Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thép mềm: Chứa không quá 0,1%C. Thép mềm dễ gia công, được dùng để kép sợi,, cán thành thép lá dùng chế tạo các vật dụng trong đời sống và xây dựng nhà cửa.

- Thép mềm: Chứa không quá 0,1%C. Thép mềm dễ gia công, được dùng để kép sợi,, cán thành thép lá dùng chế tạo các vật dụng trong đời sống và xây dựng nhà cửa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) giảm tải ( HS dọc SGK)biến thành xỉ và tách khỏi thép.

b) các phương pháp luyện thép – Giảm tải- Giáo viên giao đề kiểm tra cho HS, hướng dẫn HS về nhà hoàn thành

Ma trận kiểm tra

NộiLoại câudunghỏi / bàiSắttập

Câu hỏiVị trí, tínhViết đượcViết đượcHS hồn thành/bàichất vật lí,cấu hìnhcác phươngđược các dạng bàiứng dụngelectrontrình hóatập hồn thành sơchấtcủa sắt, hợpnguyên tửhọc minhđồ phản ứngcủakim của sắtcủa sắthọa tình chất- Hiểu đượchóa học củangun tắcsắt và cácsản xuấthợp chất củahợptậpđịnh tínhNhận biếtMức độ

Thơng hiểu

Vận dụngTổng

Vận dụng caothấpsắtgang

15%

Làm đượcsắt

10%

Làm được5%

Làm được các bàicác bài tốntốn có vận dụngCâuhỏi20%

Tính số mol/bàitậpcác chất khicác bài tốnbiết giữ kiệntính tốntính khốiđịnh luật bảo tồnbài tốnthơnglượng, %khối lượng và cácthườngkhối lượng,phương pháp giảicác kim loạinhanh khác10%5%định tính10%15%50%40%BàitậpMơ tả vàGiải thíchGiải thíchPhát hiện đượcthực hành/nhận biếtđược cácđược một sốmột số hiện tượngthí nghiệmđược cáchiện tượnghiện tượngthực tiễn và sửvớihiện tượngthí nghiệmthí nghiệmdụng kiến thứchiện tượngthí nghiệmtrong bài họcliên quanhóa học để giải

thích5%

35%đến thực tiễn

5%

25%/gắnthực tiễn

Tổng30%10%

100%10%Nội dung kiểm tra

A. Trắc nghiệm

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe?

A. [Ar] 4s23d6.B. [Ar]3d64s2.C. [Ar]3d8.D. [Ar]3d74s1.Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?

A. [Ar]3d6.B. [Ar]3d5.C. [Ar]3d4.D. [Ar]3d3.Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?

A. [Ar]3d6.B. [Ar]3d5.C. [Ar]3d4.D. [Ar]3d3.Câu 4: Cho phương trình hố học: aAl + bFe 3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối

giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là

A. 25.B. 24.C. 27.D. 26.Câu 5: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu.B. manhetit.C. xiđerit.D. hematit đỏ.Câu 6: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2. B. CuSO4 và HCl.C. ZnCl2 và FeCl3. D. HCl và AlCl3.Câu 7: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất

khí đó là

A. NO2.B. N2O.C. NH3.D. N2.Câu 8: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít

khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 2,8.B. 1,4.C. 5,6.D. 11,2.Câu 9: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO 3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc

thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 11,2.B. 0,56.C. 5,60.D. 1,12.Câu 10. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3?

A. 21,3 gamB. 14,2 gam.C. 13,2 gam.D. 23,1 gam.B. Phần tự luận

Bài 1:

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có ):

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Fe ��

� FeCl3 ��

� FeCl2 ��

� Fe ��

� FeSO4 ��

� Fe2(SO4)3(6)(7)� Fe(OH)2

(8)

Fe(OH)3 ��b) Chỉ dùng một hóa chất duy nhất hãy nhận biết các dung dịch sau trong các ống nghiệm mất

nhãn riêng biệt: AlCl3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NaCl, CuCl2

c) Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

- Fe (dư) tác dụng với dung dịch HNO3

- Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư)

Bài 2: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al và Cu thành 2 phần bằng bằng nhau

- Phần 1: Cho tác dụng với ddịch HCl(dư) thì thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc và 1,6 g chất rắn

không tan.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH(dư) thì thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính m và thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

Tiết 4: Hoạt động 4 (45 phút)

Kiểm tra kiến thức học sinh – HS thực hiện ở nhà

Tiết 5: Hoạt động 5 (45 phút)

- Kiểm tra kết quả bài kiểm tra HS đã thực hiện ở nhà (10 phút)

- Hướng dẫn học sinh làm theo đáp án chuẩn (35 phút)

1. Trắc nghiệm

Câu

Đáp

án12345678910BABBBBADDD2. Tự luận

Câu 1a

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

(3) Zn + FeCl2 → Fe + ZnCl2

(4) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

(5) 3FeSO4 + 3/2Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3

(6) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(7) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(8) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Câu 1b: Dùng dung dịch NaOH

Câu 1c: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Vì Fe dư nên Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Fe + 3AgNO3 (dư) → Fe(NO3)3 + 3Ag

Câu 2:

a) Viết phương trình

Phần 1: 2Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2

0,1 mol0,15 molFe + 2HCl → FeCl2 +H2

0,15 mol

Phần 2:0,15 mol2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1mol0,15 molb) Tính % khối lượng từng kim loại

m Cu = 1,6 . 2 = 3,2 gam

m Al = 2,7 .2 = 5,4 gam

m Fe = 56 .2 = 11,2 gam

V. Nhận xét, rút kinh nghiệm (Nội dung, thời gian)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.

.............................................................................................................................................................Hải Dương, ngàythángnăm .........Nhóm chun mơn duyệt giáo ánNgười soạn(Nhận xét, kí và ghi rõ họ tên)Nguyễn Thị ThoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thép mềm: Chứa không quá 0,1%C. Thép mềm dễ gia công, được dùng để kép sợi,, cán thành thép lá dùng chế tạo các vật dụng trong đời sống và xây dựng nhà cửa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×