Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.18 Sơ đồ công tắc vị trí số

Hình 2.18 Sơ đồ công tắc vị trí số

Tải bản đầy đủ - 0trang

EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơHình 2.19. Sơ đồ điều khiển áp suất

* Điều khiển áp suất tối ưu

Áp suất chính được điều khiển bởi van điện từ SLT. Việc sử dụng van điện từ

SLT, áp suất chính được điều khiển tối ưu dựa trên những tín hiệu mơ men của động

cơ, tốt hơn hết là dựa vào những điều kiện hoạt động bên trong của bộ biến mô và

hộp số. Theo đó, áp suất chính được điều khiển chính xác hơn dựa theo cơng suất

đầu ra của động cơ, điều kiện vận hành, và nhiệt độ ATF, do đó đặc tính chuyển số

được êm dịu và tối ưu hóacơng việc của bơm dầu.Hình 2.20. Sơ đồ điều khiển áp suất tối ưu* Điều khiển kết hợp bộ truyền công suất.

Điều khiển bướm ga ngay lúckhởi độngEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôBằng việc điều khiển kết hợp công suất đầu ra động cơ với ETCS-i

(Electronic Throttle Control System-intelligent) khi động cơ được khởi động, vẫn

đảm bảo được hiệu suất khởi động động cơ (cải thiện đặc tính động cơ và loại bỏ

được sự trượt của lốp xe).Hình 2.21. Sơ đồ điều khiển kết hợp bộ truyền công suất

* Điều khiển lực giảm tốc

ECU ECT xác định vị trí bánh răng khi bàn đạp ga OFF (bng ga hồn tồn)

tương tự việc hoạt động của bàn đạp ga (bng ga đột ngột hay chậm dần) trong suốt

quá trình giảm tốc. Bằng cách này, ngăn chặn việc lên số hoặc xuống số không cần

thiết khi bàn đạp ga OFF và đảm bảo tăng tốc êm dịu khi động cơ cần thiết tăng tốcHình 2.22. Sơ đồ điều khiển lực giảm tốc*. Điều khiển q trình chuyển số.EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ô tôThông qua việc điều khiển kết hợp ETCS-i với ESA (Electronic Spark

Advance), và điều khiển bằng điện tử áp suất thủy lực ngắt nối các dãy ly hợp và

phanh, đạt được độ êm dịu khi chuyển số.Hình 2.23 Sơ đồ điều khiển quá trình chuyển số.

* Điều khiển thời điểm khóa biến mơ.

ECU ECT điều khiển thời điểm khóa biến mơ để cải thiện tính tiêu hao

nhiên liệu khi đang ở vị trí số 2 hay số cao hơn trong phạm vi dãy D, S6, S5, S4.Hình 2.24 Sơ đồ điều khiển thời điểm khóa biến mơ.* Điều khiển ly hợp khóa biến mơ.EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơHình 2.25. Sơ đồ điều khiển ly hợp khóa biến mơ.

Ngồi ra để điều khiển thời điểm khóa biến mơ, việc điều khiển ly hợp khóa

biến mơ hoạt động bằng cách điều chỉnh van điện từ SLU như một cơng tắc trung gian

giữa ON/OFF hoạt động để khóa ly hợp.

Suốt q trình tăng tốc, điều khiển ly hợp khóa biến mô hoạt động khi hộp số

đang ở số 2 hoặc cao hơn và phạm vi tay số trong dãy D, S6, S5, S4. Suốt q trình

giảm tốc, nó sẽ hoạt động ở số 4 hoặc cao hơn và phạm vi tay số trong dãy D, S6, S5,

S4.

Suốt quá trình tăng t ốc, điều khiển phân vùng việc truyền công suất giữa việc

khóa ly hợp và khuếch đại mơ men biến mô hộp số ảnh hưởng đến điều kiện lái xe,

cải thiện việc tiết kiệm nhiên liệu. Suốt quá trình giảm tốc, khóa ly hợp vẫn được hoạt

động. Do đó việc cắt giảm nhiên liệu sẽ hoạt động và cải thiện việc tiết kiệm nhiên

liệu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.18 Sơ đồ công tắc vị trí số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×