Là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp và xuất khẩu có uy

tín cao trên thị trường quốc tế. Thị trường chính của Cơng ty Cổ Phần ARTEX Đồng

Tháp là: EU, US, Japan,… Kim ngạch xuất khẩu năm 2013 là 5.8 triệu USD.Quy mơ cơng ty:

Cơng ty có 1 showroom (700m2), 2 văn phòng (Miền Bắc và Miền Nam) với 3

nhà máy và 1 công ty con.

Nhà máy tại Đồng Tháp: là nơi sản xuất ngành hàng thủ công mỹ nghệ bảo đảm

tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu,

bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của khách hàng. Các công đoạn sản xuất, xử lý hàng hố,

đóng gói, được đặt dưới các quy trình kiểm sốt nghiêm ngặt của nhà máy được thực

hiện bởi đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo theo quy chuẩn của nhà máy. Nhà

máy có vai trò phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự của nhà máy là một

trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp.

Nhân viên: Hệ thống cơng ty có 5 phòng ban: Marketing, hành chính, tài chính

kế tốn, phòng xuất nhập khẩu và phòng nhiên cứu & phát triển. Nhà máy với 40 nhân

viên văn phòng, 70 cơng nhân kho hàng và hơn 1000 thợ gia công.

Giá trị cốt lõi của công ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp là sản xuất những mặt

hàng có chất lượng cao, mẫu đa dạng, hiện đại (hơn 2000 mẫu), mang lại sự hài lòng

cho khách hàng. Về chính sách Nhân sự, cơng ty Cổ Phần ARTEX Đồng Tháp tạo ra

18một sân chơi bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh tạo cơ hội phát triển thử thách cho tất

cả ứng viên có tham vọng, nhiệt huyết, khát khao chứng tỏ năng lực bản thân.

Không ngừng phấn đấu và phát triển, Công ty Cổ phần ARTEX Đồng Tháp đã

đề ra những định hướng phát triển, những chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu qua

đó xây dựng một hệ thống Công ty lớn mạnh củng như phát triển hơn nữa trong nền

kinh tế thị trường đang ngày một cạnh tranh hiện nay.

Để biết rỏ tình hình phấn đấu củng như phát triển của Công ty Cổ Phần ARTEX

Đồng Tháp ta xem kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ARTEX Đồng Tháp năm

2017 được thể hiện ở bảng sau:19Đơn vị: Đồng

STTChỉ tiêuSố tiền1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ95.476.033.4982Các khoản giảm trừ doanh thu03Doanh thu hoạt động tài chính301.884.2214Chi phí sản xuất và kinh doanh hàng hóa95.043.531.6875Chi phí tài chính544.943.8136Lợi nhuận thuần189.442.2197Thu nhập khác3.420.9538Chi phí khác7199Lợi nhuận khác3.420.23410Tổng lợi nhuận trước thuế192.862.45320Bảng 1.2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ARTEX Đồng Tháp năm

2017.Chương2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TẠI PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP

2.1. Giới thiệu phòng xuất nhập khẩu của Công ty ARTEX Đồng Tháp

2.1.1. Sơ đồ tổ chức phòng xuất nhập khẩu.TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨUPHĨ PHỊNG XUẤT NHẬP KHẨUNHÂN VIÊN CHỨNG TỪNHÂN VIÊN TỔNG HỢPNHÂN VIÊN NHÃN MÁCSơ đồ 2.1.1: Sơ đồ tở chức phòng x́t nhập khẩu của Cơng ty Cở phần ARTEX Đồng

Tháp

2.1.2. Nhiệm vụ từng vị trí trong phòng xuất nhập khẩu.

Trưởng phòng xuất nhập khẩu:

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Xuất nhập khẩu và chịu trách

nhiệm trước Giám đốc trong phạm vi công việc phụ trách, bao gồm:

- Xây dựng quy trình mua hàng trong và ngồi nước; quy trình giao nhận và xuất,

nhập hàng hóa;21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×