Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân nhắc sản phẩm khác ngoài hướng dẫn

Cân nhắc sản phẩm khác ngoài hướng dẫn

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Hỏi bác sĩ về màng tránh thai. Màng tránh thai là cốc cao su dạng vòm thường được đặt lên

cao trong âm đạo. Đây là dụng cụ tránh thai, đượ c thiết kế để ngăn tinh trùng xâm nhập vào cổ

tử cung. Nó khơng phải là dụng cụ dành cho chu kỳ kinh nguyệt.[8]Tuy nhiên, nếu lượng kinh

nguyệt ít, bạn có thể sử dụng nó khi bơi lội như một dụng cụ thay thế tampon.[9]

oMàng tránh thai có thể đặt trong âm đạo khoảng h ơn 24 tiếng đồng hồ. Nếu

quan hệ chăn gối, bạn phải đặt màng trong âm đạo ít nhất kho ảng 6 ti ếng sau cuộc u để

tránh dính bầu. Màng tránh thai khơng có tác dụng ngăn ngừa bệnh lây qua đường tình dục.[10]oMàng tránh thai có th ể t ăng nguy c ơ nhi ễm trùng đườ ng ti ết ni ệu. B ạn không nên

sử dụng chúng nếu bị dị ứng với nhựa cao su. Chứng chuột rút hoặc đau vùng xương chậu xảyra có th ể là do s ử d ụng sai kích c ỡ màng tránh thai, vì v ậy ch ắc ch ắn r ằng b ạn thay màng n ếu

thấy mình giảm cân hay tăng khoảng từ 5kg trở lên.[11]

oĐể rửa màng tránh thai, hãy tháo và giặt chúng với xà phòng nồng độ nhẹ, sau

đó rửa lại và phơi khô. Không sử dụng sản phẩm, nh ư phấn em bé hoặc ph ấn rơm trang đi ểm

vì chúng có thể gây tổn hại đến màng.[12]oXin nhắc l ại là vi ệc s ử d ụng màng tránh thai nh ư d ụng c ụ b ảo v ệ ngày đèn đỏ

thường khơng được khuyến khích. Nếu bạn có lượng máu kinh nguyệt ít và muốn sử dụng sản

phẩm thay thế tampon khi b ơi l ội, hãy thử đặt màng tránh thai. Tuy nhiên, b ạn nên kiểm tra

chúng trước khi sử dụng để xem xét xem liệu chúng có ngăn lượng máu kinh t ốt hay khơng.

N ếu bạn có cu ộc u ngay sau khi b ơi, đảm b ảo r ằng b ạn đặt màng tránh thai trong âm đạokhoảng 6 tiếng trước khi tháo ra.2

Thử dùng mũ chụp cổ tử cung. Gần giống như màng tránh thai, mũ chụp cổ tử cung chủ yếu

được sử dụng như một dụng cụ ngừa thai. Tuy nhiên, nó thực sự ngăn chặn lượng máu kinh

nguyệt, vì vậy bạn có thể thử dùng m ũ này khi bơi l ội n ếu b ạn mu ốn m ột d ụng cụ thay th ế

tampon.

oM ũ chụp c ổ t ử cung là c ốc làm b ằng silicon đượ c thi ết k ế để đặt vào âm đạo.

T ương t ự nh ư màng ch ắn, m ục đích c ủa m ũ c ổ t ử cung là ng ừa thai b ằng cách ng ăn ch ặn tinh

trùng thâm nhập vào cổ tử cung.[13]oNếu bạn bị dị ứng với nhựa cao su hay chất diệt tinh trùng hoặc có tiền sử bị hội

ch ứng nhi ễm độc c ấp tính, b ạn khơng nên dùng m ũ ch ụp c ổ t ử cung. S ử d ụng m ũ này s ẽ

không phải là ý kiến hay nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát c ơ xung quanh âm đạo, bị

viêm nhi ễm, nh ư nhiễm trùng đườ ng ti ết ni ệu ho ặc b ệnh lây lan qua đườ ng tình d ục, và có b ất

kỳ vết thương hay vết rách trong mơ âm đạo.[14]oTrò chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng mũ chụp cổ tử cung trong ngày đèn đỏ.

Mặc dù khơng khuyến khích sử dụng thường xuyên, nhưng nếu bạn đang ở cuối chu kỳ và chỉ

dùng nó khi bơi lội, đây có thể là m ột sự lựa ch ọn sáng su ốt thay cho tampon. [15]

PhầnThay đổ i thói quen

1.31

Kiếm chế việc bơi lội tồn cơ thể. Nếu khơng thể tìm ra dụng cụ để thay thế tampon phù hợp

với bản thân, bạn có thể tìm cách để tham gia hoạt động dưới nước mà khơng phải ngâm tồn

bộ cơ thể xuống nướ c.

T ắm n ắng, l ội n ước, th ư giãn d ưới cây dù ở bãi bi ển, và để chân t ự do ch ơionước lànhững sự lựa chọn hồn hảo, và bạn có th ể dùng băng vệ sinh miếng khi làm nh ững

việc này.

oNh ớ r ằng ngày đèn đỏ là m ột ph ần hoàn tồn bình th ường trong cu ộc s ống c ủa

bạn, và mặc dù có thể ngại ngùng khi nói cho bạn bè biết bạn đang trong chu k ỳ và không

mu ốn b ơi, b ạn nên t ự tin r ằng m ọi ng ười s ẽ hi ểu đi ều đó.Nếu cảm thấy khơng thoải mái khi nói cho họ biết bạn đang trong ngày đèn đỏ,ob ạn chỉ cần nói v ới h ọ r ằng b ạn c ảm th ấy không đượ c kh ỏe và khơng mu ốn b ơi.2

Mặc đồ bơi khơng thấm nước. Đồ bơi khơng thấm nước có thể là sự lựa chọn an toàn, thoải

mái cho ngày đèn đỏ khi bạn muốn bơi hoặc làm việc khác.

