1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

a) Mở máy động cơ điện một chiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (638.54 KB, 52 trang )


Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện TửHình 2.4 .Sơ đồ mở máy động cơ bằng giảm điện áp đặt vào phần ứng

*Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều

Theo lý thuyết máy điện ta có phương trình tính tốc độ động cơ sau:n=U − I u ( Ru + R f )

E

=

= n0 − ∆n

C e .θ

C e .θn=hayvớiUn0 = C .θeI

∆n = u .( Ru + R f )



C e .θ( Ru + R f ).M

UC e .θ

C M C eθ 2Từ hai phương trình trên ta thấy n (tốc độ của động cơ) phụ thuộc vào θ (từ thông), R (điện

trở phần ứng), U (điện áp phần ứng). Vì vậy để điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều

ta có ba phương án.

- Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông θ

- Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi bằng cách thay đổi điện trở phụ R f trên mạch phần

ứng

- Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp

-Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông θTrang 12Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện TửHình 2.5. Sơ đồ thay thếHình 2.6. Đồ thị đặc tính cơ của động cơ điện một chiều khi thay đổi từ thông θ

Đồ thị hình trên cho thấy đường đặc tính cơ của động cơ điện một chiều ứng với các giá trị

khác nhau của từ thơng. Khi từ thơng giảm thì n 0 tăng nhưng ∆n còn tăng nhanh hơn do đó ta

mới thấy độ dốc của các đường đặc tính cơ này khác nhau. Chúng sẽ cùng hôi tụ về điểm trên

trục hồnh ứng với dòng điện rất lớn: Iư = (U/Rư). Phương pháp cho phép điều chỉnh tốc độ

lớn hơn tốc độ định mức. Giới hạn trong việc điều chỉnh tốc độ quay bằng phương pháp này

là 1:2; 1:5; 1:8.

Tuy nhiên có nhược điểm khi sử dụng phương pháp là phải dùng các biện pháp khống chế

đặc biệt do đó cấu tạo và công nghệ chế tạo phức tạp, khiến giá thành máy tăng.

Trang 13Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện Tử

-Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phụ Rf trên mạch phần ứng

n=Ta có:( Ru + R f ).M

UC e .θ

C M C eθ 2Từ thông khơng đổi nên n0 khơng đổi, chỉ có ∆n là thay đổi. Một điều dễ thấy nữa là, do ta

chỉ có thể đưa thêm Rf chứ khơng thể giảm Rư nên ở đây chỉ điều chỉnh được tốc độ dưới tốc

độ định mức. Do Rf càng lớn đặc tính cơ càng mềm nên tốc độ sẽ thay đổi nhiều khi tải thay

đổi (từ đồ thị cho thấy, khi I biến thiên thì ứng với cùng dải biến thiên của I đường đặc tính

cơ nào mềm hơn tốc độ sẽ thay đổi nhiều hơn).Hình.2.7. Đồ thị đặc tính cơ của động cơ điện một chiều khi thay đổi điện trở phụ Rf

-Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp phần ứngHình 2.8.Sơ đồ khốiTrang 14Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện Tử

Phương pháp này cho phép điều chỉnh tốc độ cả trên và dưới định mức. Tuy nhiên do cách

điện của thiết bị thường chỉ tính tốn cho điện áp định mức nên thường giảm điện áp U. Khi

U giảm thì n0 giảm nhưng ∆n là const nên tốc độ n giảm. Vì vậy thường chỉ điều chỉnh tốc độ

nhỏ hơn tốc độ định mức. Còn nếu lớn hơn thì chỉ điều chỉnh trong phạm vi rất nhỏ.

Đặc điểm quan trọng của phương pháp là khi điều chỉnh tốc độ thì mơ men khơng đổi vì từ

thơng và dòng điện phần ứng đều không thay đổi (M = CM. θ. Iư).

Phương pháp cho phép điều chỉnh tốc độ trong giới hạn 1:10, thậm chí cao hơn nữa có thể

đến 1:25.

Phương pháp này có từ thơng khơng đổi nên đặc tính cơ có độ cứng khơng đổi.

Tốc độ khơng tải lý tưởng phụ thuộc vào giá trị điện áp U đk của hệ thống, do đó có thể nói

phương pháp này điều khiển là triệt để.

Dải điều chỉnh tốc độ của hệ thống bị chặn bởi đặc tính cơ bản, là đặc tính ứng với điện áp

định mức và từ thông định mức. Tốc độ nhỏ nhất của dải điều khiển bị giới hạn bởi yêu cầu

về sai số tốc độ và mômen khởi động. Khi mômen tải là định mức thì các giá trị lớn nhất và

nhỏ nhất của tốc độ là:Để thoả mãn khả năng quá tải thì đặc tính thấp nhất của dải điều chỉnh phải có mơmen ngắn

mạch là:

Trong đó KM là hệ số q tải về mơmen.Vì họ đặc tính cơ là các đường thẳng song song

nhau, nên theo định nghĩa về độ cứng đặc tính cơ ta có thể viết:D=

Với xác định ở mỗi máy, vì vậy phạm vi điều chỉnh D phụ thuộc tuyến tính vào giá trị của

độ cứng β. Khi điều chỉnh điện áp phần ứng của động cơ điện một chiều bằng các thiết bị

nguồn điều chỉnh thì điện trở tổng mạch phần ứng gấp khoảng 2 lần điện trở phần ứng động

cơ. Do đó có thể tính sơ bộ được:Trang 15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

×