Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.27 : Các trục và bánh răng hộp số

Hình 2.27 : Các trục và bánh răng hộp số

Tải bản đầy đủ - 0trang

EBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tô2.2.2.1. Chức năng của các bộ phận

Bảng 2.5. Chức năng các bộ phận

Bộ phận

C1Ly hợp số 1Chức năng

Nối trục trung gian với bánh răng mặt trời sau của bộ

Ravingneaux.C2Ly hợp số 2Nối trục trung gian với bánh răng bao của bộ Ravingneaux.B1Dãy phanh số 1Khóa bánh răng mặ t trời trước của bộ Ravingneaux và cần

dẫn của bộ bánh răng hành tinh U/D không cho chúng quay

cùng và ngược chiều kim đồng hồ.B2Dãy phanh số 2Khóa bánh răng bao của bộ Ravingneaux khơng cho quay

cùng và ngược chiều kim đồng hồ.B3Dãy phanh số 3Khóa bánh răng bao của bộ bánh răng hành tinh U/D không

cho quay cùng và ngược chiều kim đồng hồ.F1Khớp 1 chiều số 1 Ngăn bánh răng bao của bộ Ravingneaux không cho quay

ngược chiều kim đồng hồ.Bộ bánh răng hành tinhNhững bánh răng này sẽ thay đổi đường truyền suốt quá

trình lực dẫn động được truyền đi, dựa vào hoạt động của

mỗi bộ ly hợp và phanh, để tăng và giảm tốc độ đầu vào và

đầu ra.EBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tô2.2.2.2. Đường truyền công suất của hộp số

Bảng 2.6. Đường truyền cơng suất hộp sốVị

tríSốVan điện từSố đậu xeRSố lùiΟNSố trung gianΔ

Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ2nd

3rd

4th

D,

S65th

6th

1st

2nd

3rd

4thS55th

1st

2nd

3rdS44th

1st

2ndS33rd

1stS22ndS11stPhanh1 chiều

SL SL1 SL2 SL3 SL4 SLU C1 C2 B1 B2 B3

F1P1stLy hợpKhớpΔ

ΔΔ

Δ

Δ

Δ

ΔΔ

Δ

Δ

ΔΔ

ΔΔ

Δ

ΔΔ

Δ

Δ

ΔΔ Δ

Δ

► Δ

► Δ

► Δ ΔΔΔ

Δ

► Δ

► Δ

► Δ ΔΔ

Δ

► Δ

► Δ

► Δ Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

ΔΔ : ON

►: Dựa vào tín hiệu khóa biến mơ

Ο : ON trong khi đang cài khớp, OFF sau khi cài khớpΔ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

ΔΔEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôSố 1 (dãy 1 ở tay số S)Do F1, B2 hoạt động, bánh răng bao đứng yên, khi đó đường truyền như sau:

Trục sơ cấp → Ly hợp C1 →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành tinh dài →bánh

răng hành tinh ngắn → bánh răng mặt trời trước →bánh răng trung gian chủ động →

bánh răng trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ

động của vi sai

Số 1 (tay số D hoặc S)Trục sơ cấp → Ly hợp C1 →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành tinh dài →

bánh răng bao → bánh răng hành tinh ngắn → bánh răng mặt trời trước →bánh răng

trung gian chủ động → bánh răng trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị

động → bánh răng chủ động của vi saiEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôSố 2 (tay số D hoặc S)Trục sơ cấp → Ly hợp C1 →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành tinh dài →

bánh răng bao → bánh răng hành tinh ngắn →bánh răng trung gian chủ động → bánh

răng trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ động

của vi sai

Số 3 (tay số D hoặc S)B3 đóng lên bánh răng bao bộ bánh răng hành tinh U/D đóng

Trục sơ cấp → bánh răng hành tinh → bánh răng mặt trời → bánh răng mặt trời trước

→ Ly hợp C1 →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành tinh dài → bánh răng bao