Đồ bơi không thấm nước thường giống như đồ bơi thông thường hay hoặc quầnobikini nh ưng có thêm l ớp v ải lót ch ống rỉ n ước n ằm bên trong có th ể giúp th ấm hút l ượng kinh

nguyệt.N ếu bạn mu ốn đi b ơi trong b ộ đồ b ơi không th ấm n ước, hãy nh ớ r ằng chúng s ẽokhông thấm hút được lượng kinh nguyệt nhiều hoặc trung bình. Chúng chỉ có hiệu quả vào

ngày cuối chu kỳ hay vào những tháng khi lượng máu kinh của bạn ít.3

Chờ cho đến khi lượng chu kỳ ra ít hơn. Sẽ rất khó khăn để tìm lo ại sản phẩm thay th ế

tampon h ữu d ụng và d ễ che gi ấu d ưới b ộ đồ t ắm; và n ếu đang trong nh ững ngày ra nhi ều, b ạn

nên chờ cho đến ngày lượng máu ra ít hơn để bơi lội.

oThuốc ngừa thai, khi sử dụng đúng cách, có thể giúp chu kỳ đến nhẹ nhàng h ơn.

Vòng tránh thai nội tiết IUD cũng có thể giúp máu kinh ra ít trong su ốt ngày đèn đỏ. N ếu khaokhát bơi lội và khơng thích dùng tampon, bạn cũng có th ể áp dụng các ch ọn lựa trên để rút

ng ắn chu k ỳ m ột cách t ổng th ể.

B ạn cũng có th ể cân nh ắc Seasonale ho ặc các lo ại thu ốc tránh thai khác giúpogiảm số chu kỳ kinh nguyệt. Seasonale đượ c thiết kế sao cho bạn có thể uống loại thu ốc "kích

ho ạt" hóc mơn trong c ơ th ể m ỗi ngày trong vòng 3 tháng tr ước khi u ống thu ốc tr ấn an "xoa d ịu"

trong vòng 1 tuần, có thể giúp kh ởi động chu kỳ kinh nguyệt. M ặc dù một vài ph ụ n ữ có th ể ra ít

máu trong khi dùng thuốc kích thích hóc mơn, phương pháp này có thể giúp bạn đoán tr ước

được khi nào ngày đèn đỏ s ắp đến để s ắp x ếp th ời gian b ơi l ội xung quanh ngày đó. [16]

Th ử thi ết l ập ch ế độ luy ện t ập nghiêm túc. Ho ạt động th ể ch ất đều đặn và kh ắtokhe có thể giảm số chu kỳ kinh nguyệt và giúp chúng đến nhẹ nhàng hơn. Nếu u thích bơi l ội,

bạn có thể nhận ra sự thay đổi của chu kỳ trong nh ững tháng ấm áp khi b ơi th ường xuyên. Tuy

nhiên, nếu ngày đèn đỏ xuất hiện ít một cách khác thường hoặc dừng lại, hãy nói chuyện với

bác sĩ để ngăn chặn vấn đề liên quan đến thuốc hoặc thai kỳ.[17]L ời khuyên

Nếu lưỡng lự trong việc sử dụng tampon bởi vì bạn khơng biết đặt nó như thế nào, đảm

b ảo r ằng b ạn tham kh ảo trang wikiHow hữu dụng này để học hỏi phương pháp.Nếu khơng thể dùng tampon bởi vì bạn chưa quan hệ tình dục lần nào và màng trinh

của bạn quá chặt, bạn cũng sẽ không thể sử dụng phương pháp đặt dụng cụ vào âm đạo nào

khác.[18]N ếu bạn u thích b ơi l ội, và đây là v ấn đề th ường xuyên, hãy cân nh ắc đến vi ệc thay

đổi phương pháp tránh thai để giúp kinh nguyệt dừng hay tr ở nên nhẹ nhàng hơn (đặc biệt là

vòng tránh thai Mirena IUD hay thuốc tránh thai OCP).C ảnh báo

Nên nhớ, ngâm mình trong nước sẽ khơng chấm dứt chu kỳ của bạn. Áp lực của nước

có thể làm lượng kinh nguyệt ra ít hơn đối v ới m ột số ng ười, nhưng b ơi l ội không làm ngày đèn

đỏ d ừng l ại. N ếu b ạn ch ọn b ơi l ội mà khơng có d ụng c ụ b ảo v ệ nào, hãy l ưu ý r ằng l ượng kinh

nguyệt có khả năng kích hoạt lại ngay khi bạn ra khỏi hồ nước.Khơng sử dụng băng vệ sinh vải hoặc dùng một lần khi ở trong hồ. Nước sẽ khiến

miếng băng vệ sinh bị ướt, làm nó khơng thể ngăn lượng kinh nguyệt.Tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa trước khi sử dụng mũ chụp cổ tử cung hay màng

tránh thai trong ngày đèn đỏ để chắc ch ắn r ằng nó an toàn v ới b ạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân nhắc sản phẩm khác ngoài hướng dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×