1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >

3 Bộ phận thân máy.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (962.33 KB, 46 trang )


2.4. Ụ động.Hình 4. 23. Hình chiếu đứng ụ chống tâmHình 4. 24. Hình chiếu cạnh ụ chống tâmHình 4. 25. Hình chiếu trục đo ụ chống tâm

39Hình 4. 26. Hình chiếu đứng thân ụ độngHình 4. 27. Hình chiếu canh thân ụ độngHình 4. 28. Hình chiếu bằng thân ụ động40Hình 4. 29. Hình chiếu trục đo thân ụ độngHình 4. 30. Hình chiếu đứng cần điều chỉnh ụ chống tâmHình 4. 31. Hình chiếu cạnh cần điều chỉnh ụ chống tâm41Hình 4. 32. Hình chiếu bằng cần điều chỉnh ụ chống tâmHình 4. 33. Hình chiếu trục đo cần điều chỉnh ụ chống tâmHình 4. 34. Hình chiếu đứng cần điều chỉnh ụ động42Hình 4. 35. Hình chiếu cạnh cần điều chỉnh ụ độngHình 4. 36. Mặt cắt R-R43Hình 4. 37. Hình chiếu trục đo cần điều chỉnh ụ động44CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

1. Kết luận.

1.1. Kết luận về thiết bị.

Máy tiện gỗ cơng suất nhỏ có khả năng tiện được các đồ thủ công , mĩ nghệ

nhỏ. Đảm bảo an toàn, thẩm mĩ cao.

Sử dụng tối đa nguồn gỗ vụn sẵn có.

Có thể tiện được nhiều hình dáng phức tạp có tính đối xứng, đáp ứng nhu cầu

thị hiếu cao của người sử dụng.

Kết cấu nhỏ gọn,thẩm mĩ.

Âm thanh nhỏ làm giảm ô nhiễm tiếng ồn cho người xung quanh.

Nguồn điện 12V an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

1.2. Kết luận về chuyên đề.

1.2.1. Ưu điểm.

Đã vận dụng được các kiến thức của một số môn học vào q trình tính tốn và

thiết kế, qua đây cũng củng cố thêm kiến thức phục vụ cho quá trình công tác sau này.

Đồ án cũng đã giải quyết được và đưa ra máy tiện gỗ công suất nhỏ giúp tiết

kiệm chi phí và tăng tính đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm.

1.2.2. Nhược điểm.

Việc tính tốn còn mang tính lí thuyết , chưa áp dụng được các cơng nghệ mới

dẫn đến các thơng số mang tính ước lượng chưa xác thực.

2. Đề xuất.

Chọn đai vải cao su loại đai thang để tăng hiệu quả công suất sử dụng.

Hồn thiện hơn máy tiện gỗ cơng suất nhỏ, có thể kết hợp với công nghệ CNC

giúp tăng khả năng tự động hóa cao, làm cho người tiêu dùng ưa chuộng hơn.45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS.Trần Văn Địch, Công nghệ chế tạo máy ( Tập 2), Nhà xuất bản KHKT,

1995.

2. PGS.TS Trịnh Chất-TS Lê Văn Uyển, Tính tốn thiết kế hệ dẫn động cơ khí, NXB

Giáo Dục, 2006.

3. Th.S Nguyễn Văn Tường, Dung sai và lắp ghép, Trường đại học Nha Trang.

4. Trần Hữu Quế-Đặng Văn Cứ-Nguyễn Văn Tuấn, Vẽ kỹ thuật cơ khí (Tập 1 và 2),

NXB Giáo Dục, 1998.

5. Tạ Ngọc Hải, Nguyên lý máy, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2000.

6. Nguyễn Trọng Hiệp-Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo Dục Hà

Nội, 2005.

7. Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy, NXB Giáo Dục, 2007.

8. Nguyễn Đắc Lộc, Hướng dẫn Đồ án công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa Học Kỹ

Thuật, 2001.

9. Nguyễn Đắc Lộc, Sổ tay gia cơng cơ khí, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2002.

10. Nguyễn Đắc Lộc, Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1,2 và 3, NXB Khoa Học

Kỹ Thuật, 2006.

11. Đinh Gia Tường-Phạm Văn Đồng-Tạ Khánh Lâm, Nguyên lý máy, NXB Giáo

dục, Hà nội, 2006.

12. PGS_TS Nguyễn Văn Ba- Lê Trí Dũng, Sức bền vật liệu, NXB Nơng Nghiệp,

1994.

13. PGS_TS Phạm Hùng Thắng, Giáo trình hướng dẫn thiết kế đồ án môn học chi

thiết máy, NXB Nông Nghiệp TP.HCM, 1995.

14. PGS .TS. Trần Văn Địch, Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo

máy, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2002.

15. PGS.TS. Đặng Văn Nghìn, Hướng dẫn thiết kế đồ án mơn học công nghệ chế tạo

máy, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

16. http://congnghemcc.blogspot.com/2014/01/nguyen-ly-hoat-ong-cua-may-tien.html.

17. https://cncvn.com.vn/san-pham/may-gia-cong-go/may-tien-go-mini/.46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

×