Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỊ TRÍ CẢNG HÀNG KHÔNG

QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỊ TRÍ CẢNG HÀNG KHÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBình Phước nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa nhiệt độ trung bình

hàng năm là 26- 26,5ºC. Nhiệt độ cao nhất mùa hè không quá 24ºC. Gi ờ n ắng

trung bình hàng năm là 2500 giờ

Lượng mưa trung bình hàng năm 1930 mm.

Độ ẩm trung bình từ 80 – 82 %.2.1.2. Gió

Trong các tài liệu về điều kiện tự nhiên khu vực thì s ố liệu v ề gió r ất

quan trọng trong quy hoạch vị trí, hướng dải Cất hạ cánh của cảng hàng không.

Theo số liệu thống kê khí tượng – thuỷ văn ta có bảng tần suất gió tại khu v ực

như sau:

Bảng 2.1. Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng gióBảng 2.2. Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng gió theo lũy tiếnHình 2.1. Biểu đồ hoa gió2.2. Tính hệ số sử dụng đường cất hạ cánh:

2.2.1. Sơ bộ chọn hướng dải bay

Biểu đồ hoa gió là một căn cứ để xác định hướng của dải bay. H ướng của

dải bay cần đảm bảo các điều kiện sau đây:LƯƠNG MINH ĐIỀN145CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

-BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYHướng của dải bay trùng với hướng gió chính, chiều ngược với chiều gió chính,

hoặc có gió cạnh nhất định.-Vận tốc gió cùng chiều cho phép đối với tất cả các loại máy bay khi c ất cánh là 5

m/s (18km/h).-Gió ngược chiều có thể khá lớn nhưng để đảm bảo ổn định h ạn ch ế vận t ốc gió

tối đa cho phép là 25 – 40m/s.

Trên cơ sở đó sơ bộ vạch một số hướng dải bay như sau:

Bảng 2.3. Giá trị góc α theo các phương án đường cất hạ cánh

Góc phương vị α của đường cất hạ cánh tương ứng với:Vị trí 1

200' ~ 18200'Vị trí 2Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 54600' ~ 22600' 65000' ~ 245000' 113030'~293030' 13800' ~ 31800'

`Hình 2.2. Vị trí đường cất hạ cánhLƯƠNG MINH ĐIỀN146CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ơ TƠ VÀ SÂN BAY2.2.2. Xác định góc hợp giữa hướng gió và hướng đường CHC theo các

phương án.

Bảng 2.4. Góc hợp giữa hướng gió và hướng đường CHC theo các phương

án.

Góc hợp α n giữa hướng gió và đường CHC ứng vớiHướng gióVị trí 1Vị trí 2Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 524665113.513824.568.587.5136160.54791110158.5369.5113.5132.5125.59213615523.548114.5158.5177.54670.513712068.593159.523.542.591115.5N,S

NNW,SSE

SE,NW

ESE,WNW

E,W

ENE,WSW

NE,SW

NNE,SSW2.2.3. Xác định tốc độ gió ngang lớn nhất Wc max cho phép

Theo qui định của ICAO, tốc độ gió ngang lớn nhất cho phép Wc ph ụ thu ộc

chiều dài đường CHC tham chiếu của máy bay:

Bảng 2.5. Tốc độ gió ngang lớn nhất cho phép Wc

WCChiều dài đường CHCSTT(m)Km/hm/s1L >15003710.2821200< L <1500246.673L < 1200195.28Với quy mơ dự kiến thì L > 1500 m, suy ra WC = 37 km/h = 10.28 m/s.

Tốc độ gió ngang lớn nhất cho phép WMax ở các hướng được tính theo

cơng thức:

WiMax = WC / sin αiBảng 2.6. Tốc độ gió ngang lớn nhất ở các hướng gió của các phương án

