1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giới thiệu chung về dự án đường Phù Đổng

2 Giới thiệu chung về dự án đường Phù Đổng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1 và 3.2. Bình đồ bố trí cọc trên đoạn đường có nền đất yếu

thuộc dự án đường Phù Đổng được thể hiện trên hình 3.3.Hình 3.1 Mơ hình hệ cọc kết hợp vải ĐKT được áp dụng cho nhiều

dự án (nguồn internet)72Hình 3.2 Hình ảnh thi cơng sàn giảm tải mềm (nguồn internet)73Hình 3.3 . Bình đồ bố trí cọc để xử lý nền đất yếu trên đoạn đường Phù Đổng74Cọc được lựa chọn là cọc dự ứng lực D300-loại A. Với chiều dài thay

đổi từ 6m-12m ( phụ thuộc vào vị trí cọc), các thơng số về kích

thước hình học, đặc tính chịu lực của cọc được cho trong hình 3.4

và bảng 3.1.Hinh 3.4. Chi tiết cấu tạo cọc DƯL D300- loại A

Bảng 3.1. Thông số của cọc DƯL D300-loại A

Thép chủ DƯL

Số lượng Cường

(thanh)

độ chịu

kéo

(Mpa)

6 ϕ7.1≥1450Thép đai xoắn

Số

Cường

lượng

độ chịu

kéo

(Mpa)

ϕ3

(@55100)Bê tơng

Cường

Cường

độ chị

độ khi

nén

truyền

(Mpa)

DƯL

(Mpa)

72

3560075Momen

kháng

nứt

(kN.m)Momen

uốn cực

hạn

(kN.m)Sức

chịu tải

cực hạn

(kN)24.644.41139.8Hình 3.5. Chi tiết mũi cọc DƯL 300Hình 3.6. Chi tiết mũ cọc DƯL 300

3.3. Tính tốn sự hiệu quả của phương pháp xử lý nền

đất yếu bằng vải ĐKT kết hợp cọc bê tông bằng phần mềm

Plaxis

3.3.1. Điều kiện địa chất

Theo chiều dọc tuyến, từ Km00+219.43 đến Km00+370.23

có địa chất phân bố khá đồng đều. Do đó, học viện chỉ chọn một

mặt cắt điển hình để tính tốn (tại cọc 19A). Mặt cắt địa chất của

vị trí này được thể hiện ở hình 3.7.76Hình 3.7. Mặt cắt địa chất cơng trình điển hình tại cọc 19A

Tại vị trí cọc này, có 3 hố khoan K1, K2 và K3. Căn cứ vào số

liệu khoan khảo sát kết quả khoan khảo sát, điều kiện đất nền tại

vị trí này gồm các lớp sau:

+ Lớp 1: Đất đắp sét màu xám vàng, xám nâu lẫn sỏi sạn nhỏ

trạng thái nửa cứng đến dẻo cứng. Tại vị trí cọc 19A, chiều dày lớp

này thay đổi từ 7.3m (K1, K3) đến 13.2m (K2).

+ Lớp 2: Cát hạt mịn, màu xám đen. Chiều dày của lớp này tại cọc

19A thay đổi từ 0.3-0.4m. Trong tính tốn, đề xuất bỏ qua lớp đất

này.

+ Lớp 3: Bùn sét màu xám đen, xám ghi lẫn hữu cơ, trạng thái

dẻo chảy. Tại vị trí cọc 19A, chiều dày thay đổi từ 5m (K2) đến 11m

(K1).77+ Lớp 4: Sét pha lẫn mảnh đá phong hóa và sỏi sạn, màu xám

nâu, xám trắng trạng thái nửa cứng.

Căn cứ vào số liệu số liệu thí nghiệm, tính chất loại đất,

thơng số của lớp đất phục vụ q trình tính tốn được thể hiện

trong bảng 3.2 và 3.3.Bảng 3.2. Giá trị môđun đàn hồi theo giá trị SPT

EsTrạng thái đấtSPT

N30SPT

N60(kPa)1Sét, trạng thái nửa

cứng đến dẻo cứng151151003Bùn sét, trạng thái

dẻo chảy4330004Sét, trạng thái nửa

cứng20156300Lớp đấtTrong đó:

Es – Mơđun đàn hồi của đất, được xác định từ thí nghiệm SPT

theo công thức sau:

Es = 500*(N60+15) Cát

Es = 250*(N60+15) Cát bão hòa hoặc cát pha

Es = 320*(N60+15) Bụi, bụi cát hoặc bụi sét

N60 – Giá trị SPT sau khi hiệu chỉnh năng lượng búa

N60=CE*N30; CE=Eh/60=0.75 (Eh: Năng lượng của búa)

Giá trị mơđun đàn hồi theo thí nghiệm trong phòng của các

lớp đất được tổng hợp vào bảng dưới đây.

