Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian và thời gian nhất định, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như 1 thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian và thời gian nhất định, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như 1 thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tác động qua lại giữa

các QT trong QX

QUẦN THỂ

AQUẦN THỂ

CQUẦN THỂ

BTương tác giữa QT với

các nhân tố sinh tháiHình: Sơ đồ thành phần cấu trúc của

quần xã sinh vậtI. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT2. Ví dụEm hãy nêu 1 số ví dụ về quần xã sinh vậtNhững ví dụ nào sau đây được xem là quần xã

sinh vật ?

1) Ruộng lúa.

2) Tập hợp 1 đàn gia súc được nhốt trong 1 chuồng.

3) Một chợ hoa Tết.

4) Rừng nhiệt đới.QUẦN XÃ VÙNG ĐẦM LẦYQUẦN XÃ RỪNG NHIỆT ĐỚIQUẦN XÃ RUỘNG LÚAQUẦN XÃ SA MẠCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian và thời gian nhất định, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như 1 thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×