LƯƠNG MINH ĐIỀN147CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

STTBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY

αnSin(αn)Wmax(m/s)20.035294.56024.50.41524.789470.73114.05669.50.93710.975920.99910.286114.50.91011.2971370.68215.073159.50.35029.354460.71914.29168.50.93011.049911.00010.282113.50.91711.2101360.69514.799158.50.36728.04910.017589.031NNE,SSW23.50.39925.781N,S65.000.90611.343NNW,SSE87.500.99910.290SE,NW110.000.94010.940ESE,WNW132.500.73713.943E,W155.000.42324.325ENE,WSW177.500.044235.675NE,SW20.000.34230.057NNE,SSW42.500.67615.216N,S113.500.91711.210NNW,SSE136.000.69514.799SE,NW158.500.36728.049ESE,WNW1.000.017589.031E,W23.500.39925.781ENE,WSW46.000.71914.291NE,SW68.500.93011.049NNE,SSW91.001.00010.282N,S138.00

160.500.66915.3630.33430.796Phương ánHướng gió

N,S

NNW,SSE

SE,NW1Vị trí 1ESE,WNW

E,W

ENE,WSW

NE,SW

NNE,SSW

N,S

NNW,SSE

SE,NW2Vị trí 2ESE,WNW

E,W

ENE,WSW

NE,SW345Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 5NNW,SSE

LƯƠNG MINH ĐIỀN148CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYSE,NW3.000.052196.423ESE,WNW25.500.43123.879E,W48.000.74313.833ENE,WSW70.500.94310.906NE,SW93.000.99910.294NNE,SSW115.500.90311.3902.2.4. Tổng hợp tốc độ gió lớn nhất theo tiêu chuẩn của ICAO ở các h ướng

ở 5 vị trí.Bảng 2.7.Tổng hợp tốc độ gió lớn nhất theo tiêu chuẩn của ICAO ở các hướng ở 5

vị trí.

Phương ánNNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNWVị trí 1294.5629.3515.0711.3010.2910.9814.0624.79Vị trí 214.2925.78589.0328.0514.8011.2110.2811.05Vị trí 311.3415.2230.06235.6824.3213.9410.9411.05Vị trí 411.2110.2811.0514.2925.78589.0328.0514.80Vị trí 515.3611.3910.2910.9113.8323.88196.4230.802.2.5.WiMaxT

í

n

hhệ số sử dụng đường CHC theo các hướng dải bay

Căn cứ vào:

Số liệu về điều kiện gió tại khu vực thiết kế CHK

Căn cứ vào tốc độ gió lớn nhất cho phép ở các hướng theo tiêu chu ẩn

ICAO

Ta lập bảng tính hệ số sử dụng đường CHC tương ứng với các phương án

bố trí đường CHC khác nhau với điều kiện sử dụng đường CHC là:

Tốc độ gió Thực tế

LƯƠNG MINH ĐIỀNTốc độ gió lớn nhất cho phép Wmax

149CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ơ TƠ VÀ SÂN BAYKết quả tính tốn được trình bày trong các bảng tính dưới đây:

Bảng 2.8.Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng, hệ số sử dụng đường CHC vị trí

1Bảng 2.9.Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng, hệ số sử dụng đường CHC vị trí

2Bảng 2.10.Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng, hệ số sử dụng đường CHC vị

trí 3LƯƠNG MINH ĐIỀN150CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYBảng 2.11.Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng, hệ số sử dụng đường CHC vị

trí 4Bảng 2.12.Tần suất tốc độ gió và tần suất hướng, hệ số sử dụng đường CHC vị

trí 5LƯƠNG MINH ĐIỀN151CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYTổng hợp kết quả hệ số sử dụng đường CHC tại 5 vị trí theo 5 h ướng đó

chọn,ta được:

Bảng 2.13.HSSD đường CHC tương ứng với 5 hướng lựa chọn

Vị trí của đường CHCVị trí 1Vị trí 2Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 5HSSD (theo) ICAO91.4189.5788.8188.991.932.3. Chọn vị trí cảng hàng khơng trên bình đồ khu vực.

Xem xét địa hình khu vực ta nhận thấy rằng: địa hình khu vực khá bằng

phẳng, trong bán kính tới 20 km từ vị trí dự kiến của Cảng hàng khơng khơng có

các đỉnh núi cao mà chủ yếu chỉ có các ngọn đồi thấp nằm đ ộc lập, cũng khơng

có các chướng ngại vật cao hay các cơng trình vĩnh cửu có cao độ l ớn như c ột

điện cao áp, nhà cao tầng. Điều đó chứng tỏ tĩnh khơng của vùng tr ời sân bay

hồn tồn có thể đáp ứng các u cầu tương ứng theo các quy định của ICAO. Vì

vậy hướng của dải CHC chọn theo hướng của vị trí thứ 1 trong tính tốn trên là

hồn tồn hợp lý.

