Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC GIAI ĐOẠN TRONG GÂY MÊ

CÁC GIAI ĐOẠN TRONG GÂY MÊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

GÂY MÊ PHỐI HP, CÂN BẰNG

PHỐI HP : Dùng Nhiều Thứ ThuốcCÂN BẰNG : Hợp Lý ( Tỉ Lệ Thuốc)

ĐẠT ĐƯC:

- AN THẦN- NGỦ MÊ

- GIẢM ĐAU

- DÃN CƠAN TỒN2.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN

LOẠI THUỐC MÊ

TÍNH CHẤT:

 Làm mất ý thức.

 Làm giảm, mất cảm giác.

Làm giảm trương lực cơ.

PHÂN LOẠI THUỐC MÊ:

 THUỐC MÊ HÔ HẤP

 THUỐC MÊ TĨNH MAÏCH2.2. THUỐC GIẢM ĐAU – DÃN CƠ

Thuốc giảm đau họ Morphin: Fentanyl, sufentanil,

alfentanilThuốc dãn cơ:

+ Dãn cơ khử cực: Succinylcholin

(Suxamethonium)

+ Dãn cơ khơng khử cực: Vecuronium (Norcuron),

Rocuronium (Esmeron), Atracurium3. GÂY MÊ NỘI KHÍ

QUẢN

Đặt một ống thông vào khí quản.

Phương pháp làm thông đường thở.

Để kiểm soát đường thở hiệu

quả.

Thuốc mê hô hấp hay tónh mạch,

giảm đau, dãn cơ4. ƯU ĐIỂM

Điều khiển và kiểm soát hô hấp

hữu hiệu và dễ dàngBN được mổ với bất kỳ tư thế nàoCó thể hút rửa chất tiết dễ dàngGiảm bớt khoảng chết cơ thểNgười GM có thể đứng xa BN mà vẫn

kiểm soát được hô hấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC GIAI ĐOẠN TRONG GÂY MÊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×