Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phản ứng khi kinh nguyệt xuất hiện

Phản ứng khi kinh nguyệt xuất hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiếp cận giáo viên khi các bạn khác trong l ớp đang bận làm bài. B ạn có th ể trìnhobày tr ực tiếp nếu thấy thoải mái; nếu khơng, bạn có thể nói m ột cách t ế nhị như, “Th ưa th ầy,em cần phải vào nhà vệ sinh; chuyện con gái đó thầy”.[5]2

Nhờ giáo viên, y tá trường hoặc bạn bè giúp đỡ nếu cần. Nếu đột nhiên có kinh nguyệt mà

khơng có băng vệ sinh, bạn đừng ngại hỏi bạn bè xem họ có băng vệ sinh hay tampon để giúp

bạn không. Nếu bạn bè không giúp đượ c, bạn thử hỏi m ột cô giáo nào đó để xin giúp đỡ (l ưu ý

r ằng ph ụ n ữ th ường không c ần dùng tampon ho ặc b ăng v ệ sinh khi đã mãn kinh, giai đo ạn nàythường xảy ra ở độ tuổi khoảng 45-50, vì vậy có thể b ạn khơng nên hỏi nh ững cơ giáo đã l ớn

tuổi).

Thậm chí bạn có thể đến văn phòng của trường để xin băng vệ sinh, hoặc nh ờohọ gọi điện cho mẹ bạn nếu bạn thực sự cần giúp đỡ. Đừng sợ đến đó nếu bạn đang cần gấp

và khơng thể tìm sự giúp đỡ ở đâu khác.

N ếu cần đượ c h ỗ tr ợ thêm, b ạn hãy cân nh ắc đến phòng y t ế tr ường. Y tá ho ặcochuyên gia tư vấn học đườ ng có th ể giải thích cặn kẽ về hiện tượng kinh nguyệt nếu đây là l ầnđầu bạn có kinh, hoặc giúp bạn có các sản ph ẩm vệ sinh và thay quần áo n ếu c ần.[6]3Làm băng vệ sinh tạm thời nếu cần thiết. Khi bước vào nhà vệ sinh và phát hiện ra ngày đèn

đỏ bất ngờ đến nhưng khơng có lựa chọn nào tốt hơn, có lẽ tốt nhất là bạn phải làm băng vệ

sinh cấp tốc. Mọi việc bạn cần làm là lấy dải giấy vệ sinh và quấn quanh bàn tay ít nhất 10 lần

cho đến khi đủ dày. Đặ t d ọc mi ếng lót b ằng gi ấy v ệ sinh vào trong qu ần lót. L ấy thêm m ột d ải

giấy nữa, quấn quanh miếng lót và quần lót thêm 8-10 lần nữa cho đến khi miếng lót được cố

định. B ạn có th ể l ặp l ại l ần n ữa b ằng m ột d ải gi ấy v ệ sinh khác. M ặc dù không t ốt nh ư b ăng v ệ

sinh thực sự, nhưng nó cũng giúp ích trong lúc cần kíp.[7]

oNếu kinh nguyệt bất ngờ xuất hiện nhưng ít, bạn cũng có thể làm b ăng v ệ sinh

hàng ngày tạm thời. Bạn chỉ cần lấy một đoạn giấy vệ sinh và gấp thêm hai hoặc ba lần dàib ằng v ới chi ều dài đáy qu ần lót, sau đó đặt vào bên trong qu ần lót.4

Quấn áo khốc ngồi quanh eo nếu cần. Nếu có áo khốc ngồi, bạn hãy quấn chiếc áo

thun, áo khốc hoặc áo nỉ dự phòng quanh eo, nhất là khi bạn nghi ngờ kinh nguyệt thấm ra

ngoài trang phục. Như vậy bạn có thể che được nh ững v ết b ẩn cho đến khi có c ơ h ội để thay.

oN ếu đây là lần đầu b ạn có kinh, hãy nh ớ r ằng k ỳ kinh nguy ệt đầu tiên th ường

khơng nhiều, vì vậy có thể bạn sẽ nhận ra tr ước khi máu th ấm qua qu ần áo. Tuy v ậy, t ốt nh ất là

b ạn v ẫn nên chú ý đến vấn đề này càng s ớm càng t ốt để h ạn ch ế r ủi ro lâm vào tình hu ống

ngượng ngùng khi bị rò rỉ.[8]oNếu phát hiện máu thấm qua trang phục, bạn hãy thay bộ đồng phục thể dục

(nếu có) hoặc nh ờ y tá trường hay t ư vấn viên học đườ ng g ọi b ố m ẹ để thay qu ần áo. Đừng s ợ

các b ạn h ọc th ắc m ắc sao b ạn ph ải đột ng ột thay qu ần áo; n ếu ai đó có h ỏi, b ạn c ứ b ảo r ằng

bạn làm đổ thứ gì đó ra quần.

PhầnCó k ế ho ạch t ốt

1.31

Duy trì đủ nướ c cho cơ thể. Điều này nghe có vẻ ngược đời, nhưng việc giữ đủ nước sẽ giúp

cơ thể khơng bị tích nướ c, và như vậy bạn sẽ đỡ bị đầy hơi. Bạn nên luôn đem theo chai nước

hoặc nhớ đế n vòi uống nướ c trong trườ ng giữa các tiết học. Cố gắng uống 10 ly nướ c 240 ml

trong cả ngày. Việc uống nhiều nướ c ở trườ ng có thể phức tạp, nhưng bạn có thể uống thêm

nước trước khi đến trường hoặc sau khi tan học.[9]

Bạn cũng có thể kết h ợp các loại thực phẩm ch ứa nhi ều n ước trong ch ế độ ănođể đảm bảo duy trì lượng nước trong c ơ th ể. Các thực ph ẩm này gồm có d ưa h ấu, dâu tây, c ần

tây và xà lách.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phản ứng khi kinh nguyệt xuất hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×