Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.Giao diện chức năng quản lý khách hàngChức năng quản lý khách hàng gồm có thêm mới, tìm kiếm, chỉnh sửa

a, Giao diện thêm mới khách hàng28Thêm một bản ghi thơng tin khách hàng gồm có tê, ngày sinh. số điện thoại,

địa chỉ.

b, Giao diện tìm kiếm kết hợp chỉnh sửa29Ta có thể tìm kiếm theo tên khách hàng, mã khách hàng, địa chỉ, hoặc kết

hợp. Các kết quả phù hợp sẽ hiện bên dưới bao gồm mã khách hàng, họ và tên,

ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ . Khi click vào một kết quả ta sẽ được bảng thơng

tin.

Từ bảng thơng tin ta có thể sửa đổi hoặc xóa bản ghi.303.3.Giao diện quản lý cơng tơ31Chức năng quản lý công tơ tương tự quản lý khách hàng.

a, Giao diện thêm mới công tơThêm một bản ghi thông tin công tơ mới bao gồm mã công tơ, mã khách

hàng, loại điện, ngày bắt đầu sử dụng, địa chỉ cột, cơng tơ còn đang sử dụng hay

khơng.

b, Giao diện tìm kiếm kết hợp sửa đổi

Ta có thể tìm kiếm theo mã công tơ, mã khách hàng, địa chỉ cột hoặc kết hợp

chúng. Những kết quả thỏa mãn sẽ hiện ra bên dưới.

Khi click vào một dòng kết quả sẽ hiện ra bảng thơng tin từ đó ta có thể sửa

đổi hoặc xóa bản ghi.32333.4.Giao diện quản lý điện tiêu thụa, Giao diện thêm thángb, Giao diện thêm thông tin tiêu thụ34Nhập số liệu tiêu thụ điện của từng tháng dựa trên mã cơng tơ, mã tháng, chỉ

số điện.

c,Giao diện tìm kiếm và sửa đổi35Có thể tìm kiếm theo tháng, theo mã công tơ, kết quả phù hợp sẽ hiển thị ở

bảng bên dưới bao gồm mã công tơ, mã tháng, chỉ số điện. Khi click vào một kết

quả sẽ hiên ra bảng thơng tin để ta có thể sửa chữa.3.5.Giao diện thanh tốn36Chức năng thanh tốn có 3 chức năng con: In thơng báo tiêu thụ, Tạo và in

hóa đơn, Thêm loại điện và sửa giá điện.

a, Giao diện in thông báo tiêu thụ để gửi cho khách hàngThông báo tiêu thụ có thể được in theo tháng (tích vào ô tất cả) hoặc in cho

từng cá nhân theo từng tháng.

b, Giao diện tạo và in hóa đơn

Tạo hóa đơn theo mã khách hàng, mã tháng và nhập thêm ngày thanh tốn.

Ta cũng có thể tìm kiếm thơng tin các hóa đơn, kết quả phù hợp sẽ hiện ra bên dưới

bao gồm mã hóa đơn, mã khách hàng, mã tháng, chỉ số cũ, chỉ số mới, điện năng

tiêu thụ, tổng số tiền, ngày thanh tốn.

Từ các kết quả tìm kiếm ta có thể click vào để xóa các hóa đơn sai và tạo lại.

c, Giao diện chỉnh sửa giá điện

Ta có thể thêm các loại điện với mức giá mới, cũng có thể tìm kiếm để sửa

đổi và xóa các bản ghi.3738Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×