Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Tính toán cấp chậm: bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

6 Tính toán cấp chậm: bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANH

4.6.2Xác định sơ bộ khoảng cách trục (6.15a/ tr 96)aw1  K a  u1  1Ka SVTH.VŨ TRUNG THÔNG3T1 K H H 2u1 ba43 hệ số phụ thuộc vật liệu và loại răngT1  78144 (Nmm) momen xoắn trên bánh chủ độngTheo bảng 6.6/97:(6.16/ tr 97)

Với bw : chiều rộng bánh răng

Theo bảng 6.5 chọn: Ka = 43 (răng nghiêng).

Theo bảng 6.7:

KH  1,06 (sơ đồ 3 bảng 6.7) (Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trênchiều rộng vành răng) chọn a = 130(mm)

4.6.3Xác định thơng số ăn khớp- Mođun và góc nghiêng răng

Ta có:

Chọn mođun m = 2 theo tiêu chuẩn bảng 6.8

- Xác định số răng trên đĩa, góc nghiêng

Trang

21GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THƠNG (điều kiện góc nghiêng 30≤β ≤40 )<=> 27,66 31,27

Chọn: Z1 = 30 => Z2 = Z1.u1 = 30.2,6 = 78 => chọn Z2 = 78

Tính lại tỉ số truyền thực:

Vì sai lệch tỉ số truyền 0% << 4% nên có thể chấp nhận được

Tính lại  theo công thức:4.6.4Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc* Ứng suất tiếp xúc trên bề mặt răng làm việc+ Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của bánh răng ăn khớp:

(Bảng 6.5)+ Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc:ZH o

Theo TCVN 1065-71   20.  b - góc nghiêng của răng trên hình trụ cơ sởtgβb =cosα×tgβ

tTrang

222cos b

sin 2 twGVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THƠNG.  t : góc profin răng (tính theo công thức ở bảng 6.11)

.+ Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng Zb sinβ

εβ = wn

: Hệ số trùng khớp dọc (6.37/ 105)

bw - (chiều rộng vành răng)+ Bánh bị dẫn:

Chon

+ Bánh dẫn:bw1 = bw2 + 4 = 33 + 4 = 37 (mm)�   hệ số trùng khớp ngang+ K H : Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

K H =K Hβ.K Hα.K HVTrang

23GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANH

A.K Hβhệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răngbảng 6.7)

(

B.K HαSVTH.VŨ TRUNG THÔNG⇒K Hβ =1,06là hệ số kể đến phân bố không đồng đều tải trọng cho các đôi răng đồngthời ăn khớp- Vận tốc vòngv=πdw1n1

6.104- Đường kính vòng lăn bánh nhỏ� Chọn cấp chính xác 9 ( bảng 6.13)Từ bảng 6.14 vớiK Hα= 1,13C. K HV : hệ số kể đến tải trọng động trong vùng ăn khớp Tra bảng P2.3*Ứng suất tiếp trên bề mặt răng:(Thỏa điều kiện)Trang

24GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THƠNGĐộ bền chính xác:

1. Zv : hệ số ảnh hưởng của vận tốc v = 0,9 < 5 do đó Zv = 1

2. ZR : hê số xét đến độ nhám, cấp 9 do đó ZR = 0,9

3. K xH : hệ số ảnh hưởng của kích thước bánh răng với K xH = 1

4.6.5Kiểm nghiệm độ bền uốnĐể đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng không được

vượt quá giá trị cho phépTrong đó :T

1: momen xoắn trục chủ động với T1 = 78144 Nmmmn : modun pháp mn = 2 bw2: chiều rộng vành răng, bw2 = 33 mm

 : đường kính vòng lăn bánh chủ động, = 72,22 mm

Y

ε : hệ số kể đến sự trùng khớp của răng,

Y

β : hệ số kể đến độ nghiêng của răngK Fβ =1,13 6.7K Fα =1,37 6.14K Fv =1,02 P2.3

= 1,58Trang

25GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANH

YF1 ,YF2SVTH.VŨ TRUNG THÔNG: Hệ số dạng răng bánh 1 và 2Số răng tương đương:Thay số ta có⇒σF1 <�

σF1 �� 252  MPa� Các bánh răng thỏa điều kiện uốn4.6.6Các thơng số hình học của bộ truyền- Khoảng cách trục

- Modun m= 2

- Chiều rộng vành răng bw2 = 33 (mm)

- Tỉ số truyềnu1= 2,6- Góc nghiêng bánh răng:

- Số răng bánh răng: Z1 = 30; Z2 = 78

- Hệ dịch chỉnh x1 = 0; x2 = 0

- Đường kính vòng chia:Trang

26GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THƠNG- Đường kính vòng đỉnh:- Đường kính vòng chân:4.6.7Giá trị các lựcBánh dẫn cấp nhanh

- Lực vòng:

- Lực hướng tâm:

- Lực dọc trục:Trang

27GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THƠNG4.7 Tính tốn cấp nhanh: Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

4.7.1Số liệu- Công suất

- Số vòng quay bánh dẫn n2 = 379,43 (v/p)

- Momen xoắn T2 = 53142 (Nmm)

- Tỉ số truyền: u2 = 3,08

4.7.2Xác định sơ bộ khoảng cách trục� Chọn theo chiêu chuẩn : aw2 =125 mmVới T1 = 53412(Nmm)(6.16/97)

đối với bánh răng thẳng (thép - thép) Bảng 6.54.7.3Xác định thông số ăn khớp Modun

Ta có

Ta chọn m = 2(Bảng 6.8/99) Số răng:Trang

28GVHD THS.DƯƠNG ĐĂNG DANHSVTH.VŨ TRUNG THÔNGZ2 = .u1 = 30,63.3,08 = 94,34 răng

=> chọn = 31 răng

=> chon Z2 = 94 răng

Zt = + Z2 = 31 + 94 = 125 răng

4.7.4Tỉ số truyền thựcSai số so với trước 1,623% < 4% (đạt điều kiện)

Khoảng cách trục thực tế:Lấy theo tiêu chuẩn, ta chọn aw = 125 (mm) do đó khơng cần dịch chỉnh

+ Hệ số dịch chỉnh bánh 1:(6.26/101)+ Hệ số dịch chỉnh bánh 2:� Tính góc ăn khớpTrang

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Tính toán cấp chậm: bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×