Như vậy hệ số sử dụng đường CHC là 90.77%.

Vị trí của dải bay đó được chỉ trên bình đồ khu vực, cao đ ộ trung bình c ủa

sân bay là: 410 m.2.4. Tính số dải bay cần thiết

Số dải bay cần thiết được xác định dựa vào lưu lượng máy bay (s ố chuy ến

bay trong một ngày):

+ Nếu lưu lượng < 45 chuyến/ngày: cần một dải bay

+ Nếu lưu lượng > 45 chuyến/ngày: cần hai dải bay.Lưu lượng máy bay được tính theo cơng thức:

N tt =LLHK

365.SCTrong đó:

LLHK – Lưu lượng hành khách dự báo năm tương lai (HK/năm)

LLHK = 5,0 triệu HK/năm

SC - Số ghế ngồi của máy bay tính tốn. Tra Catalog của máy bay B 747 400,ta được SC = 416 (ghế)

LƯƠNG MINH ĐIỀN152CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYTheo đó ta có:

5, 0 × 106

N tt =

= 32,93(chuyen / ngay)

365 × 416Vậy số dải bay cần thiết là 01 dải.LƯƠNG MINH ĐIỀN153CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 3

QUY HOẠCH KHU CHỨC NĂNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG

3.1. Sơ đồ cơng nghệ tồn cảng hàng khơng

3.1.1. Sơ đồ cơng nghệ của Cảng hàng khôngHoạt động của Cảng hàng không là phục vụ máy bay “cất cánh, hạ cánh” và

phục vụ hành khách “đi, đến”. Sơ đồ cơng nghệ tồn Cảng hàng khơng là m ột quy

trình hoạt động đồng bộ đi đến sản phẩm cuối cùng là “Hành khách, hàng hố đi

và đến Cảng hàng khơng”. Sơ đồ chính như sau:

Vùng trời

Đ ường bay

Vùng trời CHK

Đường CHC

Hệ thống đường lăn

Phía khu baySân đỗ MBPhía Mặt đấtNhà ga

Bãi đỗ xe ô tô

Hệ thống đường giao thông

đến Cảng hàng không

Luồng máy bay chuyển động

Luồng hành khách chuyển độngHình 3.1.Sơ đồ cơng nghệ của Cảng hàng khơngLƯƠNG MINH ĐIỀN154CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY3.2. Sơ đồ chuyển động của máy bay

3.2.1. Máy bay cất cánh

cánh

hành khách hàng hoá

Đường CHC Chạy bon trên Cất

đường

CHCSân đỗ hành khách hàng hốĐường lănHình 3.2.Sơ đồ chuyển động của máy bay khi cất cánh

3.2.2. Máy bay hạ cánhChạy bon

trên đường

CHCĐường CHCĐường

lănHình 3.3.Sơ đồ chuyển động của máy bay khi hạ cánhSân đỗ

hành

khách

hàng hoá3.3. Luồng hành khách, hàng hóa

3.3.1. Luồng hành khách, hàng hóa điThành phố khách hàng hố

Hệ thống giao thơng

Ga hành khách, hàng hốCất cánh hành khách hàng hố

Máy bayHình 3.4.Sơ đồ luồng hành khách, hàng hóa đi

3.3.2. Luồng hành khách, hàng hóa đếnHàng hóaMáy

bayGa hành

khách, hàngHệ thống

giao thơngThànhhốHình 3.5.Sơ đồ luồng hành khách, hàng hóa đến

3.4.Tính chiều dài đường cất hạ cánh

Số liệu thiết kế:

Đường Cất hạ cánh Cảng hàng không đảm bảo hoạt động cho các loại máybay:

+Máy bay dân dụng : B 747 - 400

Các thơng số về máy bay tính tốn:LƯƠNG MINH ĐIỀN155CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỊ TRÍ CẢNG HÀNG KHÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×