Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc trưng về sự phân bố các cá thể khác loài trong không gian của quần xã.

Đặc trưng về sự phân bố các cá thể khác loài trong không gian của quần xã.

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ1. Các mối quan hệ sinh thái.

QH HỖ TRỢCỘNG SINH

HỢP TÁCGiữa các cá thể khác lồiHỘI SINH

trong quần xã có những

mối quan hệ sinh tháiCẠNH TRANH

nào?

QH ĐỐI KHÁNGKÍ SINH

ỨC CHẾ - CẢM NHIỄM

SV NÀY ĂN THỊT SV KHÁCKÍ HIỆU: dấu “+” là loài được lợi; dấu “-” là loài bị hại;“o” là lồi khơng được lợi cũng khơng bị hại

Quan hệ

Cộng sinhAB++AB++ABO

Cạnh tranh+ABKí sinhABHỖ TRỢ Hợp tác

Hội sinhĐỐI

KHÁNGĐặc điểmức chế - cảm

nhiễm

SV này ăn

SV khác---+ABO

A--B+Ví dụIII. QUAN HỆ GIỮA CÁC LỒI TRONG QUẦN XÃ1. Các mối quan hệ sinh thái.

2. Hiện tượng khống chế sinh học.

a.- Khống

Khái niệm:

Khống chế sinh

chế sinh học là hiện

học là gì?

tượng số lượng cá thể của lồi

này bị khống chế ( ở mức độ

nhất định) bởi số lượng cá thể

của loài khác và ngược lại, do tác

động chủ yếu của các mối quan hệ

đối kháng giữa các lồi trong quần

xã.b. Ví dụ:

c. Ý nghĩa:- Là cơ chế đảm bảo cân bằng sinh thái.

- Trong nông nghiệp: dùng thiên địch để phòng trừ các SV

gây hại hay dịch bệnh cho cây trồng.CỦNG CỐ

Các câu thơ sau mô tả mối quan

hệ giữa Tò vò và Nhện. Đó là mối

quan hệ gì?

Tò vò mà ni con nhện.

Đến khi nó lớn nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti.

Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?DẶN DỊ

• Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.

• Chuẩn bị bài tiếp theo.BÀI TẬP VỀ NHÀ

Phân biệt quần thể với quần xã

Điểm phân biệt

1. Khái niệm2. Các đặc trưng cơ

bản

3. Cơ chế đảm bảo

cân bằng sinh

tháiQuần thểQuần xãTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc trưng về sự phân bố các cá thể khác loài trong không gian của quần xã.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×