Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuẩn bị sẵn sàng

Chuẩn bị sẵn sàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Ln đem theo mình băng vệ sinh hoặc tampon (b ăng vệ sinh d ạng ống tròn). [1]Nếu bạn

mu ốn chu ẩn bị s ẵn sàng cho ngày đèn đỏ ở tr ường, đi ều quan tr ọng nh ất là ph ải đem theo

băng vệ sinh, tampon, băng vệ sinh hàng ngày, hoặc bất cứ thứ gì bạn thường dùng khi đến

tr ường để không phải lo bị b ất ng ờ. Nh ư v ậy, b ạn s ẽ luôn luôn trong t ư th ế s ẵn sàng và còn có

thể giúp đỡ các bạn gái khác.

oB ạn cũng có th ể cân nh ắc dùng c ốc nguy ệt san, m ột s ản ph ẩm đượ c đưa vào

âm đạo và hứng kinh nguyệt vào đáy cốc. Cốc có thể dùng trong 10 ti ếng, và b ạn s ẽ khơng

cảm thấy nó hiện diện trong c ơ thể. Tuy không thông dụng như tam pon và băng vệ sinh,

nhưng cốc nguyệt san cũng không kém an tồn.N ếu đã có kinh nguy ệt nhi ều l ần và b ạn nghĩ r ằng hôm đó s ẽ " đến ngày" (d ựaovào chu k ỳ kinh nguy ệt), t ốt nh ất là b ạn nên dán b ăng v ệ sinh tr ước khi đến tr ường - c ẩn t ắc vơưu.2

Tìm chỗ thích hợp để giấu băng vệ sinh. Tuy rằng chẳng có gì phải xấu hổ nếu có ai đó nhìn

thấy băng vệ sinh, nhưng nếu thấy ngại, bạn có thể tìm chỗ để giấu. Bình thườ ng thì bạn có thể

để băng vệ sinh trong túi xách tay, nhưng nếu khơng thể đem túi xách đến trường, bạn có thể

khéo léo để trong hộp đựng bút, nhét vào túi quần hoặc trong cặp giấy, thậm chí có thể nhéttampon trong giày bốt nếu bạn khơng có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu có vài “nơi cất giấu” được

tính tr ước thì b ạn s ẽ khơng ph ải lo l ắng khi đến tháng.[2]

Nếu có ngăn tủ riêng ở trường, bạn có thể s ử dụng. Đây c ũng là n ơi thích h ợpođể b ạn c ất các s ản ph ẩm v ệ sinh c ả năm thay vì ph ải đem đến tr ường m ỗi tháng.3

Đem thêm một chiếc quần lót và quần mặc ngồi cho n tâm. Có khả năng kinh nguyệt

thấm qua quần lót và quần bên ngồi, nhưng việc chuẩn bị những trang phục này trong trường

h ợp kh ẩn c ấp s ẽ giúp bạn kh ỏi ph ải lo l ắng. Chỉ c ần bi ết r ằng mình có m ọi th ứ s ẵn sàng để

thay, bạn sẽ khơng phải lo về việc rò rỉ nữa.Bạn cũng có thể đem theo áo len qu ấn quanh eo để phòng khi cần đến.o4

Đem theo một thanh kẹo sơ cô la. Nếu đang trong kỳ kinh hoặc trải qua hội chứng tiền kinh

nguyệt, bạn nên bổ sung sô cô la vào chế độ ăn. Các nghiên cứu cho th ấy sơ cơ la có tác dụng

giảm một số triệu chứng tiền kinh nguyệt, hơn nữa còn có hương vị thơm ngon. Vài viên sơ cơla có thể giúp bạn ổn định tâm trạng ngoài việc t ận h ưởng m ột món ăn v ặt ngon miệng.5

Chuẩn bị thuốc để giảm đau trong kỳ kinh nguy ệt. N ếu c ảm th ấy khó chịu khi có kinh, ch ẳng

hạn như đau bụng, đầy hơi, buồn nôn hoặc các triệu chứng khác xảy ra trong kỳ kinh nguyệt,

bạn có thể đem theo một ít thuốc để dự phòng. (Chỉ cần đảm bảo là nhà tr ường cho phép). B ạn

có thể dùng Tylenol, Advil, Midol, hoặc các loại thu ốc khơng kê toa khác có hi ệu quả v ới b ạn.

