Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU KHẢO SÁT TRẮC NGHIỆM

PHIẾU KHẢO SÁT TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 4: Ông/bà hãy cho biết thị trường mục tiêu của công ty?

A. Hà Nội

D. Hưng Yên

B. Hải Dương

E. Khác, là……

C. Hà Nội

Câu 5: Ông/bà hãy đánh giá các sản phẩm/dịch vụ mà quý công ty đang cung

cấp?

STTCác sản phẩm/dịch vụ của công ty1Rèm2Sàn3Vật liệu phủ tườngMức độ quan trọng

12345Câu 6: Ông/bà hày cho biết phương pháp ban lãnh đạo sử dụng để hoạch định

chiến lược cho công ty

A. Phương pháp ma trận (Có sử dụng IFAS, EFAS, TOWS, QSPM,…)

B. Phương pháp tư vấn chuyên gia

C. Phương pháp kinh nghiệm

D. Khác, là……………

Câu 7: Lợi thế cạnh tranh mà công ty đang theo đuổi là gì?

A. Chi phí

B. Khác biệt sản phẩm

C. Chất lượngD. Khơng có lợi thế nào rõ rệt

E. Khác, là……Câu 8: Ơng/bà có đánh giá như thế nào về thời cơ, thách thức của môi trường vĩ

mô và môi trường ngành đối với công ty?

STTNội dungA. Cơ hội

1Thị trường xây dựng, bất động sản đang có dấu hiệu phục

hồi2Tỷ lệ lãi suất cho vay giảm3Mức lạm phát giảm thấp4Tình hình chính trị ổn định5Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm6Thiết bị công nghệ hiện đại và các phương thức thi cơng mới7Hà Nội có dân số cao, tốc độ tăng nhanh, tập trung ở khu vực

thành thị8Rào cản gia nhập ngành lớnB. Thách thức

1Nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn thốt khỏi khủng hoảng2Ḷt điều chỉnh còn chờng chéo, nhiều bất cập, lạc hậu3Thủ tục hành chính khó khăn, quan liêu4Khí hậu Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều và có nhiều diễn biến

bất thường bất lợi cho việc bảo quản sản phẩm5Đối thủ cạnh tranh mạnh là các doanh nghiệp có uy tín trên

thị trường6Giá ngun vật liệu tăng cao và thiếu ổn định7Các nhà cung cấp độc quyền nước ngoài chiếm ưu thế trong

thương lượngMức độ quan trọng

12345Câu 9: Ông/bà đánh giá như thế nào về điểm mạnh, điểm yếu của công ty?

STTNội dungMức độ quan trọng

12345A. Điểm mạnh

1Khả năng tài chính khá tốt2Nhân lực khá trẻ và có trình độ cao3Thiết bị, máy móc đầy đủ, có chất lượng tốt4Khả năng nghiên cứu thiết kế và ứng dụng cơng nghệ mớiB. Điểm ́u

1Chính sách tủn dụng và đào tạo chưa tốt2Chưa áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường3Tổ chức theo chức năng không phù hợp với hoạt động dự án4Uy tín của cơng ty trên thị trường chưa caoCâu 10: Ông/bà hãy cho biết định hướng chiến lược của công ty trong thời gian

tới

A. Thâm nhập thị trường

D. Liên minh, liên kết

B. Phát triển thị trường

E. Tích hợp

C. Phát triển sản phẩm

F. Khác, là………….

Câu 11: Theo ơng/bà để hồn thiện chiến lược trong thời gian tới, cơng ty cần tập

trung vào nhóm giải pháp chiến lược nào?

A. Marketing

B. Nhân sự

C. Tài chínhD. A&D

E. Khác, là……………Câu 12: Ông/bà hãy đánh giá về mức ngân sách mà công ty giành cho chiến lược

A. Lớn

D. Không lớn lắm

B. Khá lớn

E. Thấp

C. Bình thường

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà khi đã giúp tôi hoàn thành bảng

câu hỏi này!BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Số lượng phiếu phát ra: 20

Số lượng phiếu thu về: 20

Số lượng phiếu không hợp lệ: 0

Đơn vị: Số phiếu – chiếc, Tỷ lệ - %

Bảng1.1: Phân tích kết quả khảo sát của câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Đáp án AĐáp án BĐáp án CĐáp án DĐáp án ECâuSố

phiếuTỷ lệSố

phiếuSố

Tỷ lệ phiế

uTỷ lệSố

phiếuTỷ lệSố

phiếuTỷ

lệ17351050210150021680420------3006302101260004210315147015006210630126000--76304201050000010315115521042000114202101050420001221063084042000Bảng 1.2: Phân tích kết quả khảo sát của câu 5

Đáp

ánMức độ quan trọngTrung

bình1435453435545445555544.352352535343434334434453.853123121213124332232442.3Bảng 1.3: Phân tích kết quả khảo sát của câu 8

Đáp

ánMức độ quan trọngTBA

1435354545434453535454.152434344544553443252533.23344534335344533435543.84233543433434554342553.75535544344353554345444.16333453554434535434333.874553443453354335354348433554335435434543543.951543453345443453454333.92423345324354344534553.753245342422345245334333.34323132322454524544523.45135224535454523545133.456213453425435344552153.57413241123532143215212.5BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU KHẢO SÁT TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×