Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị khống chế ( ở mức độ nhất định) bởi số lượng cá thể của loài khác và ngược lại, do tác động chủ yếu của các mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã.

- Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị khống chế ( ở mức độ nhất định) bởi số lượng cá thể của loài khác và ngược lại, do tác động chủ yếu của các mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CỦNG CỐ

Các câu thơ sau mô tả mối quan

hệ giữa Tò vò và Nhện. Đó là mối

quan hệ gì?

Tò vò mà ni con nhện.

Đến khi nó lớn nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti.

Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?DẶN DỊ

• Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.

• Chuẩn bị bài tiếp theo.BÀI TẬP VỀ NHÀ

Phân biệt quần thể với quần xã

Điểm phân biệt

1. Khái niệm2. Các đặc trưng cơ

bản

3. Cơ chế đảm bảo

cân bằng sinh

tháiQuần thểQuần xãTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị khống chế ( ở mức độ nhất định) bởi số lượng cá thể của loài khác và ngược lại, do tác động chủ yếu của các mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×