Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b.Dùng thanh đồng thau và búa, gõ xung quanh chu

b.Dùng thanh đồng thau và búa, gõ xung quanh chu

Tải bản đầy đủ - 0trang

EBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

15: Tháo đĩa phanh NO.316: Tháo cụm bánh răng hành tinh giảm tốc

Tháo cụm bánh răng hành tinh giảm tốc ra khỏi

cụm bơm dầu.17: Tháo MOAY Ơ phanh NO.3

Tháo vòng bi kim dọc trục và vòng lăn của vòng bi

kim dọc trục ra khỏi cụm bánh răng hành tinh giảm

tốc18: Tháo bánh răng mặt trời

a.Trong khi bung phanh hãm bằng kìm tháo phanh,

tháo bánh răng mặt trời trước ra khỏi bộ truyền

hành tinh giảm tốc.

b.Tháo phanh ra khỏi bộ truyền hành tinh giảm tốc.19: Tháo cụm trục sơ cấp

a.Tháo trục sơ cấp ra khỏi cụm bơm dầu.

b.Tháo vòng bi kim dọc trục và vòng lăn của vòng

bi kim dọc trục ra khỏi trục sơ cấp.

c.Dùng tơ vít, tháo 3 vòng chắn dầu trục sơ cấp ra

khỏi trục sơ cấp.Hình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

20: Tháo bánh răng mặt trời bộ truyền hành

tinh giảm tốc

a.Tháo bánh răng mặt trời bộ truyền hành tinh giảm

tốc ra khỏi cụm bơm dầu.

b.Tháo vòng bi kim dọc trục ra khỏi cụm bơm dầu

21: Tháo đĩa phanh NO.1

a.Dùng tơ vít, tháo 2 phanh hãm và miếng hãm

phanh hãm của bộ phanh ra khỏi cụm bơm dầu.

b.Tháo mặt bích, 4 đĩa ma sát phanh và 3 đĩa thép

phanh ra khỏi cụm bơm dầu.22: Tháo lò xo hồi píttơng phanh số 2

Tháo 3 lò xo hồi píttơng phanh số 2 ra khỏi cụm

bơm dầu.23: Tháo píttơng phanh NO.124: Tháo hộp visai trước

Tháo cụm hộp vi sai trước ra khỏi vỏ hộp sốHình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

25: Tháo đai ốc bánh răng chủ động trung gian

Dùng SST, tháo đai ốc ra khỏi cụm bánh răng hành

tinh.

SST: 09387-0013026: Tháo bánh răng bị động trung gian

Tháo bánh răng bị động trung gian ra khỏi vỏ hộp

số.27: Tháo vòng bi đũa cơn trước của bánh răng bị

động trung gian

Dùng SST, tháo vòng bi đũa cơn trước của bánh

răng bị động trung gian ra khỏi cụm bánh răng bị

động trung gian.

29:Tháo kẹp trục cóc hãm phanh đỗ

Tháo bulơng và kẹp trục cóc hãm phanh đỗ ra khỏi

vỏ hộp số30: Tháo miếng hãm cóc ra khỏi vỏ hộp số.

Tháo 2 bulơng và miếng hãm cóc ra khỏi vỏ hộp số.31: Tháo ống hãm phanh đỗHình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

32: Tháo lò xo, chốt cóc hãm phanh đỗ, trục cóc

hãm phanh đỗ và cóc hãm phanh đỗ ra khỏi vỏ

hộp số

Tháo lò xo, chốt cóc hãm phanh đỗ, trục cóc hãm

phanh đỗ và cóc hãm phanh đỗ ra khỏi vỏ hộp số.

33: Tháo vòng lăn ngồi của vòng bi đũa côn sau

bánh răng bị động trung gian

Dùng SST, tháo vòng lăn ngồi của vòng bi đũa cơn

sau bánh răng bị động trung gian ra khỏi vỏ hộp số.

SST: 09308-0001034: Tháo khớp một chiều

a.Tháo cụm khớp một chiều cùng với bánh răng bao

bộ truyền hành tinh ra khỏi hộp số.

b.Tháo vòng bi kim dọc trục ra khỏi vỏ hộp số35: Tháo bánh răng bao bộ truyền hành tinh

Tháo bánh răng bao bộ truyền hành tinh ra khỏi

cụm khớp một chiều.36: Tháo bánh răng hành tinh

a.Dùng một tơ vít, tháo phanh hãm ra khỏi bánh

răng bao bộ truyền hành tinh

b.Tháo mặt bích bánh răng bao bộ truyền hành tinh

ra khỏi bánh răng bao bộ truyền hành tinhHình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

