Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có kế hoạch tốt

Có kế hoạch tốt

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Duy trì đủ nướ c cho cơ thể. Điều này nghe có vẻ ngược đời, nhưng việc giữ đủ nước sẽ giúp

cơ thể khơng bị tích nướ c, và như vậy bạn sẽ đỡ bị đầy hơi. Bạn nên luôn đem theo chai nước

hoặc nhớ đế n vòi uống nướ c trong trườ ng giữa các tiết học. Cố gắng uống 10 ly nướ c 240 ml

trong cả ngày. Việc uống nhiều nướ c ở trườ ng có thể phức tạp, nhưng bạn có thể uống thêm

nước trước khi đến trường hoặc sau khi tan học.[9]

Bạn cũng có thể kết h ợp các loại thực phẩm ch ứa nhi ều n ước trong ch ế độ ănođể đảm bảo duy trì lượng nước trong c ơ th ể. Các thực ph ẩm này gồm có d ưa h ấu, dâu tây, c ần

tây và xà lách.Hạn chế uống caffeine, cẩn thận với nước ng ọt, trà có caffeine ho ặc cà phê.oNhững thức uống này có thể khiến bạn mất n ước và đau bụng h ơn.2

Ăn th ực ph ẩm ng ăn ng ừa đầy h ơi. Nếu muốn đối phó với những ngày “đèn đỏ” một cách tốt

nhất có thể, bạn nên tránh ăn các th ức ăn gây đầy h ơi. Thủ phạm l ớn trong vi ệc này là các th ức

ăn nhiều chất béo và thức uống có gas. Như vậy nghĩa là bạn nên tránh ăn bữa trưa với các

món khoai tây chiên, kem, bánh kẹp và nước ngọt, thay vào đó là các món cuốn lành mạnh

h ơn, rau tr ộn hoặc bánh mì k ẹp thịt gà tây. Thay n ước ng ọt b ằng n ước l ọc và trà đá không

đường, b ạn s ẽ th ấy d ễ chịu h ơn.[10]oThức ăn nhiều dầu mỡ sẽ khiến c ơ th ể giữ n ước, và bạn sẽ cảm thấy đầy h ơi.oB ạn cũng nên tránh ăn ng ũ c ốc nguyên h ạt, các lo ại đậu, đậu l ăng, b ắp c ải ho ặc

súp lơ.[11]3

C ố g ắng đừ ng b ỏ qua ti ết th ể d ục – b ạn có th ể gi ảm đau b ụng kinh nh ờ t ập th ể d ục. Có

th ể b ạn s ẽ c ảm th ấy ch ẳng mu ốn tham gia ti ết th ể d ục chút nào, nh ưng th ực t ế đã ch ứng minh

r ằng các bài t ập aerobic khi ến c ơ th ể t ăng c ường b ơm máu, ti ết ra ch ất endorphins có tác d ụng

trung hòa chất prostaglandins trong c ơ th ể, giúp gi ảm co th ắt và đau. C ố g ắng đừng nh ăn nhó

ngồi trên băng ghế rồi đi ra ngồi.Tất nhiên, bạn có thể phải nghỉ tập thể dục trong ngày hơm đó n ếu thực s ự mệtom ỏi, nh ưng b ạn s ẽ ng ạc nhiên th ấy vi ệc v ận động có th ể khi ến b ạn c ảm th ấy d ễ ch ịu nh ư th ế

nào.

Nếu bỏ tiết thể dục, bạn sẽ tách mình ra khỏi bạn bè và khiến mình bị chú ý.oThay vì thế, bạn nên cùng tham gia hoạt động với những người khác và qn đi cảm giác khóchịu.4

Dự tính cách 2-3 tiếng vào nhà vệ sinh một lần. Trước khi đi học, b ạn có thể tính tốn vào

nhà vệ sinh cách 2-3 tiếng một lần để thay băng vệ sinh hoặc tampon nếu kinh nguyệt ra nhiều,ho ặc chỉ để chắc ch ắn r ằng m ọi th ứ v ẫn ổn. B ạn th ường lo l ắng bị tràn b ăng, và ch ỉ c ần bi ết là

m ọi th ứ không sao là b ạn có th ể c ảm th ấy d ễ chịu h ơn. M ặc dù không c ần thay tampon sau m ỗi

2 ti ếng, bạn nên c ố g ắng cách 3-4 ti ếng thay m ột l ần n ếu kinh nguy ệt ra nhi ều; n ếu ít, b ạn có

th ể thay sau 5-6 ti ếng, nh ưng đi ều này không đượ c khuy ến khích vì có th ể d ẫn đến h ội ch ứng

s ốc nhi ễm độc. Ngoài ra, để tránh v ấn đề này, b ạn nên dùng lo ại b ăng v ệ sinh có độ th ấm hút

thấp nhất mà bạn cần.

