Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Tính mới của giải pháp

IV. Tính mới của giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp

phân tích đa thức thành nhân tử vào giải tốn mơn đại số 8”những kiến thức Toán giáo viên đưa ra, đặc biệt là những kiến thức liên quan

đến phân tích đa thức thành nhân tử.

Phần thứ 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận:

Phương pháp dạy phân tích đa thức thành nhân tử là phương pháp cực kỳ

quan trọng, góp phần định hướng tư duy cho học sinh trong các kĩ năng giải

toán, dễ dàng nhận dạng và giải quyết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp.

Đối với người giáo viên khi dạy phương pháp phân tích đa thức thành nhân

tử thì định nghĩa cần hướng dẫn học sinh biết cách kết hợp với các kĩ năng biến

đổi, thu gọn biểu thức để giải các dạng toán liên quan.

Đối với học sinh ngồi việc nắm vững lý thuyết thì cần phải nhận ra dạng

toán và vận dụng linh hoạt các kĩ năng để giải bài tốn đó.

Những cách tơi thực hiện trong đề tài này là những kinh nghiệm mang tính

cá nhân trong q trình tổ chức các tiết học. Chính vì vậy khơng thể tránh khỏi

những hạn chế thiếu sót, tơi rất mong nhận được những đóng góp q báu của

các đồng chí để đề tài này được hồn chỉnh hơn.

II. Kiến nghị:

Đối với các giáo viên dạy Toán: Thường xuyên bám sát lớp để hướng dẫn

và giúp đỡ các em hiểu và nắm rõ kiến thức. Bồi đắp các kiến thức bị hổng và

luôn luôn lắng nghe những điều thắc mắc của các em. Cần tạo một phong cách

nhẹ nhàng, thân thiện và gần gũi để học sinh dễ dàng trò chuyện, trao đổi thơng

tin với giáo viên. Ngồi ra, mỗi giáo viên phải luôn theo sát hoạt động nhận thức

của học sinh “suy ngẫm về các phương pháp dạy học hay nhất của bản thân và

hiểu thấu đáo vì sao các phương pháp đó là hiệu quả hoặc chỉ hiệu quả với trò

này mà khơng hiệu quả với trò kia” để khi người học gặp khó khăn, kịp thời hỗ

trợ, giúp đỡ bằng những định hướng phù hợp, gợi ý cụ thể; Phải nỗ lực để xác

định “tầm nhìn” và phải cố gắng tạo cho nhóm người học có tinh thần đồng đội;

tìm cách cổ vũ người học, đưa ra những lời khun kịp thời có tính xây dựng để

người học hành động hướng tới tầm nhìn đó; đưa lời nhận xét phản hồi ý nghĩa

để nâng cao thành tích học tập của học sinh.

Bình Hòa, ngày 1 tháng 3 năm 2019

Người thực hiệnH’An Niê KdămTrường Trung học cơ sở Lê Văn Tám17Giáo viên: H’An Niê KdămĐề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp

phân tích đa thức thành nhân tử vào giải tốn mơn đại số 8”Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám18Giáo viên: H’An Niê KdămĐề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp

phân tích đa thức thành nhân tử vào giải tốn mơn đại số 8”TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán 8 tập 1 – NXB GD&ĐT

2. Sách bài tập Toán 8 tập 1 – NXB GD&ĐT

3. https://toanhoc247.com/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-pp-hangdang-thuc-a11258.html

4. https://dinhnghia.vn/7-hang-dang-thuc-dang-nho.html

5.https://loga.vn/bai-viet/dang-bai-tap-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-3974Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám19Giáo viên: H’An Niê KdămĐề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp

phân tích đa thức thành nhân tử vào giải tốn mơn đại số 8”Nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học cấp trường

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bình Hòa, ngày …. tháng…… năm 2019

CT HỘI ĐỒNGNhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học cấp Huyện

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............

..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………, ngày …. tháng…… năm 2019

CT HỘI ĐỒNG KHOA HỌCTrường Trung học cơ sở Lê Văn Tám20Giáo viên: H’An Niê KdămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Tính mới của giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×