Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 7.1. Dự toán xây dựng đoạn tuyến

TRƯỚC

THUẾ

10,968,103,3

30

10,753,042,4

80

4,106,732,911

6,240,470,144THUẾ

VAT( 10%)

1,096,810,3

33

1,075,304,2

48

410,673,291

624,047,014SAU THUẾ

12,064,913,66

3

11,828,346,72

8

4,517,406,202

6,864,517,158DTCT

DTCT

1+2

2% x I.186,336,584

319,502,8418,633,658

31,950,28494,970,242

351,453,126215,060,85021,506,085236,566,9351.364%* I149,604,92914,960,493164,565,422TTHẠNH MỤCDIỄN GIẢIIGIÁ TRỊ XÂY DỰNGI.1+I.2I.1

1

2XÂY DỰNG CHÍNH

Nền đường

Mặt đường

Cơng trình thốt

nước

An tồn giao thơng

XÂY DỰNG KHÁC

Lán trại cơng trình1+2+3+4

DTCT

DTCT3

4

I.2

16CHI PHÍ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

CHI PHÍ TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Khảo sát bước lập

dự án

Lập dự án

Khảo sát lập TKKTTC

Thiết kế KT-TC

Thẩm tra TKKT- TC

Thẩm tra hồ sơ tổng

dự tốn

Lựa chọn nhà thầu

thi cơng xây lắp

Giám sát xây dựng

CHÍ PHÍ KHÁC

Chi phí đảm bảo an

tồn giao thơng

Thẩm tra tổng mức

đầu tư

Mua bảo hiểm cơng

trình

Chi phí lập hồ sơ

hồn cơng

Thẩm tra phê duyệt

quyết tốn

Chi phí kiểm tốn

các cấpVDỰ PHỊNG PHÍII

III

1

2

3

4

5

6

7

8

IV

1

2

3

4

5DỰ TỐN XÂY

DỰNGLƯƠNG MINH ĐIỀN668,113,495

đã duyệt theo

QD..

0.271%*I*1.2150,000,000

35,681,43415,000,000

3,568,143165,000,000

39,249,577Bảng tính

1.022%*I

0.108%*I100,000,000

112,094,016

11,845,55210,000,000

11,209,402

1,184,555110,000,000

123,303,418

13,030,1070.066%*I7,238,948723,8957,962,8430.132%*I

1.605%*I14,477,896

176,038,0581,447,790

17,603,80615,925,686

193,641,864

228,580,9081%*I.1107,530,42510,753,042118,283,4670.122%*I13,381,0861,338,10914,719,1950.42%*I46,066,0344,606,60350,672,63710%*CPTK11,209,4021,120,94012,330,3420.12%*I13,161,7241,316,17214,477,8960.15%*I16,452,1551,645,21518,097,3705%(I+II+III+IV)1,312,617,349I+II+III+IV+V+VI14,438,790,83

6127CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 7.2. Phân tích đơn giá chi tiếtLƯƠNG MINH ĐIỀN128CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY129CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY130CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY131CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY132CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY133CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY134CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 7.3. Tổng hợp khối lượngLƯƠNG MINH ĐIỀN135CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLƯƠNG MINH ĐIỀNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY136CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 7.4. Bảng giá vật liệu đến chân cơng trìnhTTLoại vật liệu1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

222

Đá hộc xây

Đá 4 x 6

Đá 2 x 4

Đá 1 x 2

Đá 0.5 x 1

Nhựa đường (Petrolimex)

Xi măng PC30(Bỉm Sơn)

Thép CT3

Thép CT5

Cát đen xây

Ống nhựa

Ống thép

Cát vàng

Cát đen

Thép tấm

Thép hình

Dây thép

Bột đá

Gỗ cốt pha

Gỗ nhóm 4+5

Đinh

Bu lơngLƯƠNG MINH ĐIỀNĐơn

vị

3

m3

m3

m3

m3

m3

Kg

Kg

Kg

Kg

m3

m

m

m3

m3

Kg

Kg

Kg

Kg

m3

m3

Kg

Cái

137Giá tínhCộngkhơng có

VAT( đ)

4giá vận

chuyển

520.327

40.80025.000

28.000

20.000

1.700

2300.000

2500.000

20.000

15.6080.021Giá thành

để tính

tốn

dự tốn(đ)

6

152.500

159.900

183.900

206.900

347.500

11.735

1.362

10.890

11.062

176.500

20.327

40.800

181.000

176.500

25.000

28.000

20.000

1.721

2300.000

2500.000

20.000

15.608CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×