Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc trưng về thành phần loài:

Đặc trưng về thành phần loài:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

- Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài:

- Loài ưu thế (loài chủ chốt)

là lồi

vaicác

tròquần

quan

Em

hãyđóng

kể tên

trọng

trong

QX do

có số

thể

SVtrong

1

ruộng

- Lồi ưu thế là

lượng

cá thể nhiều, sinh

lúa

.

gì?

khối lớn hoặc hoạt động

mạnh.SựQX

chiếm

thếnhóm

của thực

hạt ưu thế?

Đối với các

trênưu

cạn,

lồi vật

nàocó

chiếmII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

- Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài:

- Loài ưu thế (lồi chủ chốt)

- Lồi đặc trưng là gì?- Lồi đặc trưng:

là lồi chỉ có ở 1 quần xã nào đó, hoặc có số

Nêu vínhiều

dụ vềhơn

lồihẳn

đặcvà

trưng

ở địa

phương

lượng

vai trò

quan

trọng (tỉnh)

hơn

em hoặc 1 số vùng ( tỉnh) lân cận.

loài khác.Rừng Tràm U MinhRừng Thông ở Đà LạtII. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ1. Đặc trưng về thành phần loài:

2. Đặc trưng về sự phân bố các cá thể khác lồi trong

khơng gian của quần xã.

Ao ni tự nhiên được phân

làm mấy tầng?QX thềm lục địa được phân

làm mấy vùng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc trưng về thành phần loài:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×