Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hướng phát triển trong tương lai

3 Hướng phát triển trong tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.52 Sử dụng thử nghiệm đèn đọc phim tại phòng khám nội,

Viện y học PK-KQ

Sau một thời gian thử nghiệm, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các

chức năng cần có của một đèn đọc phim X-quang, và được y bác sĩ của hai khoa

đánh giá cao.70Hình 4.53 Đánh giá sản phẩm của bác sĩ Khoa CĐHA71Hình 4.54 Đánh giá sản phẩm của bác sĩ Khoa A272KẾT LUẬN

Thiết kế đèn đọc phim X quang là một nhu cầu xuất phát từ thực tiễn, nhất là

trong thời đại hiện nay nền kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về chăm sóc

sức khỏe của con người ngày càng được chú trọng, vì vậy mà nhu cầu chiếu, chụp

phim trong các bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng tăng. Trong khi các thiết bị y tế hầu

hết được phân phối từ các hãng sản xuất nước ngồi thì việc tự thiết kế một chiếc

đèn đọc phim với giá thành hợp lý hơn để hỗ trợ người bác sĩ trong cơng tác chẩn

đốn bệnh là hết sức cần thiết.

Việc thực hiện lựa chọn đề tài này cho Luận văn tốt nghiệp vừa là cơ hội vừa

là thách thức đối với bản thân. Sau quá trình cố gắng nỗ lực thực hiện, tôi đã thiết

kế thành công đèn đọc phim X-quang 1 cửa hoạt động ổn định với cường độ ánh

sáng trên bề mặt khá đồng đều và có thể điều chỉnh được trong dải từ 0 – 5500lux.

Tuy nhiên bên cạnh đó do kiến thức cá nhân còn hạn chế, kinh nghiệm làm việc

thực tế chưa cao nên sản phẩm thiết kế chưa thực sự bắt mắt và còn khá phức tạp do

phải sử dụng thêm bộ nguồn 12Vdc cố định từ bên ngoài.

Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm để thiết kế các mẫu đèn

đọc phim 2 cửa, 3 cửa và 4 cửa với thiết kế đẹp và nhỏ gọn hơn với cường độ ánh

sáng đồng đều trên bề mặt đèn.

Trong thời gian thực hiện luận văn, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy

giáo, TS. Trần Anh Vũ và thầy giáo, TS. Nguyễn Phan Kiên cùng các thầy cô

giáo đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn cho tơi hồn thành luận văn này. Đồng thời tơi

xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo trường Đại Học Bách Khoa Hà

Nội, Ban lãnh đạo Viện Điện Tử - Viễn Thông đã tạo điều kiện tốt cho chúng tơi

hồn thành luận văn này.73TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vincent Himpe. (2011), Mastering the I2C Bus, Elektor, pp. 16-33.

2. Anthony Fagnani, Leo Li. (2011), Step-Down LED Driver With Dimming With

the TPS621-Family and TPS821-Family, Texas Instruments, pp. 1-8.

3. Trần Trọng Minh. (2012), Giáo trình Điện Tử Cơng Suất, Nhà xuất bản Giáo

dục Việt Nam, Hà Nội, pp. 122-144.

4. Rhom Semiconductor. (2011), Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light

Sensor IC BH1750FVI, pp. 1-20.

5. Xlsemi, Datasheet 8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter XL4016, pp 1-20.

6. Aimtec. (2011), Pulse Width Modulation (PWM) vs. Analog Dimming of LEDs,

pp. 1-3.

7. Jonathan Valdez, Jared Becker. (2015), Understanding the I2C Bus, Texas

Instruments, pp. 1-8.74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hướng phát triển trong tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×