Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

EBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tô1. www.otofun.net

2. www.oto – hui.com

3. www.toyota.com.vnKÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

ECUBộ điều khiển điện tửECTHộp số điều khiển điện tửXe FFĐộng cơ ở phía trước, dẫn động bánh trướcxe FRĐộng cơ ở phía trước, dẫn động bánh sauC1Ly hợp số tiếnEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôC2Ly hợp truyền thẳngBRHTBộ bánh răng hành tinhATFCảm biến nhiệt độ dầuSLTVan điện từ chuyển sốSLVan điện từ chuyển sốS1/S2Van điện từ chuyển sốSSTDụng cụ tháo lắp chuyên dùngNCOCảm biến tốc độSP2Cảm biến tốc độATHộp số tự độngCVTHộp số tự động vơ cấpESAVan dẫn khí đến van EACCANHệ thống truyền dữ liệu điện tửDTCMã hỏng hócHSTDHộp số tự độngATFCảm biến nhiệt độEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôMỤC LỤC

MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG TRÊN XE TOYOTA

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG .

2

1.1.1. Khái quát : 2

1.1.2. Lịch sử phát triển. 2

1.1.3. Phân loại .

4

1.1.4. Chức năng của hộp số tự động:

7

1.1.5. Điều kiện làm việc của hộp số tự động . 8

1.1.6. Ưu, nhược điểm của hộp số tự động

8

1.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

HÀNH TINH...........................................................................................................................10

1.2.1. Cấu tạo..........................................................................................................................10

1.2.2. Nguyên lý hoạt động...................................................................................................11

1.2.3. Nguyên lý vận hành của bộ truyền bánh răng hành tinh........................................12

CHƯƠNG II. CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ QUY TRÌNH THÁO LẮP

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U660E CAMRY 2007.......................................................................20

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U660E..........................................20

2.1.1. Thông tin về hộp số tự động U660E.........................................................................20

2.1.2. Đặc điểm kỹ thuật:......................................................................................................21

2.1.3. Hộp số tự động đa chế độ...........................................................................................22

2.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG..................24

2.2.1. Cấu tạo..........................................................................................................................24

2.2.2. Nguyên lý hoạt động của hộp số tự động U660E...................................................41

2.3: QUY TRÌNH THÁO LẮP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U660E CAMRY 2007.................49

2.3.1. Quy trình hạ hộp số từ trên ra khỏi xe và động cơ.................................................49

2.3.2. Quy trình tháo rời hộp số tự động............................................................................53

2.3.3. Quy trình lắp hộp số tự động......................................................................................62

CHƯƠNG 3: QUY TÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U660E

CAMRY 2007.........................................................................................................................63

3.1. BẢNG CÁC TRIỆU CHỨNG HƯ HỎNG.................................................................63

3.2. QUY TRÌNH KIỂM TRA..............................................................................................66

3.2.1. Kiểm tra van điện từ chuyển số SL ,SLT ,SLU, SL2 ,SL1 ,SL3 ,SL4..................66

3.2.2. kiểm tra hoạt động của cụm công tắc vị trí trung gian/ đỗ xe................................67

3.2.3. Kiểm tra cụm cảm biến nhiệt độ ATF........................................................................67

3.2.4. Kiểm tra dầu số............................................................................................................68

3.2.4. Kiểm tra hệ thống khóa chuyển số............................................................................69EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơ3.3. QUY TRÌNH CHẨN ĐỐN.........................................................................................70

3.3.1. Chẩn đốn.....................................................................................................................70

3.3.2. Hệ thống chẩn đoán.....................................................................................................71

3.3.3: Bảng mã chẩn đoán hư hỏng của hộp số tự động U660E.......................................73

KẾT LUẬN.............................................................................................................................90

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................91EBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ơ tơDANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ

Bảng 2.1. So sánh tỷ số truyền U660E với U151.......................................................................... 21

Bảng 2.2. Số lượng răng của câc bánh răng, ly hợp, phanh, khớp...................................... 22

Bảng 2.3. Chế độ chuyển số trong chế độ S................................................................................... 24

Bảng 2.4. Hệ thống và chức năng điều khiển điện

tử.....................................................29

Bảng 2.5. Chức năng các bộ phận...................................................................................................... 43

Bảng 2.6. Đường truyền công suất hộp số..................................................................................... 44

Bảng 3.1. Các hư hỏng và khu vực nghi ngờ của hộp số tự động.......................................... 63

Bảng 3.2. Số cực, đường truyền và điều kiện tiêu chuẩn của giắc máy chẩn đoán.........72

Bảng 3.3. Các mã chẩn đốn hư hỏng của hộp số tự động U660E....................................... 73

Hình 1.1. Hình ảnh sử dụng hộp số tự động..................................................................2

Hình: 1.2 Hộp số tự động vơ cấp....................................................................................4

Hình 1.3 Hộp số tự động có cấp............................................................................................................ 4

Hình 1.4. Hộp số tự động điều khiển điện tử kết hợp thuỷ lực.................................................. 5

Hình1.5. Hộp số tự động điều khiển hồn tồn thủy lực............................................................. 6

Hình 1.6. Sơ đồ nguyên lý hộp số tự động điều khiển bằng điện tử........................................ 6

Hình 1.7. Hộp số tự động loại FF......................................................................................................... 7

Bảng 1.1. Tóm tắt về các loại hộp số tự dộng.................................................................................. 9

Hình 1.9. Sơ đồ nguyên lý bộ truyền bánh răng hành tinh....................................................... 10

Hình 1.10. Cấu tạo bộ truyền bánh răng hành tinh..................................................................... 10

