Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp 4: Tăng cường công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Giải pháp 4: Tăng cường công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônHọc sinh tập dân vũ rửa tay vào giờ ra chơi thứ 2 và thứ 6

INCLUDEPICTURE

"https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_716

0351903405539017_n.jpg?

oh=7140976604e4e482089c02e6d22

2edeb&oe=5A724950" \*

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_716

0351903405539017_n.jpg?

oh=7140976604e4e482089c02e6d22

2edeb&oe=5A724950" \*

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.0Người thực hiện :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng13Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đôn9/22089777_287087041807402_716

0351903405539017_n.jpg?

oh=7140976604e4e482089c02e6d22

2edeb&oe=5A724950" \*

MERGEFORMATINETThi xếp mâm quảCác tiết mục văn nghệ trong Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11Người thực hiện :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng14Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Q ĐơnChỉ đạo các ban ngành, đồn thể trong Nhà trường, phối hợp xây dựng kế

hoạch xây dựng mơ hình “lớp học thân thiện”, thân thiện với mơi trường,

khuyến khích sử dụng các vật liệu tái chế, giúp các em có ý thức hơn trong việc

bảo vệ mơi trường. Xây dựng lớp học không chỉ là nơi để học tập mà còn là 1

mơi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, nơi vui chơi lành mạnh của các em học

sinh. Đồng thời giúp các em học sinh có nguy cơ bỏ học đóng góp cơng sức của

mình vào hoạt động này, thể hiện bản thân.Phong trào xây dựng Lớp học thân thiện

Chỉ đạo Đội lên kế hoạch và thực hiện xây dựng các cơng trình măng

non của Liên đội, Chi đội. Các cơng trình thực hiện thực tế ngay tại trường

là những bồn hoa, cây cảnh, giúp xây dựng trường xanh, sạch đẹp.Người thực hiện :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng15Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐơnCơng trình măng non của các lớp giúp xây dựng quang cảnh nhà

trường xanh, sạch hơn.

5. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp.

Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học thì GVCN đóng vai trò hết sức quan

trọng, vì vậy GVCN cần tìm hiểu về hồn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng

của học sinh, có phương pháp động viên và tạo sự quan tâm thích hợp để học

sinh khơng có ý định bỏ học.

Thông qua các tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo

dục ngoài giờ lên lớp giáo dục, tuyên truyền cho các em về ý nghĩa của việc học

đối với tương lai, cuộc sống sau này của mỗi học sinh. Đồng thời đổi mới cách

tổ chức các hoạt động để thu hút các em học sinh yếu, kém, chán học tham gia

để các em có sự hứng thú khi đi học.

Khi học sinh nghỉ học GVCN cùng ban cán sự lớp đến nhà học sinh tìm

hiểu, động viên và vận động học sinh đi học trở lại.

GVCN thường xuyên báo cáo tình hình học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học

theo thơn, bn về các tổ trưởng tổ duy trì sĩ số để ban duy trì sĩ số có biện pháp

vận động thích hợp.

GVCN, GVBM theo dõi học sinh cần theo dõi sát sao tình hình, diễn biến

tâm lý, các biểu hiện khác thường của học sinh để can thiệp như: hay nghỉ học,

Người thực hiện :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng16Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đônbuồn chán, mệt mỏi cáu gắt, không học bài, làm bài tập về nhà, hay la cà quán

cà phê, quán Internet...

GVBM không ngừng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới

công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm cho giờ học trở lên vui hơn, hứng thú và

cuốn hút học sinh hơn. Biết quan tâm, khích lệ và động viên kịp thời đối với

những học sinh có hồn cảnh khó khăn, hồn cảnh éo le,..Thường xun động

viên, khích lệ các em học sinh dân tộc, tránh căng thẳng, khô cứng vì các em bị

mất kiến thức căn bản khơng theo kịp bạn bè thường nản chí trong học tập sẽ

dẫn tới các em chán học và bỏ học. Nêu những tấm gương học tập tiêu biểu của

học sinh dân tộc qua các năm học để các em học hỏi, noi theo.

GVCN thường xun trao đổi thơng tin về tình hình học sinh cho PHHS

biết và có sự phối hợp giáo dục hiệu quả.

6. Giải pháp 6: Các ban ngành đoàn thể trong trường như Đồn

TNCSHCM, Đội TNTP thực hiện tính xung kích trong các hoạt động của

trường nhất là việc vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp.

6.1. Đối với Ban duy trì sĩ số.

Tổ trưởng Ban duy trì sĩ số phân cơng ln phiên giáo viên là thành viên

trong tổ mình phụ trách phối hợp với GVCN vận động, động viên học sinh bỏ

học, có nguy cơ bỏ học quay trở lại lớp học. Báo cáo thường xuyên kết quả vận

động về nhà trường.

Tổ trưởng lập danh sách học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học theo địa bàn

phụ trách và báo cáo kết quả vận động của các thành viên tổ mình phụ trách về

đ/c lãnh đạo phụ trách tổ mình vào ngày 25 hàng tháng.

Giáo viên là thành viên được phân công vận động, đơng viên học sinh có

nguy cơ bỏ học nào phải có trách nhiệm theo dõi sát sao tình hình, diễn biến tâm

lý, các biểu hiện khác thường của học sinh đó suốt năm học để có các biện pháp

vận động kịp thời, tránh để học sinh bỏ học. Báo cáo thường xuyên kết quả vận

động về tổ trưởng.

Người thực hiện :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp 4: Tăng cường công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×