Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 SƠ LƯỢC VỀ JSP VÀ HIBERNATE

CHƯƠNG 2 SƠ LƯỢC VỀ JSP VÀ HIBERNATE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngCác script server: là các đoạn code của java được chèn trực tiếp vào trang JSP, đây

cũng chính là thành phần chính của trang JSP, nó chia làm 3 loại :

E1 : Các thẻ bọc mã <% %>: là thẻ chứa mã java.

E2 : Các thẻ xuất <%= %>: nội dung của thẻ này sẽ được in ra trong trang JSP.

E3 : Khai báo phương thức và biến bằng thẻ <%! %>: nôi dung trong thẻ này là các

biến hoặc phương thức được các phương thức này có thể sử dụng trực tiếp trong trang

JSP.

1.5.1

Hibernate là gì?

Hibernate 3.0, một cơng nghệ mới nhất trong nền tảng cốt lỗi của J2EE EJB 3.0.

Hibernate là một framework cho persistence layer, là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ

liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Hibernate giúp người phát triển các class dùng để

lưu trữ dữ liệu theo cách thức hướng đối tượng: association, inheritance, polymorphism,

composition và collections. Hibernate cho phép thực hiện các câu truy vấn dữ liệu bằng

cách sử dụng ngôn ngữ SQL mở rộng của Hibernate (HQL) hoặc là ngôn ngữ SQL

nguyên thuỷ cũng như là sử dụng các API.

1.5.2Kiến Trúc HibernateHình 1.5 Kiến trúc HibernatePage 20Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngSơ đồ trên cho thấy rằng Hibernate là sử dụng cơ sở dữ liệu và file cấu hình để cung

cấp các dịch vụ lâu dài cho ứng dụng.

Để sử dụng Hibernate, sự cần thiết phải tạo ra các lớp Java biểu diễn cho bảng tương

ứng trong cơ sở dữ liệu và sau đó ánh xạ các thuộc tính của lớp với các cột của bảng

trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, Hibernate có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác trên

cơ sở dữ liệu như chèn, chọn, cập nhật và xóa các bản ghi trong bảng. Hibernate tự động

tạo ra các truy vấn để thực hiện các thao tác này.

Kiến trúc Hibernate có ba thành phần chính:

* Quản lý kết nối

Hibernate cung cấp dịch vụ quản lý kết nối cơ sở dữ liệu hiệu quả. Kết nối cơ sở dữ

liệu là phần tốn kém tài nguyên và hiệu năng nhất trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu

vì nó đòi hỏi nhiều tài nguyên phải mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

* Quản lý giao dịch:

Quản lý dịch vụ giao dịch cung cấp khả năng người sử dụng để thực hiện nhiều hơn

một câu lệnh tại một thời điểm.

* Đối tượng bản đồ quan hệ:

Đối tượng bản đồ quan hệ là kỹ thuật lập ánh xạ biểu diễn dữ liệu từ một mơ hình đối

tượng cho đến một mơ hình dữ liệu quan hệ. Đối tượng này được sử dụng đê thực hiện

các thao tác như truy vấn ,thêm mới, cập nhật và xóa các bản ghi dạng bảng bên

dưới.Hibernate là rất tốt công cụ như xa như là đối tượng bản đồ quan hệ là mối quan

tâm, nhưng về mặt quản lý kết nối và quản lý giao dịch, đó là thiếu hiệu năng và khả

năng. Vì vậy, thường Hibernate được sử dụng để quản lý kết nối khác và các cơng cụ

quản lý giao dịch. Ví dụ apache DBCP được sử dụng để kết nối tổng hợp với Hibernate.

Hibernate cung cấp rất nhiều tính linh hoạt trong sử dụng. Nó được gọi là kiến trúc

"Lite" khi chúng ta chỉ sử dụng các thành phần đối tượng bản đồ quan hệ. Trong khi kiến

trúc "Full Cream" tất cả trong ba thành phần đối tượng quan hệ lập bản đồ, quản lý kết nối

và Quản lý giao dịch được sử dụng.Page 21Xây dựng Website Người giúp việc Đà NẵngCHƯƠNG 3 WEBSITE

TRUNG TÂM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÀ NẴNG

1.6 Người quản trị

1.6.1

Trang chủ của người quản trị

Khi thành viên là người quản trị đăng nhập vào thì đây là trang đầu tiên (Admin.jsp)

người quản trị thấyHình 2.1 Giao diện trang chủ người quản trị

Người quản trị có thể chuyển đến các trang khác như quản lí tài khoản thành viên, bản

tin tìm việc của thành viên...

1.6.2

Quản lý tài khoản

Phần thiết kế tài khoản cho người quản trị có thể thêm thành viên mới với những thông

tin họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email, loại thành viên, ... Toàn bộ thành viên được

hiển thị trong một danh sách phía dưới. Tại đây có thể chọn một thành viên để chỉnh sủaPage 22Xây dựng Website Người giúp việc Đà Nẵngthơng tin hoặc xóa thành viên. Mục search có thể tìm kiếm thành viên dựa vào tên đăng

nhập. Hình 3.1 là thiết kế của trang quản trị tài khoản.Hình 2.2 Quản trị tài khoản

Lập trình trang quản trị bao gồm trang dieuhuong.java, XulyDel.java, XulyUp.java.

Trang dieuhuong.java đảm nhận việc xử lý đăng nhâp, điều hướng các xử lý đến với đúng

trang mà người quản trị đang thực hiện. VD: Nếu đăng nhập lỗi (sai mật khẩu, ...) thì sẽ

được điều hướng đến trang loidangnhap.jsp. Ngồi ra dieuhuong.java đảm nhận nhiệm vụ

thêm mới tài khoản người dùng do người quản trị u cầu. Tồn bộ thơng tin của tài

khoản phải được điền đầy đủ.

Các đoạn xử lý của trang dieuhuong.java

Xử lý đăng nhập

if(action.equals("Login")){

String username= request.getParameter("txuser");

String password = request.getParameter("txpass");

Page 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 SƠ LƯỢC VỀ JSP VÀ HIBERNATE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×