Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần thứ hai. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Phần thứ hai. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng trong phong trào tập luyện

TDTT cho mọi người dân Việt Nam, Bác thường xuyên tập luyện võ thuật, thể

hình, leo núi... nhằm tăng cường sức khỏe.

Bước vào thời kỳ đổi mới khởi đầu từ Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ VI (1986) trong công tác thể dục thể thao nói chung và cơng tác giáo dục

thể chất trong các trường học luôn luôn được Đảng - Nhà nước quan tâm đầu tư

và chất lượng giáo dục thể chất trong các trường học là một yêu cầu cấp bách để

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế an ninh quốc phòng

trong điều kiện và nhiệm vụ mới của đất nước trên con đường đổi mới.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho

thế hệ trẻ. Trong đó, trí dục, đức dục được coi là những vấn đề hệ trọng nhằm

giáo dục hình thành nhân cách người học sinh - sinh viên - người chủ tương lai

của đất nước, những người lao động phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể

chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.

Đảng và Nhà nước ta ln quan tâm đến mục tiêu giáo dục tồn diện cho

thế hệ trẻ. Trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII nêu rõ “Giáo dục đào tạo

cùng với khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu,

chuẩn bị tốt hành trang cho thế hệ trẻ đi vào thế kỉ 21” và khẳng định: “Sự

cường tráng về thể chất là nhu cầu của bản thân con người, đồng thời là vốn quí

để tạo ra tài sản trí tuệ và vật chất cho xã hội”.

Chỉ thị 36 CT/TW của ban bí thư TW Đảng: “Thực hiện GDTC trong tất

cả các trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hằng ngày

cho hầu hết học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước”.

Qua những chỉ thị, thông tư của Đảng, nhà nước chứng tỏ các cấp chính

quyền rất quan tâm đến công tác giáo dục thể chất của học sinh nói riêng và

nhân dân nói chung, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em phát triển toàn

diện về Đức – Trí - Thể – Mĩ, đáp ứng được u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước.6Giáo dục thể chất nói chung và mơn học Cầu lơng nói riêng ln giữ vai

trò đặc biệt quan trọng việc phát triển toàn diện con người về mọi mặt. Tập

luyện và thi đấu thể dục thể thao là biện pháp cơ bản tác động tích cực đến sức

khỏe học sinh. Nhằm cung cấp cho học sinh những kĩ năng vận động cơ bản để

rèn luyện sức khỏe, làm cơ sở cho học sinh rèn luyện thân thể bồi dưỡng tác

phong đạo đức, hoàn thiện con người.

Do yêu cầu phát triển của xã hội ngày nay, ngoài các yêu cầu chung về

phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học sinh còn phải được giáo dục tốt về thể

chất để trở thành một con người phát triển toàn diện về mọi mặt với sự năng

động, sáng tạo. Mặt khác TDTT đang trên đà phát triển mạnh mẽ đây là bộ mặt

của mọi tổ chức xã hội và của đất nước. Vì vậy phong trào tập luyện thi đấu

TDTT nói chung, mơn cầu lơng nói riêng đang là nhiệm vụ quan trọng cần thiết

của bất cứ cá nhân, tổ chức xã hội nào cũng phải thực hiện nhằm phát hiện đào

tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

2. Thực trạng của vấn đề.

- Đặc thù trường có 97,9% các em là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhút

nhát chưa thật mạnh dạn và nhiều gia đình phụ huynh chưa chú tâm đến việc cho

các em vào các hoạt động phong trào. Để giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội,

bản thân tơi tìm cách giáo dục các em thơng qua các giờ học thể dục, nhằm thu

hút các em đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Vì vậy tơi đã chọn các kĩ thuật của

bộ môn cầu lông nhằm trang bị cho các em, để các em có phương tiện tập luyện,

thi đấu nâng cao sức khỏe, tạo lối sống lành mạnh.

