Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều trị viêm cổ tử cung không lây nhiễm bằng phẫu thuật

Điều trị viêm cổ tử cung không lây nhiễm bằng phẫu thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Cân nhắc phẫu thuật lạnh. Nếu viêm cổ tử cung không lây nhiễm diễn ra dai dẳng, bạn cần

phải đố i phó với nó bằng phươ ng pháp phẫu thuật lạnh, còn gọi là liệu pháp đóng băng.[15]

oPh ẫu thu ật l ạnh s ử dụng nhi ệt độ c ực l ạnh để phá h ủy các mô b ất th ường. Que

tỏa lạnh là dụng cụ chứa nitơ lỏng được lồng vào âm đạo, khí nitơ hóa lỏng khiến dụng cụ này

đủ lạnh để phá hủy các mô bệnh. Q trình đơng cứng được thực hi ện trong ba phút. Sau đó

họ để cổ tử cung rã đơng và tiếp tục đóng băng thêm ba phút nữa.oPh ẫu thu ật l ạnh h ầu nh ư không đau, nh ưng b ạn có th ể bị chu ột rút, ch ảy máu,

n ặng nhất là nhiễm trùng và t ạo s ẹo. Kho ảng hai đến ba tu ần sau ph ẫu thu ật b ạn s ẽ th ấy d ịchlỗng, ngun nhân do mơ cổ tử cung chết bong ra.2

Hỏi bác sĩ về thủ thuật đốt. M ột th ủ thu ật khác để đi ều trị viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm và

kéo dài là ph ẫu thu ật đốt, còn g ọi là nhi ệt trị li ệu. [16]

oĐây là th ủ thu ật ngoại trú nh ằm đốt cháy t ế bào bị viêm hay nhi ễm trùng. B ạn s ẽ

được cho n ằm ng ửa v ới hai chân kê cao và m ở r ộng, sau đó h ọ l ồng m ỏ v ịt vào âm đạo để gi ữ

ở trạng thái mở. Tiếp theo họ s ử dụng tăm bông chuyên dụng vệ sinh sạch cổ t ử cung, và dùng

que tỏa nhiệt phá hủy mơ bệnh.oSử dụng thuốc gây tê giảm khó chịu trước khi đốt. B ạn có thể bị chuột rút, ch ảy

máu và tiết dịch loãng kéo dài đến bốn tuần. Tuy nhiên bạn hãy gọi điện cho bác sĩ nếu dịch cómùi khó chịu hoặc máu chảy nhiều.3

Hỏi bác sĩ về liệu pháp laser. Cách đi ều trị b ằng ph ẫu thu ật th ứ ba đối v ới viêm c ổ t ử cung

không lây nhi ễm và kéo dài là li ệu pháp laser.[17]

Li ệu pháp laser th ường đượ c th ực hi ện trong phòng ph ẫu thu ật sau khi b ệnhonhân được gây mê, sử dụng tia laser cường độ cao đốt cháy/phá hủy các mô bất thường. Họ

m ở âm đạ o b ằng cách l ồng m ỏ vịt vào, sau đó chi ếu tia laser tr ực ti ếp vào mô t ế bào b ất

thường.

oThuốc mê giúp bạn bớt khó chịu trong khi th ực hiện thủ thuật. Sau đó b ạn có th ể

bị chuột rút, chảy máu và tiết dịch loãng trong hai đến ba tuần. Gọi điện cho bác sĩ nếu dịch có

mùi khó chịu, máu chảy nhiều hoặc đau vùng chậu.

Phần4T ự đi ều tr ị tri ệu ch ứng viêm c ổ t ử cung

1.1

Tránh hoạt động tình dục. Bạn khơng thể chữa khỏi viêm cổ tử cung mà khơng cần có biện

pháp y khoa, đặ c biệt nếu là viêm cổ tử cung lây nhiễm. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự thực hiện

một số bướ c để cảm thấy dễ chịu hơn và tăng cườ ng hiệu quả của các phươ ng pháp điều trị.

Một điểm quan trọng là phải tránh hoạt động tình dục cho đến khi bác sĩ xác nhận bạn đã khỏi

bệnh.[18]

oN ếu là viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm bạn c ần đề phòng không để vi khu ẩn hay virus

truy ền sang ng ười khác; cho dù là viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm b ạn c ũng nên tránh giao

hợp vì có thể cổ tử cung sẽ bị kích ứng nhiều hơn và khiến triệu chứng xấu đi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều trị viêm cổ tử cung không lây nhiễm bằng phẫu thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×