Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những ưu điểm và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản:

Những ưu điểm và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản:

Tải bản đầy đủ - 0trang

một bên tham gia là các tơ chức tín dụng trong quan hệ hơp đồng vay tiền, khi

giải quyết các tranh chấp này thi khả năng hòa giải thành của Tòa án là rất lớn.

Thứ ba, việc thu thập tài liệu giúp làm rõ hơn các tình tiết của vụ án là

công việc đầu tiên giúp công tác giải quyết vụ án đươc dễ dàng hơn và chính

xác hơn. Với sự linh hoạt và chuyên môn tương đối vững, tùy theo từng đương

sự mà các Thư ký, Thẩm phán TAND huyện Quảng Trạch ln có cách giải

quyết khác nhau nên công tác tiếp xúc trực tiếp với đương sự luôn thu đươc kết

quả, thu thập tài liệu một cách rõ ràng.

Thứ tư, TAND huyện Quảng Trạch không ngừng nâng cao chất lương xét

xử, làm rõ những yêu cầu của đương sự trong vụ án, tăng cường phối hơp với

các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết vụ án. Hiện nay đội ngũ cán bộ

TAND huyện Quảng Trạch đều có trình độ Đại học Luật trở lên đươc đào tạo

theo hệ thống chính quy tại các cơ sở ngành luật có uy tín trên cả nước.

Thứ năm, đó là việc kết hơp chặt chẽ với nhiều cơ quan nhà nước khác

nhau trong việc giải quyết tranh chấp về hơp đồng vay tài sản cũng như các vụ

việc khác nhằm tiến hành giải quyết các vụ việc đươc nhanh chóng và chính xác

hơn. Hiện nay TAND huyện Quảng Trạch có sự phối hơp chặt chẽ với các cơ

quan như VKSND huyện Quảng Trạch, CCTHA huyện Quảng Trạch, CAND

huyện Quảng Trạch, UBND các cấp và các phòng ban khác nhau cũng như quần

chúng nhân dân.

b, Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động áp dụng pháp luật

của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch về giải quyết tranh chấp hợp

đồng vay tài sản:

Về đội ngũ cán bộ: Số lương các vụ án, việc nói chung và tranh chấp về

hơp đồng vay tài sản nói riêng u cầu Tòa án giải quyết ngày càng tăng lên về

số lương và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên với số lương 03 Thẩm

phán và 04 Thư ký chưa thể đáp ứng đươc u cầu cơng việc tài Tòa án. Thẩm

phán đều phải giải quyết tất cả các loại án nên khả năng chuyên sâu và cập nhật

thông tin chưa đáp ứng đươc nhu cầu công việc. Hội thẩm nhân dân là chủ thểkhông thể thiếu trong thành phần những người tiến hành tố tụng. Thực tế kiến

thức pháp luật của Hội thẩm nhân dân còn nhiều hạn chế, hầu hết khơng đươc

đào tạo chuyên môn về pháp luật. Do vậy gây nên sự chậm trễ, kéo dài trong

việc giải quyết các vụ án, việc tại Tòa án.

Về các đương sự: Từ thực tiến cho thấy việc xảy ra những tranh chấp

thường là do là do sự thiếu ý thức của người đi vay, họ đã không tự nguyện thực

hiện nghĩa vụ trả nơ khi đến hạn dẫn đến hậu quả không đảm bảo cho quyền và

lơi ích của bên cho vay. Có trường hơp bên đi vay còn bỏ trốn khỏi nơi cư trú

nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nơ cho bên cho vay. Từ ý thức trách

nhiệm của bên vay không đảm bảo nên việc đảm bảo thu hồi vốn gặp rất nhiều

khó khăn.

Về đánh giá chứng cứ: Thơng thường, trong các vụ án về tranh chấp hơp

đồng vay tài sản, chứng cứ các bên xuất trình chỉ có giấy biên nhận vay tiền rất

sơ sài. Do vậy, có trường hơp bị đơn không thừa nhận chữ ký, chữ viết trong

giấy biên nhận vay tiền hoặc bị đơn cố tình trốn tránh. Trường hơp các đương sự

có các lời khai mâu thuẫn với nhau thì mỡi bên phải chứng minh lời khai của

mình là đúng, nếu các đương sự khơng chứng minh đươc sự tồn tại quyền và lơi

ích hơp pháp của họ thì khơng thể thuyết phục đươc Tòa án bảo vệ quyền cho

mình. Trong việc này đòi hỏi thẩm phán phải có kinh nghiệm dày dặn, chun

mơn cao, phán đốn tình hình trong việc giải quyết tranh chấp.