B ạn không cần u ống thu ốc m ỗi khi có kinh nguy ệt, nh ưng vi ệc có s ẵn thu ốc trong tay s ẽ giúp

b ạn yên tâm h ơn n ếu b ạn c ảm th ấy không đượ c kh ỏe l ắm.

oNhớ nói với bố mẹ và bác sĩ trước khi uống bất cứ lo ại thu ốc nào để đảm bảo

thuốc đó phù hợp với bạn.6

Biết khi nào cần chuẩn bị cho ngày “đèn đỏ”. Có thể chu kỳ kinh nguyệt của bạn chưa đều,

nh ưng b ạn nên b ắt đầu theo dõi để bi ết khi nào chu k ỳ s ắp đến. Nh ư v ậy không nh ững b ạn

không bị bất ngờ khi ở trường mà còn có thể áp dụng bi ện pháp đề phòng để khỏi lâm vào tình

th ế khó x ử, ch ẳng h ạn nh ư dùng b ăng v ệ sinh hàng ngày vào tu ần d ự tính s ẽ có kinh nguy ệt để

đề phòng chu kỳ đến s ớm. B ạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho l ần đầu n ếu ch ưa có kinh nguy ệt l ần

nào, phòng khi nó xảy ra ở trường.

oChu kỳ kinh nguyệt trung bình là khoảng 28 ngày, nh ưng có th ể thay đổi t ừ 21

đến 45 ngày ở thiếu nữ trẻ. Đánh dấu vào lịch bỏ túi ngày đầu tiên kinh nguyệt xuất hiện, hoặcdùng ứng dụng trên thiết bị di động để theo dõi chu kỳ kinh nguyệt như Clue, Period Tracker

Lite, My Calendar, hay Monthly Cycles.[3]7

Làm quen với các dấu hiệu cảnh báo có kinh nguyệt. Hiện tượng kinh nguyệt thường kèm

theo các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, nổi mụn và đau vú. Nếu b ạn có m ột ho ặc nhi ều

tri ệu ch ứng trên h ơn bình th ường, có l ẽ chu k ỳ c ủa b ạn s ắp đến. [4]

oKhi bạn nhận thấy các dấu hiệu như trên, có l ẽ đây là lúc để bạn ki ểm tra l ại các

sản phẩm vệ sinh. Đảm b ảo băng vệ sinh, tampon “ứng phó” phải ở đúng vị trí, đồng th ời d ự

trữ thêm băng vệ sinh/tampon và thuốc giảm đau ở nhà.M ặc qu ần áo màu t ối khi s ắp đế n ‘’ngày đó”. Nh ư v ậy n ếu ch ẳng may b ị rò r ỉ b ấtongờ, màu tối sẽ giúp bạn che dấu tích.

Phần2Ph ản ứng khi kinh nguy ệt xu ất hi ện

1.1

Vào nhà vệ sinh ngay khi có thể. Như vậy bạn có khơng gian riêng tư để xử lý tình huống và

tìm vật dụng cần thiết. Ngay khi nghi ngờ kinh nguyệt xuất hiện, bạn hãy kín đáo xin phép giáo

viên đi vệ sinh.Tiếp cận giáo viên khi các bạn khác trong l ớp đang bận làm bài. B ạn có th ể trìnhobày tr ực tiếp nếu thấy thoải mái; nếu không, bạn có thể nói m ột cách t ế nhị như, “Th ưa th ầy,em cần phải vào nhà vệ sinh; chuyện con gái đó thầy”.[5]2

Nhờ giáo viên, y tá trường hoặc bạn bè giúp đỡ nếu cần. Nếu đột nhiên có kinh nguyệt mà

khơng có băng vệ sinh, bạn đừng ngại hỏi bạn bè xem họ có băng vệ sinh hay tampon để giúp

bạn không. Nếu bạn bè không giúp đượ c, bạn thử hỏi m ột cô giáo nào đó để xin giúp đỡ (l ưu ý

r ằng ph ụ n ữ th ường không c ần dùng tampon ho ặc b ăng v ệ sinh khi đã mãn kinh, giai đo ạn nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị sẵn sàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×