Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng viết thư

Kỹ năng viết thư

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy trình viết thư

Bước 2:

Defining the

Reader and

the SituationBước 1:

Determing

the Ends and

the MeansBước 5:

Distributing

the MessageBước 3:

Developing

and MessageBước 4:

Detecting

Deficiencies2.8.3. Kỹ năng viết thưChiến thuật GIRO:

• Gaining attention

• Increase desire

• Reducing resistance

• Orchestration actionMột số lỗi thường mắc phải

• Gửi nhầm email

• Gửi nhầm đối tượng

• Lỗi chính tả

• Lỗi ngữ pháp

• Dùng từ sai

• Viết quá dài, dư thừa/ Viết quá ngắn, thiếu ý

• Lựa chọn từ ngữ, cách xưng hơ khơng phù hợp

• Cách trình bày thư kém, gây khó hiểu cho người đọcCách khắc phục

Viết email theo thứ tự như sau:

1. Điền tiêu đề mail

2. Đính kèm tệp cần thiết

3. Viết nội dung mail

4. Kiểm tra lại email, sửa các lỗi nếu có,

nên đọc lại nhiều lần (2 – 3 lần) xem

còn sai sót gì hay khơng

5. Điền email người nhận, chú ý CC, BCC

hợp lýVí dụ về một số kiểu thư khácƯu, nhược điểm

Ưu điểmThư truyền thốngEmailNhược điểm- Có một bản ghi thực có thể - Thường chuyển đi chậm

lưu trữ, xem lại trong

- Phản hồi chậm

tương lai

- Tốn kém giấy mực, phí

chuyển

- Có thể có giá trị pháp lý

- Tiết kiệm, chi phí thấp

- Thời gian gửi và nhận

ngắn, gần như tức thời

- Gửi cho nhiều người một

cách nhanh chóng- Có thể bị lạc sang nơi khác,

bị gửi vào thư rácTỔNG KẾT

- Có 2 loại thư tín: Thư truyền thống và thư điện tử (email)

- Thư truyền thống: Thư viết tay và thư đánh bằng máy

• Thành phần bức thư gồm: Tiêu đề; Địa chỉ trả lời thư; Ngày tháng

năm; Địa chỉ người nhận; Lời chào mở đầu; Dòng chủ đề; phần chính

của thư; Lời chào kết thúc; Tên công ty; Chữ ký, tên, chức danh người

gửi; Nơi nhận khác và tài liệu đính kèm.

• Thư có thể phân thành 3 nhóm chính: Thơng điệp trung lập và tích

cực; Thơng điệp thiện chí; thơng điệp tiêu cực.

- Thư điện tử (email): chức năng của “to”, “cc” và “bcc”; tiêu đề mail;

nội dung mail; viết tắt,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng viết thư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×