- Ban đầu khi thành lập đội tuyển cầu lơng của nhà trường, tơi đã gặp vơ

vàn khó khăn, nhiều em học sinh khơng hưởng ứng, vì điều kiện gia đình còn

khó khăn, cơ sở vật chất tập luyện còn thiếu thốn, các em chưa hứng thú với thể

thao nhất là mơn cầu lơng vì tập luyện còn tốn kém và các em còn phải học văn

hóa.

Mặc dù nhà trường đã có nhà đa chức năng có một số em có năng khiếu

nhưng các em tham gia tập luyện theo lối tự do, tự phát chỉ đánh qua lại với

7nhau và khơng có bài tập hay kỹ thuật nào cụ thể, chính vì vậy qua các năm

tham gia HKPĐ, HSG TDTT cấp Huyện đạt kết quả chưa cao.

Bảng 1.1. Bảng thống kê kết quả môn cầu lông tham gia HKPĐ, HSG

TDTT cấp huyện, tỉnh các năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016 khi

chưa áp dụng đề tài:

TT1

2Số lượngĐộhọc sinhtuổitham giakhốiHKPD,lớpNăm học

Đạt giải cấp huyện

Đạt giải cấp tỉnh

2014 – 2015 – Nhất Nhì

Ba HCV HCB HCĐ

20152016HSG TDTT

2

8–9

0

2

1

1

0

0

0

2

6–7

2

0

0

0

0

0

0

Bảng 1.1 kết quả tham gia các hội thi HKPĐ, HSG TDTT của đội tuyển

cầu lông nhà trường.

- Với những khó khăn như vậy bản thân tơi ln quyết tâm tìm ra cách để

thu hút các em học sinh tham gia vào tập luyện môn cầu lông, bằng cách vào

đầu năm học tôi lên kế hoạch tham mưu với nhà trường tổ chức hội thao cấp

trường, gồm có nhiều mơn thể thao, trong đó có mơn cầu lơng, và cho các em

tham gia một số giải của các câu lạc bộ phòng giáo dục và huyện tổ chức từ đó

đã có nhiều em học sinh tham gia tập luyện nhiều hơn.

- Với nội dung của đề tài này sau khi được áp dụng vào thực tiễn tơi nhận

thấy có sự chuyển biến tích cực, nhiều em học sinh tham gia tập luyện hăng say,

tích cực, nhiều em hưởng ứng và tham gia tập luyện vào các giờ rảnh, giờ ra

chơi, giúp học sinh có tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp.

3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.

a. Các giải pháp

* Giải pháp 1: Nhằm để nâng cao chất lượng môn Thể dục ở trường học

nói chung và mơn cầu lơng nói riêng qua đó để mơn học Cầu lơng được nhân

rộng trong nhà trường thì việc làm đầu tiên cần làm tốt công tác tham mưu nhà

trường, hội Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ tập luyện, thi đấu.

8* Giải pháp 2: Thông qua hội thi HSG TDTT và HKPĐ cấp trường tuyển

chọn những em học sinh có năng khiếu về mơn Cầu lơng thành lập đội tuyển

Cầu lông, Cung cấp một số kiến thức, phương pháp tập luyện cơ bản và nâng

cao liên quan đến bộ mơn cầu lơng, từ đó giúp học sinh ý thức được việc tham

gia tập luyện thể dục thể thao nói chung và tập luyện mơn Cầu lơng nói riêng là

để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, giúp các em có tinh thần sảng khối để

học tập.

Tăng cường tổ chức thi đấu giữa các thành viên trong đội tuyển, cũng như

tham gia các giải do các câu lạc bộ và các giải danh cho học sinh qua việc được

thi đấu giúp các em đam mê tập luyện môn Cầu lông hơn, cũng qua việc được

tham gia thi đấu nhiều giúp các em hình thành những kĩ xảo, bản lĩnh trong thi

đấu.

