Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Loài ưu thế (loài chủ chốt)

- Loài ưu thế (loài chủ chốt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

SựQX

chiếm

thếnhóm

của thực

hạt ưu thế?

Đối với các

trênưu

cạn,

lồi vật

nàocó

chiếmII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

- Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài:

- Loài ưu thế (loài chủ chốt)

- Loài đặc trưng là gì?- Lồi đặc trưng:

là lồi chỉ có ở 1 quần xã nào đó, hoặc có số

Nêu vínhiều

dụ vềhơn

lồihẳn

đặcvà

trưng

ở địa

phương

lượng

vai trò

quan

trọng (tỉnh)

hơn

em hoặc 1 số vùng ( tỉnh) lân cận.

lồi khác.Rừng Tràm U MinhRừng Thơng ở Đà LạtII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

2. Đặc trưng về sự phân bố các cá thể khác lồi trong

khơng gian của quần xã.

Ao nuôi tự nhiên được phân

làm mấy tầng?QX thềm lục địa được phân

làm mấy vùng?III. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ1. Các mối quan hệ sinh thái.

QH HỖ TRỢCỘNG SINH

HỢP TÁCGiữa các cá thể khác loàiHỘI SINH

trong quần xã có những

mối quan hệ sinh tháiCẠNH TRANH

nào?

QH ĐỐI KHÁNGKÍ SINH

ỨC CHẾ - CẢM NHIỄM

SV NÀY ĂN THỊT SV KHÁCKÍ HIỆU: dấu “+” là loài được lợi; dấu “-” là loài bị hại;“o” là lồi khơng được lợi cũng khơng bị hại

Quan hệ

Cộng sinhAB++AB++ABO

Cạnh tranh+ABKí sinhABHỖ TRỢ Hợp tác

Hội sinhĐỐI

KHÁNGĐặc điểmức chế - cảm

nhiễm

SV này ăn

SV khác---+ABO

A--B+Ví dụIII. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ1. Các mối quan hệ sinh thái.

2. Hiện tượng khống chế sinh học.

a.- Khống

Khái niệm:

Khống chế sinh

chế sinh học là hiện

học là gì?

tượng số lượng cá thể của loài

này bị khống chế ( ở mức độ

nhất định) bởi số lượng cá thể

của loài khác và ngược lại, do tác

động chủ yếu của các mối quan hệ

đối kháng giữa các lồi trong quần

xã.b. Ví dụ:

c. Ý nghĩa:- Là cơ chế đảm bảo cân bằng sinh thái.

- Trong nơng nghiệp: dùng thiên địch để phòng trừ các SV

gây hại hay dịch bệnh cho cây trồng.CỦNG CỐ

Các câu thơ sau mơ tả mối quan

hệ giữa Tò vò và Nhện. Đó là mối

quan hệ gì?

Tò vò mà ni con nhện.

Đến khi nó lớn nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti.

Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Loài ưu thế (loài chủ chốt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×