Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN.

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Mở rộng các hoạt động về kinh doanh rèm, vật liệu phủ tường,….

 Liên kết với nhiều nhà đầu tư xây dựng để mở rộng thị trường kinh doanh ra

toàn miền Bắc.

 Dự báo trong giai đoạn 2019 – 2022 doanh thu của công ty tăng 7% - 10%,

mang lại công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động.

Trong giai đoạn tới Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn phấn đấu

đạt được mục tiêu đề ra, đờng thời tiến hành đa dạng hố sản phẩm, đa dạng hoá lĩnh

vực kinh doanh, đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, mở rộng thị trường trong nước và quốc

tế tạo được sự vững chắc trên thị trường thu được nhiều lợi nḥn, khún khích cán

bộ cơng nhân viên phát huy hết năng lực của mình thông qua chế độ tiền lương, tiền

thưởng hợp lý. Cố gắng nắm nhu cầu của khách hàng không những về các yếu tố kỹ

thuật mà cả về tiến độ và chất lượng sản phẩm.

3.2. Quan điểm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công

ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Một là xây dựng thực hiện quy chế làm việc nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách

nhiệm của các bộ phận trong công tác lập kế hoạch. Công ty phải phân cơng nhiệm vụ

rõ ràng:

 Giao cho phòng kinh tế kế hoạch là nơi tiếp nhận thông tin, khai thác thông tin và

tiến hành xử lý. Đồng thời Công ty phải có chế độ kiểm tra song song với nhiệm vụ.

 Mỗi cán bộ cơng nhân viên trong phòng kinh tế kế hoạch cũng nên được phân

chia trách nhiệm cụ thể, tránh trường hợp khi sai sót thì khơng rõ trách nhiệm thuộc về

ai. Trưởng phòng kinh tế kế hoạch sẽ là người bao quát, nhìn nhận đánh giá toàn bộ

cơng việc của phòng, lập kế hoạch sản x́t kinh doanh trên cơ sở tổng hợp các nguồn

thông tin.

 Phó phòng có trách nhiệm nắm chắc các con số về các nguồn lực của Công ty

ở từng thời điểm dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong Công ty.

 Sau mỗi chu kỳ sản x́t kinh doanh, phòng tiến hành phân tích, đánh giá lại

chất lượng phần việc của từng người để có sự thưởng phạt thích đáng, làm động lực

thúc đẩy mọi người ngày càng cố gắng.

 Coi trọng cán bộ phòng kinh tế kế hoạch làm công tác tiếp nhận thông tin. Cơng

ty cần sử dụng cán bộ có năng lực, trình độ thu thập thơng tin từ thị trường, có khảnăng ngoại giao, kết hợp với những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm với lực lượng

trẻ nhanh nhẹn trong phán đốn. Vận dụng các phương pháp phân tích để đề ra quyết

định chính xác, kịp thời giúp Giám đốc xác định được chiến lược sản xuất kinh doanh

tối ưu nhất.Các phòng ban có liên quan thì đều phải xây dựng kế hoạch về lĩnh vực

mà mình phụ trách.

Hai là Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo thị

trường làm cơ sở cho xây dựng và điều chỉnh kế hoạch của Công ty.

Trong những năm vừa qua Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn vẫn

tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường trước khi xây dựng kế hoạch sản xuất

kinh doanh nhưng chủ yếu mang tính kinh nghiệm của các nhân viên nghiên cứu thị

trường và chỉ dừng lại ở mức độ sơ lược chưa xem xét đến tất cả các yếu tố tác động

đến thị trường sản phẩm của mình nên dẫn đến khi xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu

đạt được xa vời so với kế hoạch đặt ra do có sự biến động trên thị trường hoặc do

không bám sát với nhu cầu thị trường nên trong quá tŕnh thực hiện vẫn phải điều chỉnh

kế hoạch khi thị trường thay đổi.

Chính vì vậy Cơng ty cần phải tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu nhu cầu thị

trường để từ đó biết được những con số đúng hơn về sản phẩm thị trường cần, số

lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào. Tạo ra căn cứ chính xác cho việc hoạch định

kế hoạch.