37: Tháo đĩa phanh NO.2

Tháo mặt bích phanh, 5 đĩa ma sát và 5 đĩa thép ra

khỏi vỏ hộp số.38: Tháo lò xo hồi của phanh số 1 và số lùi

Tháo lò xo hồi của phanh số 1 và số lùi ra khỏi vỏ

hộp số.39: Tháo píttơng phanh NO.2

Cấp khí nén (4.0 kgf/cm2) vào lỗ dầu ATF để tháo

cụm píttơng phanh No.2 ra khỏi vỏ hộp số40: tháo cụm bánh răng hành tinh trước

Dùng SST và máy ép, tháo cụm bánh răng hành tinh

ra khỏi vỏ hộp số.Hình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháo

41: Tháo bánh răng chủ động trung gian

Dùng SST và máy ép, tháo bánh răng chủ động

trung gian và vòng lăn trong (phía sau) ra khỏi vỏ

hộp số.42: Tháo píttơng phanh No.3

a.Dùng tơ vít, tháo phanh hãm ra khỏi vỏ hộp số

b.Tháo lò xo hồi píttơng phanh ra khỏi vỏ hộp số.

c.Tháo píttơng phanh No.3 ra khỏi vỏ hộp số43: Tháo cụm lò xo lá van điều khiển

Tháo bulơng, nắp và cụm lò xo lá van điều khiển ra

khỏi vỏ hộp số.44: Tháo cụm thanh khoá phanh đỗ

Tháo cụm thanh khoá phanh đỗ ra khỏi cần khóa

phanh đỗ.

45: Tháo trục của cần van điều khiển

a.Dùng kìm mũi nhọn, tháo lò xo giữ van điều

khiển ra khỏi vỏ hộp số.

b. Dùng tơ vít, trượt miếng cách của cụm cần van

điều khiển.

c. Dùng đục (3 mm) và búa, đóng chốt hãm ra khỏi

cụm cần khóa phanh đỗ.Đóng dần chốt ra sao cho

nó khơng rơi vào trong hộp số.

d.Tháo trục cần van điều khiển, cụm cần của van

điều khiển và, cụm cần hãm phanh đỗ và 2 miếng

cách ra khỏi vỏ hộp sốHình vẽ minh họaEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơTrình tự các bước tháoHình vẽ minh họa46: Tháo phớt dầu trục của cần van điều khiển

Dùng tơvít, tháo phớt dầu trục cần van điều khiển ra

khỏi vỏ hộp số.2.3.3. Quy trình lắp hộp số tự động.

Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo với một số chú ý.

- Luôn dùng các gioăng đệm mới.

- Khi lắp các cảm biến không dùng lại các vòng đệm chữ O.

- Trước khi lắp bơi trơn đệm chữ O bằng dầu chuyên dùng.

- Khi lắp các giắc nối chú ý nghe tiếng kêu nhỏ cho biết giắc đã được hãm.

- Cẩn thận không được làm cong hay hỏng các ống.

- Cẩn thận không được làm hỏng các bề mặt tiếp xúc của vỏ hộp số và cácte dầu.

- Nối lại cáp âm ắc quy.

- Bổ sung dầu số tự động.

Loại dầu: ATF chính hiệu của Toyota loại T-IV

- Điều chỉnh cơng tắc vị trí đỗ xe/trung gian.

 Nới lỏng 2 bu lông của công tắc vị trí P/N và đặt cần số ở số N.

 Gióng thẳng đường chuẩn số trung gian với rãnh công tắc.

 Giữ cơng tắc đúng vị trí và siết chặt bu lông.

 Sau khi điều chỉnh kiểm tra lại.

Kéo phanh tay và bật khóa điện đến vị trí ON.

Đạp phanh và kiểm tra rằng động cơ chỉ khởi động khi cần số được đặt ở vị trí N

hay P nhưng khởi động ở các vị trí khác.

Kiểm tra rằng đèn hậu sáng nên và đèn chuông báo lùi kêu chỉ khi cần số đặt ở

vị trí R nhưng khơng hoạt động khi cần số ở vị trí khác.

- Kiểm tra vị trí cần số.

 Khi chuyển cần số từ P đến R với khóa điện ON và đạp phanh, chắc chắn

rằng cần chuyển số chuyển động êm và chính xác vào đúng vị trí số.

 Khởi động động cơ và chắc chắn rằng xe chạy về phía trước sau khi

chuyển cần số từ N đến D, và xe lùi sau khi chuyển đến số R.

 Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy kiểm tra cụm cơng tắc vị trí đỗ xe

/ trung gian và kiểm tra cần chuyển số.EBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ơ tơCHƯƠNG 3: QUY TÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN HỘP SỐ TỰ

ĐỘNG U660E CAMRY 2007.