Về việc tống đạt các văn bản tố tụng của tòa án: khi thực hiện vẫn gặp

một số khó khăn nhất định trong việc triệu tập đương sự nhất là trong trường

hơp đương sự cố tình trốn tránh khơng nhận giấy triệu tập của tòa án, khơng

chịu kí vào các văn bản giao nhận tố tụng của Tòa án. Mặt khác, sự hỡ trợ của

các cơ quan hành chính địa phương (UBND xã, phường, thị trấn) trong việc

tống đạt giấy triệu tập của tòa án cho đương sự chưa đươc quan tâm đúng mức.

Về hòa giải: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã gửi thơng báo về phiên hòa

giải và giấy triệu tập nhiều lần yêu cầu bị đơn đến làm bản tư khai, cung cấpchứng cứ và hòa giải để bảo vệ quyền và lơi ích hơp pháp của mình. Nhưng

nhiều bị đơn cố tình khơng chấp hành, hoặc đến Tòa nhưng tỏ thái độ bất hơp

tác. Do đó, vụ án khơng tiến hành hòa giải đươc.

3.Đề xuất, kiến nghị:

a, Đề xuất, kiến nghị chung:

Thứ nhất, tiếp tục đơi mới thủ tục hành chính – tư pháp nhằm đảm bảocông khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lơi cho

người dân khi giải quyết cơng việc tại Tòa án.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phô biến kiến thức pháp luật

và kiến thức về hơp đồng vay tài sản và giải quyết các tranh chấp về hơp đồng

vay tài sản. Đây là công việc quan trọng và bức thiết nhằm tuyên truyền pháp

luật đến với nhân dân cũng như giảm những rủi ro, tranh chấp trong cuộc sống.

Thứ ba, tăng cường sự phối hơp công tác giữa TAND huyện Quảng Trạch

và các cơ quan, đoàn thể khác. Tranh thủ sự chỉ đạo và phối hơp tốt với cấp ủy,

chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến của dư luận nhân dân và các phương

tiện thông tin đại chúng đối với các vụ việc phức tạp để giải quyết đúng pháp

luật, kịp thời, đáp ứng đươc yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ tư, phát huy vai trò của các tơ chức chính trị, các ban ngành đồn

thể, phát huy vai trò của các ban ngành đồn thể trong việc giải quyết mâu thuẫn

trong gia đình, mâu thuẫn hàng xóm tránh xảy ra mâu thuẫn khơng đáng có cũng

như trong việc tuyên truyền, phô biến ý thức pháp luật.

b, Đề xuất, kiến nghị riêng:

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lương giải quyết, xét xử các

loại vụ án, bảo đảm các phán quyết của Tòa phải đúng pháp luật, thực sự mang

lại công lý cho nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ

quan.

Thứ hai, cần đề cao trách nhiệm cá nhân đối với từng cán bộ, chức danh

tòa án, đặc biệt là lãnh đạo cơ quan và các thẩm phán. Tăng cường công tác

kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật,phẩm chất đạo đức kém. Đây là công việc nhằm nâng cao phẩm chất năng lực

của cán bộ, công chức làm việc tại tòa án.

Thứ ba, khơng ngừng nâng cao cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục

vụ cho nhu cầu ngày càng tăng cũng như các hoạt động khác của Tòa án. Việc

trang bị thêm cơ sở vật chất là điều cần thiết nhằm phục vụ cho việc nâng cao

hiệu quả xét xử cũng như nhu cầu làm việc của cán bộ, cơng chức Tòa án.

Thứ tư, cần tăng cường công tác xét xử lưu động, đây là biện pháp nhằm

tuyên truyền và hiểu biết pháp luật mang lại hiệu quả trực tiếp. Việc xét xử lưu

động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những ưu điểm và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×