3.3. Các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

3.3.1. Các đề xuất hồn thiện phân tích tình thế chiến lược Công ty TNHH

Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

3.3.1.1. Hồn thiện cơng tác phân tích mơi trường bên trong

Phân tích mơi trường bên trong giúp doanh nghiệp nhận ra được điểm mạnh,

điểm yếu của mình để từ đó đưa ra chiến lược hiệu quả.Bảng 3.1: Ma trận đánh giá tổng hợp các yếu tố bên trong (IFAS)

Nhân tố bên trong

Điểm mạnh

Đội ngũ nhân lực trẻ

2. Khả năng tài chính tốt

3. Thiết bị máy móc đầy đủ có chất lượng tốt

4. Khả năng nghiên cứu thiết kế và ứng dụng

công nghệ mới

Điểm yếu

1. Chính sách tuyển dụng và đào tạo chưa tốt

2. Chưa áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất

trên thị trường

3. Tổ chức theo chức năng không phù hợp

với hoạt động dự án

4. Uy tín của cơng ty trên thị trường chưa

cao

TổngĐộ quanXếpTổng điểmtrọngloạiquan trọng0.1

0.1

0.154

2

30.4

0.2

0.450.1540.60.1530.450.120.20.1520.30.130.31.02.9

(Nguồn: Tác giả)Nhìn vào kết quả của bẳng phân tích ma trận IFAS ta thấy tổng điểm quan trọng

là 2.9 cho thấy các yếu tố bên trong doanh nghiệp là tương đối tốt. Như vậy, sẽ tạo

điều kiện vô cùng thuận lợi cho công ty trong việc phát huy lợi thế cạnh tranh, tận

dụng được cơ hội và chuẩn bị ng̀n lực đón nhận những thách thức từ mơi trường bên

ngoài.

3.3.1.2. Hồn thiện cơng tác phân tích mơi trường bên ngồi

Đánh giá và phân tích mơi trường bên ngoài doanh nghiệp sẽ nhận thấy được

những cơ hội và thách thức gì để đề xuất phương án tận dụng nguồn lực hiệu quả nhất.Bảng 3.3: Ma trận đánh giá tổng hợp các yếu tố bên ngoài (EFAS)

Độ

Các nhân tố chiến lượcquan

trọngCác cơ hội:

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hời

Tỷ lệ lãi suất cho vay giảm

Mức lạm phát giảm thấp

Tình hình chính trị ổn định

Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm

Thiết bị công nghệ hiện đại và các phương thức thi

công mới

Hà Nội có dân số cao, tốc độ tăng trưởng nhanh, tập

trung ở thành thị

Tỷ lệ lãi suất cho vay giảm

Các thách thức:

Nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng

Ḷt điều chỉnh còn chờng chéo, nhiều bất cập, lạc hậu

Thủ tục hành chính xin phê duyệt, cấp phép dự án khó

khăn, quan liêu

Khí hậu Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều và có nhiều diễn

biến bất thường bất lợi cho việc bảo quản sản phẩm

Đối thủ cạnh tranh mạnh là các doanh nghiệp có uy tín

trên thị trường

Giá ngun vật liệu tăng cao và thiếu ổn định

Các nhà cung cấp độc quyền nước ngoài chiếm ưu thế

trong thương lượng

TổngTổng

Xếpđiểmloạiquan

trọng0.05

0.053

40.3

0.40.025

0.05

0.12

2

30.3

0.2

0.450,0530.150.140.40.0530.150.0530.150.120.30.130.450.0520.10.0530.150.07530.2250.0520.11.03.825

(Nguồn: tác giả)Tổng điểm quan trọng là 3.825 cho thấy các phản ứng của công ty đạt rất tốt

trong việc theo đuổi các chiến lược nhằm tận dụng cơ hội cũng như hạn chế các khó

khăn đe dọa từ mơi trường bên ngoài ảnh hưởng đên hoạt động kinh doanh của công

ty. Các yếu tố thị trường trong ngành ngày càng tăng, đối thủ cạnh tranh ngày càng

nhiều, áp lực từ phía khách hàng cũng ngày càng cao do đó cơng ty cần phải chú trọngđến các yếu tố môi trường bên ngoài để đưa ra chiến lược hiệu quả nhằm mang lại

hiệu quả cho doanh nghiệp.