3.1. BẢNG CÁC TRIỆU CHỨNG HƯ HỎNG

Bảng 3.1. Các hư hỏng và khu vực nghi ngờ của hộp số tự động

Triệu chứng

Không lên số được (Số 1 sang Số 2)

Không lên số được (Số 2 sang Số 3)Khu vực nghi ngờ

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL3) *1

2. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1

2. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL2) *1Không lên số được (Số 3 sang Số 4)2. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát *1

3. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL1)*1Không lên số được (Số 4 sang Số 5)2. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1

3. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát

4. TCM

1. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát *1Không lên số được (Số 5 sang Số 6)2. Mạch van điện từ chuyển số (SL3) *1

3. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1

4. TCMKhông xuống số được (Số 6 sang Số

5)1. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1Không xuống số được (Số 5 sang Số

4)1. Mạch van điện từ chuyển số (SL1)*1Không xuống số được (Số 4 sang Số

3)2. TCM

2. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL2) *1

2. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1

3. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL4) *1Không xuống số được (Số 3 sang Số

2)2. Mạch van điện từ chuyển số (SL3) *1Không xuống số được (Số 2 sang Số

1)1. Mạch van điện từ chuyển số (SL3) *1Khơng có khố biến mơ1. Mạch van điện từ chuyển số (SLU) *13. TCM2. TCMEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôTriệu chứngKhu vực nghi ngờ

2. Mạch van điện từ chuyển số (SL)

3. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát *1

4. Mạch công tắc đèn phanh*1

5. Mạch cảm biến tốc độ NT *1

6. TCMKhơng ngắt khố biến mơTCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SLT) *1

2. Mạch cảm biến tốc độ NT *1Điểm sang số quá cao hoặc quá thấp3. Mạch cảm biến tốc độ NC *1

4. Mạch cảm biến vị trí bàn đạp ga

5. Mạch cảm biến nhiệt độ ATF *1

6. TCMLên số từ số 3 đến số 4 khi động cơ

nguội1. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát *1Lên số từ số 4 đến số 5 khi động cơ

nguội1. Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát *1Không thay đổi số bằng cách chuyển

đến "+" hay "-" khi cần số ở vị trí S1. Mạch cơng tắc điều khiển hộp sốĂn khớp giật (N to D)2. TCM

2. TCM

2. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL1)*1

2. TCM

1. Mạch cảm biến tốc độ NT *1

2. Mạch cảm biến tốc độ NC *1Ăn khớp giật (Khố biến mơ)3. Mạch van điện từ chuyển số (SLU) *1

4. TCM

1. Mạch cảm biến vị trí bàn đạp ga

2. Mạch van điện từ chuyển số (SLT) *1ăn khớp giật (bất kỳ dãy số nào)3. Mạch cảm biến tốc độ NC

4. Mạch cảm biến tốc độ NT *1

5. TCMTăng tốc kém

Khơng có phanh động cơ1. Mạch van điện từ chuyển số (SLT) *1

2. TCM

TCMEBOOKBKMT.COMNgành Công nghệ kỹ thuật ô tôTriệu chứngKhu vực nghi ngờKhơng xuống số thấp cưỡng bức được

TCM

(khơng có kick down)

Động cơ chết máy khi khởi hành hay

dừngTCM

1. Mạch công tắc vị trí đỗ/trung gian *1Hư hỏng khi chuyển cần số2. Mạch công tắc điều khiển hộp số

3. TCMTrượt hay rung giật (Số 5 sang 6 và số

6 sang 5)

Tăng tốc ban đầu hay tiếp theo không

tốt. Xe bị kẹt ở một số (1 đến 6).

Tăng tốc khơng chính xác khi hộp số

ở số 4 hay cao hơn.Mạch van điện từ chuyển số (SLT) *1

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL1)

2. Mạch van điện từ chuyển số (SLT)

3. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL2)

2. Mạch van điện từ chuyển số (SLT)

3. TCMTăng tốc ban đầu hay tiếp theo không 1. Mạch van điện từ chuyển số (SL2)

tốt. Xe không xuống số (từ số 4 đến số

2. TCM

3). Xe bị kẹt ở một số (1 đến 4).

Tăng tốc không tốt khi ở số 6.

Tăng tốc không tốt khi ở số 3 hay 5.1. Mạch van điện từ chuyển số (SL3)

2. TCM

1. Mạch van điện từ chuyển số (SL4)

2. Mạch van điện từ chuyển số (SLT)

3. TCMTăng tốc ban đầu hay tiếp theo không 1. Mạch van điện từ chuyển số (SL4)

tốt. Xe không xuống số (từ số 3 đến số

2. TCM

2). Xe bị kẹt ở một số (5 đến 6).

3.2. QUY TRÌNH KIỂM TRA.3.2.1. Kiểm tra van điện từ chuyển số SL ,SLT ,SLU, SL2 ,SL1 ,SL3 ,SL4

a. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

phương pháp đo kiểmEBOOKBKMT.COMNgành Cơng nghệ kỹ thuật ơ tơHình 3.1. Kiểm tra van điện từ

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay thế van điện từ chuyển số

Điện trở tiêu chuẩn

Nối dụng cụ đoĐiều kiện tiêu chuẩn 20°CGiắc nối van điện từ (SL)-Thân van điện từ (SL)11 đến 15 Ωb. Nối cực (+) vào cực 2 và cực (-) vào cực 1 của giắc nối van điện từ, sau đó kiểm tra

chuyển động của van.

Van điện từ phát ra âm thanh hoạt động.

Nếu hoạt động không như tiêu chuẩn, thay thếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Dùng thanh đồng thau và búa, gõ xung quanh chu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×