Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những ví dụ nào sau đây được xem là quần xã sinh vật ?

Những ví dụ nào sau đây được xem là quần xã sinh vật ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẦN XÃ VÙNG ĐẦM LẦYQUẦN XÃ RỪNG NHIỆT ĐỚIQUẦN XÃ RUỘNG LÚAQUẦN XÃ SA MẠCII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃQuần xã sinh vật có những

đặc trưng cơ bản nào?II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃQX có các đặc trưng sau:

1. Đặc trưng về thành phần loài

2. Đặc trưng về sự phân bố cá thể khác

lồi trong khơng gian quần xã.II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

- Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài:

Đặc trưng về thành phần loài thể hiện như thế nào?

 biểu thị

dạngMỨC

của quần

xã DẠNG

EMmức

HÃYđộ

SOđaSÁNH

ĐỘ ĐA

CỦA 2 QUẦN XÃ SAU.RỪNG NHIỆT ĐỚISA MẠCII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

- Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài:

- Loài ưu thế (lồi chủ chốt)

là lồi

vaicác

tròquần

quan

Em

hãyđóng

kể tên

trọng

trong

QX do

có số

thể

SVtrong

1

ruộng

- Lồi ưu thế là

lượng

cá thể nhiều, sinh

lúa

.

gì?

khối lớn hoặc hoạt động

mạnh.SựQX

chiếm

thếnhóm

của thực

hạt ưu thế?

Đối với các

trênưu

cạn,

lồi vật

nàocó

chiếmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những ví dụ nào sau đây được xem là quần xã sinh vật ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×