3.3.2. Đề xuất hoàn thiện lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH

Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn (Mô thức TOWS)

Bảng 3.4: Mô thức TOWS hình thành các chiến lược của Cơng ty

Điểm mạnh (S)

Điểm yếu (W)

S1. Khả năng tài chính W1. Chính sách tuyển

tốtdụng, đào tạo chưa tốtS2. Nhân sự khá trẻ và W2. Chưa áp dụng các

có trình độ caocơng nghệ tiên tiến nhấtS3. Thiết bị, máy móc trên thị trường

đầy đủ có chất lượng W3 .Cơ cấu tổ chức chưa

tốtphù hợp.S4.Khả năng nghiên W4. Uy tín của cơng ty

cứu thiết kế và ứng trên thị trường chưa cao

dụng công nghệ mới

Cơ hội (O)

Chiến lược (SO)

Chiến lược (WO)

O1. Thị trường bất động sản có S1,2,3+O1,2,3,5: chiến W2,3,4, + O2,3,5,6,7:

dấu hiệu phục hồilược phát triển sản chiến lược liên minh liênO2. Tỷ lệ lãi suất cho vay giảmphẩm, từ đó mở rộng kết với các công ty nhỏO3. Mức lạm phát giảm thấpthị trường kinh doanhO4. Tình hình chính trị ổn địnhhơn nhằm tạo ra sức mạnh

cạnh tranhO5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

giảm

O6. Thiết bị công nghệ hiện đại và

các phương thức thi cơng mới

O7. Hà Nội có dân số cao, tốc độ

tăng trưởng nhanh, tập trung ở

thành thị

O8. Rào cản gia nhập ngành lớn

Thách thức(T)

Chiến lược (ST)

T1. Nền kinh tế chưa hoàn toàn S1,2,3+T1,2,4,6,7:

thoát khỏi khủng hoảngChiến lược (WT)

W2,3,4 + T1,3,5,6,7: chiếnChiến lược phát triển lược tích hợp hàng ngangT2. Luật lệ còn nhiều chờng chéo thị trường dựa trên

và bất cậpkhác biệt hóaT3. Thủ tục hành chính còn nhiều

khó khăn

T4. Khí hậu Việt Nam nhiệt đới

gió mùa có nhiều bất lợi cho việc

bảo quản sản phẩm

T5. Đối thủ cạnh tranh có uy tín

trên thị trường

T6. Giá ngun vật liệu cao và

thiếu ổn định

T7. Nhà cung câp độc quyền nước

ngoài chiếm ưu thế trong thương

lượng

(Nguồn: tác giả)

Từ kết quả phân tích mô thức TOWS tác giả tổng hợp thành các chiến lược thế vị sau:

Thứ nhất là chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường kinh doanh (SO, ST):

bằng cách tận dụng những ng̀n lực sẵn có của mình, cơng ty nên phát triển sản phẩm

để tận dụng lợi thế môi trường bên trong. Bên cạnh thị trường hiện tại là Hà Nội thì

công ty nên mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc

Giang. Để cạnh tranh trên thị trường này thì ngoài những cái mà cơng ty đã có về nhân

sự, máy móc thiết bị và cơ hội tốt từ mơi trường xã hội thì công ty vẫn phải chú ý tới

chất lượng dịch vụ đây sẽ là yếu tố tạo nên lợi thế cho công ty. Trên thị trường mới này

công ty cần xác định rõ tập trung đẩy mạnh vào sản phẩm chung cư trở thành doanh

nghiệp xây dựng uy tín nhất trên thị trường đó. Bằng cách chú trọng vào chất lượng

sản phẩm, đầu tư máy móc cơng nghệ và giá thành là yếu tố cần được xem xét.

Thứ hai là chiến lược xâm nhập thị trường Hà Nội (WO): Tiếp tục khai thác thị

trường Hà Nội, hiện tại vẫn đang là thị trường tiềm năng bằng các sản phẩm có chất

lượng tốt hơn. Tiếp tục đầu tư nâng doanh thu năm 2015 là lên 9 tỷ với chi phí giảm

chỉ ở mức 6.5 tỷ, chú ý tới trang thiết bị và công nghệ mới. Ngoài ra, trong hoạt động

kinh doanh cần chú ý tới giá cả đây là yếu tố vô cùng quan trọng.Thứ ba là chiến lược liên minh liên kết (WO, WT): trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng

vậy, hiện nay không thể nào hoạt động đơn lẻ một mình mà cần phải có đối tác làm ăn,

nhà cung ứng. Công ty nên mở rộng mối làm ăn liên kết với các nhà cung ứng, các

doanh nghiệp trong ngành để học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh

nghiệp bạn, ngoài ra công ty không bị phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung ứng, chủ

động để đảm bảo đủ nguyên vật liệu cơng trình khơng bị gián đoạn.