Việc vào nhà vệ sinh cách 2-3 tiếng một lần cũng giúp bạn làm nhẹ bàng quangothường xuyên hơn. Đi tiểu khi có nhu cầu cũng giúp bạn đỡ đau bụng liên quan đến kinhnguyệt.[12]5

Vứt băng vệ sinh và tampon đúng cách. Khi đang ở trường, bạn cần đảm bảo vứt bỏ băng

v ệ sinh sao cho đúng cách. Không v ứt tampon vào b ồn c ầu cho dù ở nhà b ạn v ẫn làm nh ư v ậy,

vì b ạn khơng bi ết h ệ th ống thoát n ước ở tr ường m ạnh ra sao và không mu ốn gây t ắc ngh ẽn.

C ố g ắng s ử dụng nhà v ệ sinh có thùng rác; ngay c ả khi v ứt b ăng v ệ sinh vào thùng rác, b ạn

cũng nên gói trong bao của nó hoặc trong giấy vệ sinh để không dây vào thành của thùng rác.

oN ếu ch ẳng may khơng có thùng rác trong nhà v ệ sinh, b ạn chỉ c ần gói b ăng v ệ

sinh trong giấy vệ sinh và đem ra vứt vào thùng rác bên ngồi; đừng ngượng vì điều này, bạn

c ần nh ớ r ằng cô gái nào c ũng ph ải v ứt b ỏ b ăng v ệ sinh.oLn nhớ rửa tay sau khi thay băng vệ sinh hoặc tampon.6

Mặc trang phục đậm màu hơn nếu điều đó giúp bạn thoải mái h ơn. Mặc dù ít có khả năng

bị tràn băng, có thể bạn cũng mu ốn mặc quần áo t ối màu h ơn trong tu ần “đèn đỏ” ho ặc tr ước

kỳ kinh nguyệt chỉ để có cảm giác yên tâm. Bạn có th ể mặc quần jeans hoặc váy màu đậm h ơn

để kh ỏi ph ải lo l ắng ki ểm tra phía sau ho ặc ch ốc ch ốc l ại ph ải h ỏi b ạn bè. D ự tính m ặc trang

ph ục màu t ối và đẹp m ắt n ếu b ạn th ấy nh ư v ậy là tho ải mái h ơn.

oTuy nhiên, đừng để nh ững ngày này ng ăn c ản b ạn m ặc b ộ đồ m ới s ắm đáng

u của bạn. Nếu muốn mặc thứ gì đó sáng màu hoặc màu phấn nhạt thì bạn cứ mặc, thực rach ẳng có gì để b ạn ph ải lo l ắng.7

Biết cách lên tiếng khi có ai đó bình ph ẩm thi ếu tế nhị. Nhớ đối xử với họ theo cách mà bạn

muốn đượ c đối x ử, ngay c ả khi h ọ thô l ỗ, và đừng t ỏ ra nh ỏ nhen ho ặc tr ả đũa. N ếu h ọ v ẫn gi ữ

thái độ đó, bạn hãy tìm đến một người l ớn đáng tin c ậy. Trong khi đó b ạn có th ể th ử ph ản ứng

như sau:o"Hiện giờ tâm trạng tơi khơng tốt. B ạn có thể ngừng chuyện này đượ c không?"o"Bây giờ tôi cần đượ c ở riêng một mình. Bạn có thể thơi làm nh ư v ậy đượ c

không?”8

Xin phép vào nhà vệ sinh khi cần thiết. Khi bạn đang ở trong lớp, một lựa chọn tốt là xin

xuống phòng y tế hoặc bình tĩnh giải thích vấn đề của bạn với giáo viên, sau đó ra ngồi, đến

ng ăn t ủ đựng đồ và vào nhà v ệ sinh. Sau đây là m ột s ố cách di ễn đạt không quá chi ti ết:

o"Em đang có chuyện bất tiện của con gái, em có th ể vào nhà v ệ sinh khơng ạ?"o"Em đang bị đèn đỏ. Em ra ngoài vài phút được không ạ?”o"Cô ơi, em đang đến kỳ của phụ nữ…"

PhầnCó l ối suy ngh ĩ lành m ạnh

1.41

Đừng xấu hổ vì chuyện này. Cho dù bạn là cơ bé đầu tiên hoặc cuối cùng trong lớp có kinh

nguyệt, rốt cuộc thì hầu hết mọi cơ gái cũng sẽ trải qua chuyện này. Chẳng có gì khiến bạn phải

ngượng ngùng về một hiện tượng xảy ra ở nhiều phụ nữ và là một phần tự nhiên của quá trình

lớn lên và sở hữu một cơ thể trưở ng thành hơn. Kinh nguyệt là dấu hiệu cho thấy khả năng

sinh sản, và bạn nên tự hào về điều này thay vì xấu hổ. Đừ ng để cho bất cứ ai trêu ghẹo bạn

hoặc gây cho bạn cảm giác nào khác ngoài sự tự hào.

oTrò chuyện v ới b ạn bè v ề chuy ện này. Bạn s ẽ th ấy d ễ chịu h ơn khi bi ết là mình

khơng đơn độc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có kế hoạch tốt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×