* Giải pháp 3: Tham mưu với nhà trường thành lập các câu lạc bộ TDTT

trong nhà trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh động viên các em tham gia vào

đội tuyển cầu lông nhà trường, chúng ta đã biết đa số cha mẹ học sinh đều

hướng các em tập trung học các mơn văn hố, khơng chú trọng đến các mơn thể

thao vì tốn nhiều thời gian trong học tập, vì vậy cần làm tốt cơng tác tư tưởng

đối với phụ huynh thúc đẩy các em trong tập luyện.

- Bản thân giáo viên phải tham gia hướng dẫn các em tận tình, đưa ra

những phương pháp, những bài tập phù hợp, nhằm giúp cho các em học sinh có

phương tiện, biện pháp luyện tập hiệu quả rèn luyện sức khỏe.

Để có được đội tuyển cầu lơng trong nhà trường thì khâu tuyển chọn nhân

sự vận động viên là khâu vô cùng quan trọng, bước vào đầu năm học phải xây

dựng kế hoạch tổ chức hội thao cấp trường, thông qua hội thao để tuyển chọn

những em có năng khiếu mơn cầu lơng vào đội tuyển cầu lông của nhà trường.

+ Khi tuyển chọn học sinh vào đội tuyển cần chú ý đến những em có

thành tích nổi bật, đặc biệt chú ý đến các tố chất thể lực, sức nhanh, sự khéo léo,

và sức bền.9+ Đặc điểm thể hình phải có chiều cao, có thể trạng sức khoẻ tốt không

mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch.

+ Khả năng tiếp thu về kĩ thuật và chiến thuật tương đối tốt, trong quá

trình tập luyện phải chăm chỉ, tự giác, có sự tiến bộ trong quá trình tập luyện.

+ Xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể, tuần tập 3 buổi, mỗi buổi tập 90

phút.

- Trước khi đưa ra các giải pháp trong tập luyện, tôi đã khảo sát khả năng

thực hiện của học sinh về hai kĩ thuật di chuyển và kỹ thuật đập cầu.

- Khi nhìn vào bảng khảo sát tơi thấy khả năng thực hiện 2 kĩ thuật di

chuyển và kỹ thuật đập cầu của học sinh khá tốt, từ đó tơi đã đưa ra các bài tập

bổ trợ nhằm nâng cao kĩ thuật cho học sinh.

* Các bài tập được đưa vào tập luyện căn bản cho đội tuyển.

Bài tập 1: Cách cầm vợt.

Cán vợt cầu lông được chia làm 6 mặt, 2 mặt đối diện có bản lớn nằm

trùng với mặt vợt, 4 măt đối diện còn lại có bản nhỏ hơn và năm với sóng vợt

(hay còn gọi là vành vợt). và cách cầm vợt như sau:

Tay cầm cợt phải đảm bảo độ chắc và độ mạnh truyền lực đều vào cầu.

Không nên thay đổi lực đột ngột lúc mạnh, lúc nhẹ sẽ khiến cho tay truyền lực

bị phản tác dụng ngược lại. Ngón cái và ngón trỏ tạo thành góc nhọn nắm lấy má

trái và má phải của cán vợt

Ba ngón còn lại nắm tự nhiên ở phía dưới ngón trỏ nhưng phải đảm bảo

độ chắc chắn, nếu khơng cầm chắc khi đánh cầu rất dễ làm tuột vợt và mất đà

khi chơi

Tay cầm vợt khơng nên gò bó quá phải để thoải mái, tự nhiên, phải đảm

bảo sự linh hoạt để khi đánh cầu các bạn có thể có những động tác phát cầu,

đánh cầu được thực hiện một cách tốt nhất có thể. Chính điều này sẽ giúp các

bạn có những cú đánh chính xác và dễ ghi điểm hơn rất nhiều

Bài tập 2: Các bước di chuyển trong cầu lông.10Các bước di chuyển trong cầu lông: Bước tiến, lùi, đơn bước, đa bước,

bước trượt, bước chéo trước, sau, bước sang ngang. Đây là những kĩ thuật căn

bản đòi hỏi học sinh cần biết cách thực hiện đúng, để làm nền tảng cho sau này

tập các kĩ thuật cao hơn.

a. Di chuyển sang ngang.