→ bánh răng hành tinh ngắn →bánh răng trung gian chủ động → bánh răng trục thứ

cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ độngEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôSố 4 (tay số D hoặc S)Trục sơ cấp → Ly hợp C1 C2 →bánh răng mặt trời sau → bánh răng bao → bánh

răng hành tinh ngắn → bánh răng mặt trời trước →bánh răng trung gian chủ động →

bánh răng trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ

động của vi sai

Số 5 (tay số D hoặc S)Trục sơ cấp → bánh răng hành tinh U/D→ bánh răng mặt trời U/D → bánh răng mặt

trời trước → Ly hợp C2 → bánh răng bao →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành

tinh dài →bánh răng hành tinh ngắn →bánh răng trung gian chủ động → bánh răng

trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ độngEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôSố 6 (tay số D hoặc S)Trục sơ cấp → Ly hợp C2 → bánh răng bao → bánh răng mặt trời sau → bánh răng

hành tinh dài → bánh răng hành tinh ngắn →bánh răng trung gian chủ động → bánh

răng trục thứ cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ động

của vi sai

Số lùi (tay số R)Trục sơ cấp → bánh răng hành tinh U/D → bánh răng mặt trời U/D → bánh răng mặt

trời trước → → bánh răng bao →bánh răng mặt trời sau → bánh răng hành tinh dài

→bánh răng hành tinh ngắn →bánh răng trung gian chủ động → bánh răng trục thứ

cấp chủ động → bánh răng trục thứ cấp bị động → bánh răng chủ độngEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tơ2.3: QUY TRÌNH THÁO LẮP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U660E CAMRY 2007

Những chú ý trước khi tháo hộp số tự động.

 Ngắt cáp âm ra khỏi ắc quy.

LƯU Ý:Hãy đợi ít nhất là 90 giây sau khi ngắt cáp ra khỏi cực âm ắc quy để tránh

kích nổ túi khí.

 Xả dầu hộp số tự động.

Tháo nút xả dầu và đệm nút xả dầu, và xả dầu ATF.

Lắp một gioăng mới và nút xả

2.3.1. Quy trình hạ hộp số từ trên ra khỏi xe và động cơ

1: Ngắt cáp âm ra khỏi ắc quy

2: Đặt các bánh trước hướng thẳng về phía trước và tháo các bánh xe phía trước

3: Tháo các tấm chắn dưới động cơ

4: Tháo tấm lót tai xe trước phải

5: Xả dầu động cơ và xả nước làm mát động cơ

CHÚ Ý:

Không được tháo nắp két nước trong khi động cơ và két nước đang còn nóng.

Bị nén ở áp suất cao, nước làm mát nóng và hơi nước sẽ thoát ra và gây bỏng

nghiêm trọng.

a. Tháo nắp két nước ra khỏi két nước.

b. Nới lỏng nút xả của vòi trên két nước và 2 nút xả trên thân máy, sau đó xả nước

làm mát.6: Xả dầu hộp số tự độngEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôa. Tháo nút xả và gioăng.

b. Dùng đầu khẩu 6 mm, tháo nút

tràn và gioăng.

c. Dùng chìa lục giác 6 mm, tháo

ống đổ dầu hộp số No.1

d.Xả dầu hộp số tự động.

e.Dùng chìa lục giác 6 mm, lắp ống

đổ dầu hộp số No.1.

f.Dùng chìa lục giác 6 mm, lắp nút

tràn với gioăng mới.

g.Lắp một gioăng mới và nút đổ

dầu7:Tháo cụm thanh nối gạt nước kính chắn gió

8: Tháo tấm ốp ngồi bên trên vách ngăn bảng Tá pLơ

9: Tháo phớt ống nạp khơng khí và bộ làm mát

10: Tháo nắp che khối V

11: Tháo đai V

12: Tháo đầu vào và bộ lọc gió

13: Tháo cụm vỏ lọc khơng khí

14: Tháo bộ cộng hưởng khí nạp

15: Tháo phanh đỡ động cơ NO.2 bên trái

16: Tháo thanh điều khiển chuyển động động cơ

17: Tháo ống cấp nhiên liêu NO.1

18: Tháo van một chiều đến ống trợ lực phanh

19: Tháo ống két nước ra khỏi két nước

20: Tháo ống của bộ làm mát dầu

21: Tháo ống dẫn nước vào của bộ sởi ấm

22: Tháo nắp hộp ZơLe và tháo dây điện động cơ

23: Ngắt giắc nối cơng tắc vị trí trung gian / đỗ xe24: Tháo cụm cáp điều khiển hộp sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.27 : Các trục và bánh răng hộp số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×