1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

.4. MỘT SỐ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (750.84 KB, 65 trang )


Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý nước cấp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với công suất

3.200m3/ngày đêm

Sơ đồ 1

Chất keo tuTừ trạm bơm

cấp 1Bê trônChất khử trùngBê phản

ứngBê lắngBê lọc

nhan

hChất kiềm hóaBê chứa

nước

sạchNơi tiêu thuNguồn : sách Xử lý nước cấp, TS.Nguyễn Ngọc Dung

Sơ đồ 2 :

Chất khử trùngChất keo tu

Từ trạm bơm

cấp 1

Bê trônBê lắng trong có

lớp căn lơ lửngBê lọc

nhan

hBê chứa

nước

sạchChất kiềm hóa

Nơi tiêu thuNguồn : sách Xử lý nước cấp, TS.Nguyễn Ngọc DungSơ đồ 3 :Từ trạm bơm

cấp 1Chất keo tuBê trônChất kiềm hóaChất khử trùngBê lọc

tiếp xúcBê chứa

nước sạchNơi tiêu

thuĐồ án môn học: Kỹ thuật xử lý nước cấp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với công suất

3.200m3/ngày đêmNguồn : sách Xử lý nước cấp, TS.Nguyễn Ngọc Dung Khi nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500 mg/l :Sơ đồ 1

Chất keo tu

Từ trạm bơm

cấp 1Bê lắng sơ

Bê phản

ứngBê trônBê lắngChất kiềm hóa

Nơi tiêu thuBê lọc

nhanhBê chứa

nước sạchChất khử trùng

Chất keo tuNguồn : sách Xử lý nước cấp, TS.Nguyễn Ngọc Dung

Từ nguồn

tớiHồ sơ

lắngTrạm

bơmBê trônBê phản

ứngBê lắngSơ đồ 2 :

Chất kiềm hóa

Nơi tiêu thuBê chứa

nước sạchBê lọc

nhanhChất khử trùngĐồ án môn học: Kỹ thuật xử lý nước cấp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với công suất

3.200m3/ngày đêmNguồn : sách Xử lý nước cấp, TS.Nguyễn Ngọc DungĐồ án môn học: Kỹ thuật xử lý nước cấp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với công suất

3.200m3/ngày đêmCHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

.1.GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ LỰA CHỌN :.1.1.Theo mức độ xử lý- Xử lý triệt để: chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt hoặc

đạt yêu cầu nước cấp cho cơng nghiệp đòi hỏi tiêu ch̉n cao.

- Xử lý không triệt để: yêu cầu chất lượng nước sau xử lý thấp hơn nước ăn uống sinh

hoạt. Sơ đồ công nghệ này chủ yếu dùng trong một số ngành công nghiệp như: làm

nguội, rửa sản phẩm,…

.1.2.Theo biện pháp- Sơ đồ không dùng chất keo tụ: áp dụng cho trạm xử lý có cơng śt nhỏ, quản lí thủ

cơng hoặc xử lý sơ bộ.

- Sơ đồ có dùng chất keo tụ: dùng cho trạm xử lý có cơng śt bất kì, hiệu quả xử lý

đạt được cao hơn kể cả đối với ng̀n nước có đợ đục và đợ màu cao.

.1.3.Theo số quá trình hoặc số bậc quá trình xử lý- Mợt hoặc nhiều q trình: lắng, lọc đợc lập hoặc lắng lọc kết hợp (gồm 2 quá trình).

- Một hay nhiều bậc q trình: lắng, lọc sơ bợ rời lọc trong (gờm 2 bậc lọc).

.1.4.Theo đặc điểm của dòng nước- Sơ đồ tự chảy: nước từ công trình xử lý này tự chảy sang công trình xử lý tiếp theo.

Sơ đồ này dùng phổ biến và áp dụng cho các trạm xử lý có cơng śt bất kì.

- Sơ đồ có áp: nước chuyển dộng trong các công trình kín (sơ đờ có bể lọc áp lực)

thường dùng trong trạm xử lý có cơng śt nhỏ hoặc hệ thống tạm thời.

.1.5.Một số yêu cầu khác khi chọn dây truyền công nghệ : Có quy trình quản lý, vận hành đơn giản phù hợp với trình độ kỹ thuật của công

nhân.

 Công trình xây dựng gọn, nhẹ hợp khối đến mức tối đa có thể, dê dàng tiếp cận để

làm kiểm tra định kỳ.Đồ án môn học: Kỹ thuật xử lý nước cấp.

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với công suất

3.200m3/ngày đêm

 Các trang thiết bị đơn giản dê vận hành, dê điều chỉnh, sửa chữa và bán rộng rãi

trên thị trường Việt Nam.

 Sử dụng các hóa chất thơng dụng có thể sản xuất được trong nước, dê mua, giá

thành re, vận hành và pha chế định lượng vào nước dê dàng và an toàn.

.2. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẦU VÀO - RA

Công suất đầu vào : 3200 m3/ngày đêm

Bảng 3.1 - Bảng thông số chỉ tiêu nước nguồn

Thông sốGiá trịĐơn vị

0Nhiệt độ25pH7.0SS200mg/l-Độ đục20NTU2Độ màu72TCU15Amoni0.3mg/L3Mangan, Mn2+0.18mg/L0.3Hàm lượng sắt tổng

số0.15mg/LĐộ kiềm72mgCaCO3/L-Độ cứng92mgCaCO3/L300Canxi, Ca2+3.8mgCa2+/L-Magie Mg2+3.6mgMg2+/L-5.104Vi khuẩn/100ml0Coliform tổng sốCQCVN

01:2009/BYT

6.5-8.50.3Nhận xét với chất lượng nguồn nước như trên thì hệ thống cần xử lý chủ yếu là chất

rắn lơ lững, độ đục, độ màu và coliform tởng số.

.3. ĐỀ X́T VÀ LỰA CHỌN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ :

3.3.1. Sơ đồ công nghệ 1 :Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (65 trang)

×