Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢNĐặt NKQ là thủ thuật :

Gây đau

Gây phản ứng vùng hầu họng : sặc, co thắt thanh

quản

Gây phù nề niêm mạc đường thở khi thực hiện

nhiều lần

Gây tăng HA, nhịp tim

Gây tăng áp lực nội sọNGUYÊN TẮC ĐẶT ỐNG

NKQ

Bệnh nhân: Khám Mallampati, những

yếu tố tiên lượng thông khí khó và

đặt NKQ khó, lấy răng giả nếu có Dụngcụ: Chọn ống NKQ với chiều dài,đường kín phù hợp và kiểm tra ống. Đèn

soi thanh quản phải sáng

 Máymóc: Máy GM hoạt động tốt,nguồn dưỡng khí, máy hút đàm

 Thuốc:Chuẩn bò đầy đủĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHĨ

Tiêu chuẩn thơng khí khó qua mặt nạ mặt (≥ 2 tiêu chuẩn)Tuổi > 55BMI > 26 kg/m2Thiếu răngHàm dưới nhô giới hạnNgủ ngáyRâu rậm

Thơng khí qua mặt nạ khó --> Nguy cơ đặt NKQ khó tăng lên 4

lầnĐặt nội khí quản khó

Tiêu chuẩn khơng thể thơng khí:Khoảng cách giáp cằm < 6 cmNgủ ngáy

Tiêu chuẩn đặt NKQ khóTiền căn đặt NKQ khóMallampati > 2Khoảng cách giáp - cằm < 6 cmMở miệng < 35 mmTIÊU CHUẨN TIÊN ĐỐN ĐẶT NKQ KHĨền căn đặt NKQ khóMallampatiNKQ

KHÓoảng cách cằm giápBệnh lý nguy cơCử động đầu co

hạn chếĐộ há miệng

hạn chếPHÂN LOẠI MALLAMPATI VÀ TƯƠNG QUAN

CORMACK - LEHANCEVMD barbeJohnson JO et al Anesthesiology

1999KHOẢNG CÁCH CẰM GIÁPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×