Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có lối suy nghĩ lành mạnh

Có lối suy nghĩ lành mạnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Đừng xấu hổ vì chuyện này. Cho dù bạn là cơ bé đầu tiên hoặc cuối cùng trong lớp có kinh

nguyệt, rốt cuộc thì hầu hết mọi cơ gái cũng sẽ trải qua chuyện này. Chẳng có gì khiến bạn phải

ngượng ngùng về một hiện tượng xảy ra ở nhiều phụ nữ và là một phần tự nhiên của quá trình

lớn lên và sở hữu một cơ thể trưở ng thành hơn. Kinh nguyệt là dấu hiệu cho thấy khả năng

sinh sản, và bạn nên tự hào về điều này thay vì xấu hổ. Đừ ng để cho bất cứ ai trêu ghẹo bạn

hoặc gây cho bạn cảm giác nào khác ngồi sự tự hào.

oTrò chuyện v ới b ạn bè v ề chuy ện này. Bạn s ẽ th ấy d ễ chịu h ơn khi bi ết là mình

khơng đơn độc.2

Đừng lo về mùi. Nhi ều ng ười lo l ắng kinh nguy ệt “b ốc mùi” ho ặc bị nh ững ng ười khác bi ết

mình đang có kinh. Thực ra bản thân kinh nguyệt khơng có mùi; mùi mà b ạn có th ể ng ửi th ấy là

mùi của băng vệ sinh đã thấm nhiều máu sau vài ti ếng. Để xử lý đi ều này, bạn có thể thay b ăng

vệ sinh cách 2-3 tiếng một lần hoặc dùng tampon. Một số người thích dùng băng vệ sinh và

tampon thơm, nhưng thực tế thì mùi hương trong đó có th ể còn m ạnh h ơn b ăng v ệ sinh không

mùi, th ậm chí nó có th ể gây kích ứng âm đạo. Tuy nhiên b ạn v ẫn có th ể quy ết định dùng n ếu

nó phù hợp với bạn.

oBạn có thể thử dùng băng vệ sinh và tapon thơm ở nhà trước khi quyết định

dùng ở trường.3

Đảm bảo bố mẹ biết việc này. Kinh nguyệt khơng phải là điều bí mật và đáng xấu hổ. Tuy

r ằng lúc đầ u b ạn có th ể ng ượng ngùng, nh ưng vi ệc s ớm nói v ới m ẹ ho ặc b ố là đi ều c ần thi ết.

Mẹ của bạn hoặc một phụ nữ trong gia đình sẽ giúp bạn mua các s ản ph ẩm v ệ sinh thích h ợp,

giúp b ạn th ấy tho ải mái và tránh ph ải lén lút trong nh ững ngày “ đèn đỏ”. Nh ớ r ằng đa s ố các cô

gái đều phải trải qua việc này; hãy nói cho bố mẹ biết khi nó xảy ra; càng nói sớm thì bạn càng

cảm thấy thoải mái.

Bố mẹ bạn sẽ mừng khi bạn nói với họ. Có khi mẹ bạn còn xúc động chảy nướcom ắt n ữa c ơ.

oNếu bạn sống một mình với bố, có lẽ bạn sẽ có chút ngượng ngùng khi nói

chuy ện này v ới bố. Nh ưng n ếu đã nói đượ c, b ạn s ẽ khi ến m ọi th ứ tr ở nên d ễ dàng h ơn nhi ều,và b ố b ạn s ẽ vui vì th ấy b ạn th ẳng th ắn và c ởi m ở.4

Đừng ngại xin vào nhà vệ sinh nếu cần thiết. Nếu bạn phải hỏi giáo viên nam hoặc có các

b ạn trai gần đó nghe th ấy, b ạn có th ể b ảo r ằng b ạn c ần đi ti ểu ngay, ho ặc nói lý do nào đó tùy ý

(có lẽ bạn khơng muốn phải lúng túng trước m ặt họ). N ếu đang kh ẩn c ấp ho ặc đã đến gi ờ ph ải

thay băng vệ sinh, bạn đừng ngại ngần xin vào nhà vệ sinh. Nếu bạn đến trường với tâm thế

r ằng s ẽ ch ẳng khó kh ăn gì khi b ạn mu ốn s ử d ụng nhà v ệ sinh, b ạn s ẽ c ảm th ấy hào h ứng h ơn

nhiều khi đi học. Hãy tự tin xin phép giáo viên cho đi v ệ sinh tr ước l ớp, th ậm chí b ạn có th ể nói

trước với giáo viên nếu điều đó giúp bạn thoải mái hơn.[13]L ưu ý r ằng giáo viên và quản lý nhà tr ường ln s ẵn lòng giúp đỡ b ạn trong vi ệconày. Hãy t ự nh ủ r ằng b ạn không ph ải là cô gái duy nh ất ph ải đối phó v ới ngày “ đèn đỏ” khi ở

trường!L ời khuyên

Bạn sẽ ngồi nhiều khi ở trường, vì vậy bạn cần đảm bảo băng vệ sinh hoặc tampon phải