3.3.3. Đề xuất hồn thiện nội dung chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH

Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

3.3.3.1. Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu của công ty trong năm 2019 là tăng doanh thu thêm 20% so với năm

2018. Từ đó tạo điều kiện tăng 28% lợi nhuận so với năm 2018.

Trong giai đoạn 2019-2022, Công ty mở rộng thị trường sang các tỉnh Hưng Yên

và Hải Dương bằng việc mở thêm mỗi tỉnh 3 đại lý kinh doanh cấp 1.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược, cơng ty cần thực hiện chính sách kinh doanh

tổng thể được thể hiện trên mọi mặt từ chính sách sản phẩm đến chính sách giá, hệ

thống phân phối, các chương trình xúc tiến thương mại… mà xuyên suốt là yếu tố con

người với công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng một cách có hiệu quả, hướng đến

sự phát triển bền vững.

3.3.3.2. Khách hàng và thị trường mục tiêu

Bên cạnh việc cung ứng sản phẩm rèm, vật liệu phủ tường,... thì công ty nên tìm

hiểu nhu cầu thị trường và cung ứng thêm vài sản phẩm như đèn trang trí, tranh ảnh

trang trí,.... Trong thời gian sắp tới công ty nên tập trung vào thị trường Hà Nội, và

các tỉnh thành lân cận như: Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên,... vì đây là những thị

trường rất tiềm năng đang trong quá trình phát triển nên nhu cầu xây dựng rất cần

thiết. Trong năm 2018 thì công ty thực hiện được: Tổng giá trị sản lượng năm 2018 là

85.425 triệu đồng mang về mức lợi nhuận 4.018 triệu đồng, cung cấp việc làm cho hơn

200 cán bộ nhân viên.

Vì thế tập khách hàng của công ty cũng có sự thay đổi, khơng chỉ là chính phủ

mà còn của các tổ chức khác như nhà mơi giới, khách hàng công nghiệp, đối tác kinh

doanh.3.3.3.3. Lợi thế cạnh tranh

Công ty cần gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng việc đổi mới trang thiết bị

công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Công ty nên đầu tư hệ thống dây truyền sản xuất rèm của Trung Quốc, trị giá 850

triệu đờng, để tăng mức độ tự động hóa trong sản xuất rèm trang trí, giảm sức người và

tăng năng suất lao động trong khâu sản xuất.

Ngoài ra, công ty cũng cần đổi mới hệ thống máy tính trong công ty với đời máy cao

hơn, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận kinh doanh, marketing và kế tốn.

3.3.4. Đề xuất hồn thiện hoạch định triển khai chiến lược kinh doanh của

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Sau khi sử dụng ma trận TOWS tác giả lựa chọn chiến lược phát triển thị trường,

do đó cơng ty cần phải chuẩn bị ng̀n lực để triển khai chiến lược.

Phương án marketing:

Phân đoạn thị trường: Từ thực tế thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận

thì khách hàng chính mà cơng ty tập trung vào đó là các hộ gia đình nhỏ có mức thu

nhập khá trở lên, chính phủ, các doanh nghiệp.

Định vị sản phẩm: với nhóm khách hàng có mức thu nhập từ khá trở lên thì công

ty cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng đáp ứng thỏa mãm

nhu cầu của người tiêu dùng. Có sự vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh về chất lượng sản

phẩm với các tính năng như: độ bền, sự tiện nghi, màu sắc, dịch vụ, kiểu dáng...

Giá: Công ty cần sử dụng chính sách giá linh hoạt, định giá theo đối thủ cạnh

tranh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Bởi lẽ, sau khi đầu tư dây

chùn sản x́t hiện đại thì cơng ty có lợi thế để tiết kiệm chi phí, do đó, cơng ty có

thể áp dụng mức giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh để thu hút khách hàng và mở rộng thị

trường kinh doanh.

Xúc tiến: Đối tượng khách hàng của công ty khá rộng, vì thế công ty cần tập

trung các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ...có các thơng điệp quảng cáo, chú ý

phương tiện trùn thơng.