Đứng ở tư thế chuẩn bị cơ bản giữa sân.

Khi di chuyển ngang sang bên phải thực hiện bằng cách chân trái bước

sang ngang một bước nhỏ tới sát vị trí của chân phải. Chân phải bước tiếp một

bước rộng sang ngang, bên phải đồng thời thực hiện kĩ thuật đánh cầu phải.

Lúc này trọng tâm đang dồn vào chân phải, dùng lực của chân đạp mạnh

chân phải theo hường ngược với hường di chuyển để thu chân phải về vị trí ban

đầu.

b. Di chuyển lùi và tiến.

Di chuyển tiến lùi là thực hiện các bước di chuyển đưa cơ thể di chuyển

về phía trước hay lùi về phía sau để đánh cầu.

Động tác kỹ thuật:

Từ tư thế cơ bản đổ người về phía trước đồng thời đạp mạnh chân thuận

bước về trước, sau đó sau đó bước tiếp chân kia, trọng tâm hạ thấp gối khuỵu

bước dài.

Bước cuối cùng ở gần lưới sao cho chân thuận ở trên để thực hiện động

tác đánh cầu phía trước

Trọng tâm lúc này dồn vào chân trước, sau đó đạp nhanh chân trước theo

hướng ngược lại để bước lùi về sau, thân trên ngửa ra và trọng tâm lại đổ về sau

ở tư thế cao.

c. Di chuyển từ giữa sân ra tới góc.

Đây là kĩ thuật di chuyển để phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu nhằm đỡ

lại những quả khi đối phương bỏ nhỏ sang hay tấn công trên lưới hoặc là đối

phương đánh sang rơi vào 2 góc cuối sân bên mình.

Di chuyển lên 2 góc gần lưới:

11Đây là kĩ thuật di chuyển để phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu nhằm đỡ

lại những quả khi đối phương bỏ nhỏ sang hoặc để tấn công trên lưới.

+ Động tác kỹ thuật:

Đứng ở vị trí giữa một bên sân.

Khi thấy đối phương bỏ nhỏ cầu vào góc phải hay góc trái gần lưới bên

sân mình thì người tập di chuyển bằng cách bước chân trái một bước về phía

trước theo hướng cầu rơi, sau đó là bước tiếp chân phải và phối hợp với kĩ thuật

đánh cầu.

Lúc này trọng tâm đang dồn vào chân phải, dùng sức chân phải đạp mạnh

theo hướng ngược với hướng vừa di chuyển, đưa chân phải về vị trí ban đầu,

tiếp theo chân trái cũng rút về vị trí chuẩn bị ban đầu.

Di chuyển về 2 góc cuối sân:

Đây là kĩ thuật dùng để phối hợp vơi các kĩ thuật đánh trả những quả cầu

đối phương đánh sang rơi vào 2 góc cuối sân bên mình.

+ Động tác kỹ thuật:

Đứng ở vị trí một bên sân cầu lơng

Khi thấy đối phương đánh cầu sang góc phải cuối sân

Chân trái lùi một bước về sau sang phải tiếp theo chân phải lùi tiếp một

bước nữa và phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu ở góc cuối sân.

Đạp mạnh chân phải theo hướng ngược với hướng vừa di chuyển đê đưa

chân về vị trí chuẩn bị ban đầu.

Khi đối phương đánh cầu sang góc trái cuối sân

Lùi chân trái một bước về sau sang trái.