d ễ chịu và không bị tràn b ăng.Khơng m ặc trang ph ục sáng màu để tránh th ấy rõ n ếu ch ẳng may bị dính b ẩn.Nhiều cửa hàng bán quần short nam với chất liệu s ợi spandex. Bạn có th ể m ặc ki ểu

quần này bên ngồi quần lót bình thường nếu muốn.Nếu bạn ngại ngùng và nếu lớp học có giờ nghỉ giải lao, bạn có th ể thay băng v ệ sinh

hoặc tampon trong giờ giải lao. Như vậy ít có khả năng có những người khác vào nhà vệ sinh

với bạn.Nếu bạn lo ngại ng ười khác biết mình đang “đèn đỏ”, bạn có th ể dùng nhà v ệ sinh riêng

(n ếu có), ch ẳng h ạn nh ư nhà v ệ sinh cho ng ười khuy ết t ật ho ặc nhà v ệ sinh trong phòng y t ế.

Các nhà vệ sinh kiểu này sẽ kín đáo h ơn nhiều và có thể giúp bạn thoải mái h ơn.N ếu s ợ r ằng chi ếc quần short trong b ộ đồng ph ục tr ường quá r ộng và b ăng v ệ sinh có

thể tuột ra, nhất là trong khí h ậu nóng, bạn có thể mặc quần short đạp xe ho ặc qu ần short s ợi

spandex, hoặc tốt nhất là quần thun thể thao!Nếu thấy ngượng ngùng về gói băng vệ sinh, bạn có thể để th ứ gì đó lên để che l ại –

ch ẳng h ạn nh ư bịch kh ăn gi ấy nh ỏ ho ặc ho ặc h ộp ph ấn trang đi ểm.Nếu phải mặc đồng phục nhà trường mà không thể mặc qu ần áo tối màu, b ạn hãy mặc

một chiếc quần nữa (hay quần tất bên trong), hoặc xem thử b ạn có thể mặc quần short hay

quần tất với váy khơng.Nếu kinh nguyệt ra nhiều hoặc nếu khơng n tâm, bạn hãy mua băng vệ sinh loại siêu

thấm để tránh khó chịu hoặc tràn băng. Tuy nhiên, b ạn cần tránh tampon siêu th ấm – chúng có

liên quan đến t ỷ l ệ cao v ề r ủi ro m ắc h ội ch ứng s ốc nhi ễm độc.Nếu đang sử dụng tampon, bạn nên dùng thêm băng vệ sinh hàng ngày để đề phòng rò

rỉ.Nếu khơng có quần tất màu đen hoặc qu ần jeans, bạn có thể m ặc b ất c ứ chi ếc qu ần tất

nào với váy hoặc loại quần short nào đó.Nếu mặc đồng phục của trường, các túi quần hoặc váy sẽ giúp ích. Bạn chỉ cần bỏ băng

v ệ sinh trong túi và đi th ẳng vào nhà v ệ sinh.C ảnh báo

Thay băng vệ sinh cách 4-6 tiếng một lần, hoặc thay tampon 4-8 tiếng một lần. Thời

gian này có thể thay đổi tùy vào lượng kinh nguyệt của bạn nhiều hay ít.Giữ vệ sinh sạch sẽ. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, bạn cần đảm bảo mọi thứ phải sạch sẽ

gọn gàng. Ln nhớ rửa tay.Trước khi đem thuốc giảm đau Advil hoặc Pamprin, v.v… đến trường, bạn cần đảm bảo

được phép của nhà trường. Hầu hết các trường học đều có quy định chặt chẽ về thuốc, trong

bao gồm cả các loại thuốc không kê toa, và việc đem thuốc đến tr ường có thể khi ến bạn v ướng

vào r ắc r ối.Nh ớ r ằng không bao gi ờ nên xịt n ước hoa vào b ăng v ệ sinh và/ho ặc tampon tr ước khi

sử dụng và cũng không bao giờ đượ c xịt nước hoa vào âm đạo. Nó có thể gây kích ứng vùng

kín.N ếu để băng v ệ sinh q lâu khơng thay, b ạn có th ể m ắc h ội ch ứng s ốc nhi ễm độ c , một

bệnh lý tuy hiếm gặp nhưng nguy hiểm chết người. B ạn nhớ phải thay b ăng v ệ sinh cách 4-8

ti ếng m ột l ần để cho an toàn. Đọ c h ướng d ẫn s ử d ụng trên gói b ăng v ệ sinh ho ặc tampon để

biết rõ hơn về nguy cơ này.Nh ững th ứ b ạn c ần

Băng vệ sinh hoặc tamponThuốc giảm đau (ví dụ như Tylenol, Advil, Midol)Tiền xu để mua băng vệ sinh nếu trong nhà vệ sinh nữ có bánQuần và quần lót dự phòngÁo khốcTham kh ảo

1.↑ https://www.ubykotex.com/get-the-facts/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có lối suy nghĩ lành mạnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×