Chính sách nhân sự:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường, công ty cần tuyển thêm nhân sự tại Bộ

phận kinh doanh của công ty. Đối với nhân sự tại bộ phận kinh doanh, để đáp ứng mụctiêu doanh thu tăng thêm 20%, công ty cần tuyển thêm 5 lao động tại bộ phận này.

Công ty nên ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế.

Song song với hoạt động tuyển dụng nhân viên mới, công ty cần chú trọng công

tác đãi ngộ nhân viên để thu hút nhân tài và giữ chân nhân viên giỏi. Điều này có thể

thực hiện bằng chính sách tăng mức thưởng từ 5% doanh thu lên 7% doanh thu.

3.3.5. Hoàn thiện ngân sách chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH

Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được triển khai đúng tiến độ thì cơng ty

phải có kế hoạch phân bổ ngân sách hợp lý cho từng hoạt động. Dự kiến tổng mức

ngân sách chi cho hoạt động là 7,5 tỷ. Trong đó phân bổ cho hoạt động Marketing là

25%, hoạt động nhân sự 35%, hoạt động sản xuất 40%.

3.3.6. Kiến nghị

Trong bối cảnh hội nhập với kinh tế toàn cầu, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh

các chính sách ngoại giao để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế sâu rộng hơn nữa để

đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới. Thông qua đó cũng tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng học hỏi thêm kinh nghiệm và mở

rộng thị trường của mình sang nước ngoài

Một là Nhà nước cần tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều đều

phải tuân thủ những quy định của nhà nước và pháp luật. Việc đảm bảo cạnh tranh

lành mạnh cho mọi tác nhân kinh tế thơng qua chính sách thúc đẩy cạnh tranh và hạn

chế độc qùn là vấn đề bức bách có tính chất thời sự đối với nước ta hiện nay.

Hai là các giải pháp hỗ trợ về thuế và các thủ tục

Hệ thống thuế Việt Nam trong những năm qua mặc dù đã được sửa đổi bổ sung,

song còn tờn tại nhiều điểm bất hợp lý, có ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động kinh

doanh của Cơng ty nói chung và hoạt động xây dựng khác nói riêng. Do đó vấn đề cấp

bách hiện nay là phải cải cách hệ thống chính sách thuế hiện hành để phù hợp với

chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Việc cải cách hệ thống thuế trước hết phải đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách

Nhà nước, tạo nguồn vốn để thực hiện CNH- HĐH nền kinh tế. Đồng thời phải đảm

bảo đờng bộ hợp lý khún khích mọi thành phần kinh tế phát triển.Ba là Đảm bảo ổn định chính trị, có chính sách quy hoạch đất đai nhà ở, khu

công nghiệp rõ ràng.KẾT LUẬN

Xây dựng chiến lược kinh doanh là một vấn đề không thể thiếu trong bất kỳ một

doanh nghiệp nào, đặc biệt trong tình hình nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt,

nó quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Vì vậy đề ra

một chiến lược kinh doanh hợp lý là yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh tổng

thể của mỗi doanh nghiệp.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn,

em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp: “Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công

ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn”. Với hi vọng nâng cao kiến thức cũng như

đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao chiến lược kinh doanh của công ty.

Vận dụng lý luận về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược luận văn đã

đưa ra được những nội dung sau:

- Hệ thống hóa những vấn đề chiến lược kinh doanh và sự cần thiết hoạch định

chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trương bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh

tế quốc tế.

- Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của cơng ty và từ đó rút ra được

những ưu điểm, nhược điểm còn tờn tại trong chiến lược kinh doanh của công ty.

- Vận dụng lý luận về chiến lược kinh doanh để hoàn thiện hơn chiến lược hiện

tại của Công ty thông qua việc đưa ra các giải pháp cụ thể trong chương 3.

- Kiến nghị các điều kiện để thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất nhằm hoàn

thiện CLKD của Công ty.

Luận văn đã cố gắng đi sâu nghiên cứu những vấn đề chính làm cho chiến lược

kinh doanh của Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn chưa thực sự được

hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ và thời gian nên trong quá trình hoàn thành,

luận văn cũng không tránh khỏi những hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý của

quý thầy cô giáo, các cô chú, anh chị tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng

Sơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×