Hình 1.11. Sơ đồ giảm tốc của cụm bánh răng hành tinh......................................................... 11

Hình 1.12. Sơ đồ tăng tốc của cụm bánh răng hành tinh.......................................................... 11

Hình 1.13. Sơ đồ khi dẫn động trực tiếp của bộ truyền bánh răng hành tinh..................12

Hình 1.14. Sơ đồ đảo chiều quay của cụm bánh răng hành tinh............................................ 12

Hình 1.15. Sơ đồ nguyên lý của bộ truyền bánh răng hành tinh........................................... 13

Hình 1.16. Các chi tiết chính và vị trí lắp ráp của phanh dải B1............................................ 13

Hình 1.17. Hoạt động của phanh dải................................................................................................ 14

Hình 1.18. Các chi tiết chính và vị trí lắp ráp của phanh ướt nhiều đĩa B2 và B3...........15

Hình 1.19. Hoạt động của các phanh kiểu đĩa ướt...................................................................... 15

Hình 1.20. Bản vẽ lắp của bộ truyền bánh răng hành tinh....................................................... 15

Hình 1.21. Hoạt động của ly hợp khi ăn khớp và nhả khớp..................................................... 16

Hình 1.22. Buồng áp suất dầu của piston........................................................................................ 16

Hình 1.23. Hình vẽ lắp các ly hợp và khớp một chiều................................................................ 17

Hình 1.24. Sơ đồ vào số 1...................................................................................................................... 18

Hình 1.25. Sơ đồ vào số 2...................................................................................................................... 18EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơHình 1.26. Sơ đồ vào số 3...................................................................................................................... 18

Hình 1.27. Sơ đồ vào số lùi................................................................................................................... 19

Hình 2.1. Hộp số tự động U660E........................................................................................................ 20

Hình 2.2. Vị trí các bộ phận trong hộp số tự động U660E....................................................... 21

Hình 2.3. Đường đi số và các tín hiệu của hộp số tự động đa chế độ.................................. 23

Hình 2.4. Nguyên lý đi số....................................................................................................................... 23

Hình 2.5. Cấu tạo bên trong hộp số................................................................................................... 24

Hình 2.6. Cấu tạo của bộ biến mơ...................................................................................................... 25

Hình 2.7 : bánh bơm................................................................................................................................ 25

Hình 2.8. Bánh tuabin............................................................................................................................. 26

Hình 2.9. Stato............................................................................................................................................ 26

Hình 2.10. Cấu tạo bộ truyền bánh răng hành tinh..................................................................... 27

Hình 2.11. Bộ điều khiển thủy lực....................................................................................................... 28

Hình 2.12. Sơ đồ điều khiển điện tử................................................................................................... 31

Hình 2.13. Những bộ phận chính của hệ thống điều khiển điện tử...................................... 32

Hình 2.14. Vị trí của ECU ECT........................................................................................................... 33

Hình 2.15. Vị trí Cảm biến nhiệt độ ATF........................................................................................ 34

Hình 2.16. Vị trí cơng tắc áp suất ATF............................................................................................. 34

Hình 2.17 Vị trí cảm biến tốc độ........................................................................................................ 35

Hình 2.18 Sơ đồ cơng tắc vị trí số..................................................................................................... 36

Hình 2.19. Sơ đồ điều khiển áp suất.................................................................................................. 37

Hình 2.20. Sơ đồ điều khiển áp suất tối ưu..................................................................................... 37

Hình 2.21. Sơ đồ điều khiển kết hợp bộ truyền cơng suất......................................................... 38

Hình 2.22. Sơ đồ điều khiển lực giảm tốc........................................................................................ 38

Hình 2.23 Sơ đồ điều khiển quá trình chuyển số.......................................................................... 39

Hình 2.24 Sơ đồ điều khiển thời điểm khóa biến mơ................................................................... 39

Hình 2.25. Sơ đồ điều khiển ly hợp khóa biến mơ........................................................................ 40

Hình 2.26. Sơ đồ điều khiển về số khi giảm tốc............................................................................. 41

Hình 2.27 : Các trục và bánh răng hộp số...................................................................................... 42

Hình 3.1. Kiểm tra van điện từ............................................................................................................. 66

Hình 3.2. Kiểm tra cụm cảm biến nhiệt độ ATF............................................................................ 67

Hình 3.3. Tháo nút đổ dầu và nút tràn.............................................................................................. 68

Hình 3.4. Tháo nút đổ dầu và nút tràn.............................................................................................. 69

Hình 3.5. Máy chẩn đốn vào giắc DLC3...................................................................................... 72

Hình 3.6. Các chân giắc của máy chẩn đốn................................................................................. 72

Hình 3.7. Kiểm tra dây điện và giắc nối của đồng hồ tốc độ xe............................................ 75

Hình 3.8. Kiểm tra dây điện và giắc nối (TCM - NO. 3 J/B).................................................... 76EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơHình 3.9. Kiểm tra giắc nối TCM....................................................................................................... 76

Hình 3.10. Kiểm tra TCM...................................................................................................................... 79

Hình 3.12. Kiểm tra cơng tắc vị trí đỗ xe/trung gian.................................................................. 81

Hình 3.13. Kiểm tra cụm cơng tắc đèn phanh................................................................................ 83

Hình 3.14. Kiểm tra cảm biến nhiệt độ ATF................................................................................... 85

Hình 3.15. Kiểm tra giắc nối cảm biến nhiệt độ ATF...............................................................85Hình 3.16. Kiểm tra giắc nối (TCM - ECM)................................................................................... 87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×