Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chẩn đoán viêm cổ tử cung

Chẩn đoán viêm cổ tử cung

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Nhận thức về triệu ch ứng viêm cổ t ử cung. Ở m ột s ố ph ụ n ữ viêm c ổ t ử cung khơng có tri ệu

chứng, bạn có thể khơng biết mình bị b ệnh cho đến khi bác sĩ phát hiện ra trong đợt khám phụ

khoa thường kỳ. Tuy nhiên đa số sẽ phát hiện ra triệu chứng bệnh, bao gồm:[2]oDịch tiết âm đạo bất thường, có mùi, màu xám hay vàng.oChảy máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt hay sau khi giao hợp.oCảm giác nặng ở bụng dưới, đặc biệt khi quan hệ tình dục.oCảm giác nóng hay ngứa khi đi tiểu.2

Để bác sĩ khám vùng chậu. Tri ệu ch ứng viêm c ổ t ử cung d ễ nh ầm l ẫn v ới tri ệu ch ứng c ủa các

b ệnh khác, vì v ậy khơng nên c ố g ắng t ự ch ẩn đoán b ệnh. Nh ờ bác sĩ ho ặc bác sĩ ph ụ khoa t ư

vấn nếu bạn nghi ngờ bị viêm cổ tử cung. Nếu nghi ng ờ họ sẽ ti ến hành thăm khám vùng chậu

b ằng sách s ử dụng m ỏ vịt để xem xét c ổ t ử cung.[3]

Sau khi khám nếu phát hiện viêm cổ tử cung bác sĩ sẽ yêu cầu th ực hiện các xétonghi ệm phù h ợp để xác nhận ch ắc ch ắn và tìm ra nguyên nhân b ệnh. H ọ có th ể yêu c ầu làm

các xét nghiệm như cấy dịch cổ tử cung, cấy tế bào cổ tử cung, xét nghiệm máu, và n ếu bạn

đang có đời sống tình dục thì xét nghi ệm b ệnh nhi ễm trùng qua đường tình d ục nh ư b ệnh l ậuvà chlamydia.3

Xác định nguyên nhân viêm cổ t ử cung. Với những xét nghiệm chính xác bác sĩ sẽ tìm ra

được ngun nhân viêm c ổ t ử cung. Có hai lo ại viêm c ổ t ử cung: lây nhi ễm (còn g ọi là “c ấp

tính”) và khơng lây nhi ễm (còn g ọi là “mãn tính”). Viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm và không lây

nhi ễm có ngun nhân khác nhau và vì vậy ph ải có ph ương pháp đi ều trị khác nhau.[4]

oViêm c ổ t ử cung lây nhi ễm th ường do bệnh nhi ễm trùng qua đườ ng tình d ục gây

ra, nh ư b ệnh l ậu ho ặc chlamydia. B ệnh th ường đượ c đi ều tr ị b ằng thu ốc kháng sinh.oViêm c ổ t ử cung khơng lây nhi ễm có th ể b ắt ngu ồn t ừ m ột s ố nguyên nhân, bao

gồm các loại dị vật như vòng tránh thai, mũ chụp cổ t ử cung, phản ứng dị ứng v ới bao cao su

thiên nhiên sử dụng khi giao hợp, dụng cụ thụt rửa, dung dịch vệ sinh âm đạo, và các sản

ph ẩm có th ể kích ứng âm đạo và c ổ t ử cung. B ệnh th ường đượ c đi ều trị b ằng thu ốc kháng sinh

sau khi loại bỏ tác nhân xâm phạm.

Phần2Đi ều tr ị viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm b ằng thu ốc

1.1

Uống kháng sinh theo chỉ đị nh để trị bệnh lây truyền qua đườ ng tình dục. Nếu bạn bị

viêm cổ tử cung do một bệnh lây truyền qua đườ ng tình dục gây ra như bệnh lậu, chlamydia

hay giang mai, bác sĩ sẽ kê thuốc kháng sinh để trị bệnh nhiễm trùng đó.[5]

oĐối v ới b ệnh l ậu bác sĩ th ường kê thu ốc kháng sinh Ceftriaxone, được tiêm b ằng

một mũi duy nhất với liều lượng 250 mg. Đối với trường hợp phức tạp hay nặng, bạn phải tiêm

liều mạnh hơn và/hoặc uống kháng sinh bổ sung. Bác sĩ cũng có thể kê Azithromycin hay

Doxycycline là thuốc điều trị chlammydia. Họ thực hiện bước này vì bệnh nhân thường bị lây cả

hai bệnh trên.[6]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chẩn đoán viêm cổ tử cung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×