Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương thức giao dịch TMQT

Các phương thức giao dịch TMQT

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1. PHƯƠNG THỨC GD MUA BÁN THÔNG THƯỜNG

4.1.1. Khái niệm: là phương thức mua bán thường thấy dựa trên cơ

sở quan hệ tiền – hàng trong ngoại thương

4.1.2. Đặc điểm:

-Chủ thể tham gia ở các quốc gia khác nhau

-Sử dụng ngoại tệ trong giao dịch

-Hàng hóa được luân chuyển trên phạm vi quốc tế4.1. PHƯƠNG THỨC GD MUA BÁN THÔNG THƯỜNG

4.1.3. Các loại hình giao dịch:

-Giao dịch mua bán thơng thường trực tiếp

-Giao dịch mua bán thông thường gián tiếp

a. Giao dịch mua bán thông thường trực tiếp

- Là giao dịch giữa người mua & người bán trực tiếp thiết lập mối quan hệ mua bán

với nhau; gắn với hình thức XK – NK trực tiếp.

- Hình thức: XK trực tiếp, đại diện bán hàng tại nước ngồi; cơng ty chuyên doanh

XK; bán hàng qua mạng

b. Giao dịch mua bán thông thường gián tiếp

- Là giao dịch mua bán thông thường mà quan hệ mua bán được thiết lập thông qua

người thứ ba (người trung gian).

- Người trung gian có thể là người đại lý hoặc người môi giới- Căn cứ quyền hạn:

+ Đại lý toàn quyền

+ Tổng đại lý

+ Đại lý đặc biệt- Căn cứ danh nghĩa:

+ Đại lý thụ ủy

+ Đại lý hoa hồng

+ Đại lý kinh tiêu- Căn cứ nội dung công việc:

+ Đại lý gửi bán

+ Đại lý độc quyền

+ Đại lý sở hữu

+ Đại lý đảm bảo thanh toánDựa vào quyền hạn được ủy thác

Đại lý toàn quyền (Universal agent): là

người được phép thay mặt người ủy thác làm

mọi công việc mà người ủy thác làm.

- Tổng đại lý (General agent): có quyền thực

hiện tồn bộ việc tiêu thụ hàng hóa theo những

kênh phân phối trên khu vực thị trường nhất

định

- Đại lý đặc biệt (Special Agent): thực hiện

một cơng việc cụ thể nào đó của người ủy thác.

-Dựa vào danh

nghĩa và chi phí

Đại lý kinh tiêu (Merchant): thực hiện

công việc cho người ủy thác dưới danh

nghĩa và chi phí của mình với khoản thù lao

là chênh lệch giữa giá mua và giá bán.Đại lý hoa hồng (Commission): thực hiện công việc

cho người ủy thác dưới danh nghĩa của mình và chi phí

của người ủy thác nhằm nhận được khoản thù lao là tiền

hoa hồng do người ủy thác và người đại lý thỏa thuận.

Đại lý thụ ủy (Mandatory): thực hiện công việc dưới

danh nghĩa và chi phí của người ủy thác nhằm nhận

được một khoản thù lao nhất định.4.1. PHƯƠNG THỨC GD MUA BÁN THƠNG THƯỜNG

4.1.4. Ưu điểm, nhược điểm của các loại hình giao dịch:

-Giao dịch mua bán thông thường trực tiếp

-Giao dịch mua bán thông thường gián tiếp4.1. PHƯƠNG THỨC GD MUA BÁN THÔNG THƯỜNG

4.1.5 NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH MUA BÁN THÔNG THƯỜNGBước 1: Hỏi hàng

Bước 2: Chào bán hàng

Bước 3: Đặt hàng

Bước 4: Hoàn giá

Bước 5: Chấp nhận

Bước 6: Xác nhậnBước 1: Hỏi hàng (INQUIRY)

Khái niệm: Người mua đề nghị người bán báo cho mình

biết giá cả và các điều kiện để mua hàng. Là lời đề nghị

bước vào giao dịch của người mua.•Đặc điểm:

• Nội dung một hỏi hàng: Tên hàng, quy cách, phẩm

chất, số lượng, thời gian giao hàng mong muốn,

phương thức thanh toán, điều kiện cơ sở giao hàng.

• Hỏi giá khơng ràng buộc trách nhiệm của người hỏi

giá

• Hỏi giá nhiều nơi: để so sánh, lựa chọn nhưng

không nên hỏi nhiều quá, cầu ảo.Bước 2: Chào bán hàng (OFFER)

• Khái niệm: Là lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất phát từ

phía người bán về một loại hàng hóa nào đó cho một hoặc

một số người trong một khoảng thời gian nhất định.

•Các loại chào hàng:

• Chào hàng chủ động: người bán chủ động chào hàng

cho người mua khi chưa nhận được thư hỏi hàng của

người mua.

• Chào hàng thụ động (Reply to Inquiry): Là chào hàng

của người bán nếu trước đó nhận được những yêu

cầu (thư hỏi hàng) của người mua.

• Chào hàng tự do

• Chào hàng cố địnhBước 3: Đặt hàng (ORDER)

Là đề nghị ký kết hợp đồng của người muaBước 4: HOÀN GIÁ (COUNTER OFFER)

• Khái niệm: Người được chào hàng khước từ các điều kiện

nêu ra trong đơn chào hàng và tự mình đưa ra các điều

kiện mới để tiếp tục giao dịch

•Các loại chào hàng:

• Có thể xuất phát từ phía người bán hoặc người mua

• Làm thay đổi một số nội dung của chào hàng trước đó

• Làm vơ hiệu chào hàng trước

• Được coi là một chào hàng mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương thức giao dịch TMQT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×