Chân phải bước vòng phía trước sang trái ra sau theo hướng cầu rơi, đồng

thời với bước chân phải thân người quay gần 180° theo chiều ngược vơi chiều

kim đồng hồ, lưng hướng về lưới phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu trái tay.

Đạp mạnh chân phải đưa chân phải trở về vị trí chuẩn bị, chân trái cũng

rút tiếp theo sau để trở về vị trí ban đầu.12Động tác di chuyển đa bước trong cầu lông là một trong những động tác

kỹ thuật rất quan trọng giúp người chơi bao quát được sân thi đấu và đỡ tốn sức

hơn.

Bài tập 3: Kĩ thuật phát cầu.Giáo viên đưa ra hình ảnh minh họa, phân tích kĩ thuật, thị phạm kĩ thuật, học

sinh quan sát tập theo hình thành kĩ năng.

- Kỹ thuật giao cầu dài (long serve):

Là cách giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía sau lưng của đối thủ,

càng sát về giới hạn cuối sân càng tốt.

Tuỳ theo trường hợp đánh đơn hay đánh đôi, điểm rơi hợp lệ của giao cầu

dài (vùng INSIDE) sẽ có những mức giới hạn cuối sân khác nhau.

Thường dùng trong đánh đơn để đẩy đối thủ ra xa về cuối sân.

Khi muốn dồn ép đối thủ có sức trả cầu yếu, hay đối thủ đã bị yếu.

Kỹ thuật giao cầu ngắn (short serve, low serve):

Là kỹ thuật giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía trước mặt của đối

thủ, trong vùng INSIDE và càng sát lằn ranh giới hạn phía SHORT càng tốt.

Chú ý là lằn ranh giới hạn phía SHORT hợp lệ cho giao cầu ngắn này áp

dụng chung cho cả hai trường hợp đánh đơn và đánh đơi.

Có hai cách giao cầu ngắn: giao cầu ngắn thuận tay (forehand short serve)

và giao cầu ngắn trái tay (backhand short serve).

13Thường dùng trong kỹ thuật đánh đôi để hạn chế sức tấn công của đối thủ

và hy vọng có thể giành được quyền tấn công trước, khi đối thủ buộc phải trả

cầu cao lên.

Khi đối thủ đứng nhận giao cầu khá xa vạch mức chữ T.

Giao cầu cao, giao cầu thấp.

Kỹ thuật giao cầu cao

Sử dụng giao cầu cao trong đánh đơn để buộc đối thủ phải di chuyển ra xa

về phía cuối sân và để lộ phần sân trống. Chú ý một điều khi sử dụng cách giao

cầu lông cao trong đánh đơi, đối thủ của bạn có thể dễ dàng tấn công và khiến

bạn rơi vào thế bị động.

Đứng ở tư thế tay thuận hạ thấp và hơi đưa về phía sau.

Đứng cách vạch giao cầu khoảng 3 bước.

Thả lỏng cơ thể và đầu gối có xu hướng về phí trước.

Trụ bằng chân nghịch (chân ở phía tay khơng cầm vợt), chân thuận đặt

phía sau.

Tay nghịch (tay khơng cầm vợt) giữ phần lông cầu, đưa cao ngang mặt và

bắt đầu thả cầu rơi thẳng phía trước người.

Đưa vợt từ phí sau tới và vung vợt theo chiều cánh tay đi tới và hướng vợt

sau khi đánh có phần nghiêng về phía vai của tay cầm cầu.

Lưu ý: Tiếp xúc cầu ở giữa mặt vợt, chân không nhấc lên.

Kỹ thuật giao cầu thấp

Sử dụng cách giao cầu này nếu bạn muốn đối thủ nâng cầu. Nó thường

được sử dụng trong đánh đơi, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó trong quá trình

đánh đơn nếu đối thủ của bạn tấn cơng q mạnh. Bạn có thể sử dụng cách giao

thuận tay hoặc trái tay cho cách giao cầu này.1415Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần thứ hai. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×