1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[10] : Synwal Satibi PhD thesis (2009), Numerical Analysis and

Design criteria of embankments on floating pile, Stuttgart

University in Germany.PHỤ LỤC

Khối lượng xử lý nền bằng cọc ống bê tông ly tâm DƯL PC

D300, loại A, cho đoạn đường nền đất yếu thuộc dự án đường Phù

Đổng, từ Km0+219.43 đến Km0+382.38.9798Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×