Bảng 3.3. Giá trị mơđun đàn hồi theo thí nghiệm trong phòng78a1-2Lớp

đấtTrạng thái đất(m /k

N)

2eoEs

(kPa)1Sét, trạng thái nửa

cứng đến dẻo cứng3.5E-40.88

653883Bùn sét, trạng thái

dẻo chảy5.3E-41.42

345714Sét, trạng thái nửa

cứng3.6E-40.82

35063Từ kết quả thí nghiệm SPT và trong phòng thí nghiệm, kiến

nghị sử dụng mơđun đàn hồi để tính tốn là giá trị trung bình của 2

phương pháp trên (bảng 3.4):

Bảng 3.4. Giá trị môđun đàn hồi kiến nghị

Lớp

đấtTrạng thái đấtE

(kPa)1Sét, trạng thái nửa

cứng đến dẻo cứng52443Bùn sét, trạng thái

dẻo chảy37854Sét, trạng thái nửa

cứng56803.3.2. Tính tốn tải trọng

Tải trọng tính tốn bao gồm tải trọng tính lún và tải trọng

kiểm tốn ổn định. Tải trọng tính lún gồm các lớp đất đắp trên nền

đất yếu và kết cấu áo đường. Tải trọng kiểm toán ổn định gồm tải

trọng thường xuyên và hoạt tải khai thác.

Để đảm bảo hệ số an tồn trong tính tốn, học viên sử dụng

tải trọng phân bố 14kPa cho tính toán lún và kiểm toán ổn định.

3.3.3. Yêu cầu trong tính tốn bằng phần mềm Plaxis

-Tải trọng sử dụng: 14kPa

79Độ lún u cầu: Sau khi hồn thành cơng trình nền mặt-đường xây dựng trên nền đất yếu, phần độ lún còn lại tại trục tim

của nền đường ≤ 30cm (theo 22TCN 262 - 2000).

Hệ số ổn định:-Hệ số ổn định trượt sâu khi tính theo phương pháp phân mảnh cổ

điển hoặc phương pháp PTHH trong q trình thi cơng: Kmin ≥ 1.2.

Hệ số ổn định trượt sâu khi tính theo phương pháp phân mảnh cổ

điển hoặc phương pháp PTHH trong quá trình khai thác: K min ≥ 1.3.

3.3.4 Xây dựng mơ hình mơ phỏng trên Plaxis 2D

3.3.4.1. Sơ đồ mơ phỏng

-Hệ cọc PC D300mm, bố trí lưới ơ vng với khoảng cách s = 2.5m.

Tại vị trí dải phân cách giữa bố trí 1 hàng cọc chạy dọc theo tuyến.

Tại vị trí cống dọc, bố trí 1 hàng cọc chạy dọc theo tuyến.-Mũ cọc kích thước 0.75x0.75x0.2m sử dụng bê tông mác M250. Mũ

cọc liên kết với đầu cọc bằng thép neo.-Lưới địa kỹ thuật bố trí thành 02 lớp, trong đó:

+ Ở vị trí trên đỉnh mũ cọc: bố trí 2 lớp lưới địa kỹ thuật Tenax

TT090. 01 lớp bố trí ngang mặt đường và 01 lớp bố trí dọc mặt

đường.

+ Ở vị trí cách mũ cọc 0.5m: bố trí 1 lớp địa kỹ thuật Tenax TT090.-Giữa các lớp lưới địa kỹ thuật đổ cấp phối đá dăm (hoặc tương

đương) có mơ đun E ≥ 50Mpa dày 1.0m.-Lớp kết cấu mặt đường dày 0.5m có E ≥ 150Mpa.

Sơ đồ điển hình bố trí cọc và vải ĐKT được thể hiện trên hình

3.8.80Hình 3.8. Mặt cắt điện hình của phương pháp xử lý nền đất yếu vải

ĐKT kết hợp cọc bê tơng

3.3.4.2 Các thơng số đầu vào cho mơ hình

a. Thông số đất nền

Bảng thông số đầu vào của đất nền để tính tốn bằng phần

mềm Plaxis như bảng dưới đây.

Bảng 3.5. Bảng thông số đầu vào phần mềm PlaxisThông sốĐơn vịKC

mặt

đườn

gĐá dăm

đệmLớp 1Lớp 3Lớp 4MCMCMCMCMơ hình vật

liệuMCỨng xử vật

liệuDrain

edDrainedUnDrain

edUnDrain

edUnDrain

edγsatkN/m

32120161516γun-satkN/m

3212016151681kxm/day111.7280.01731.728kym/day110.8640.00860.864c'kN/m251213φ'o3533252027ψo53000υ'-0.30.30.30.330.3E'refkPa1500

0050000524437855680Rinter--0.850.70.650.8Reqi--0.1600.1320.1230.151Ghi chú:

+ Reqi: Hệ số giảm cường độ do tiếp xúc giữa các phần tử. Giá

trị này được xác định như sau:

Reqi = α. Rinter

Trong đó: α – Hệ số chiết giảm do quy đổi từ hàng cọc đơn

sang tấm tường (phần tử plate trong Plaxis). Giá trị này sẽ được

xác định như bảng dưới đây.

+ MC: Mơ hình vật liệu Mohr Column

b. Thông số cọc PC D300m và mũ cọc

Phần mềm Plaxis 2D giải quyết các bài toán 2 chiều, do đó sẽ

khó khăn trong việc tìm lời giải cho bài toán về sự làm việc giữa

đất và cọc (do cọc và đất khơng cùng chuyển vị ngang). Vì vậy để

tìm lời giải trong bài tốn 2 chiều cần đưa về mơ hình tương đương

trong phương pháp phần tử hữu hạn (FEM):

+ Xem mỗi hàng cọc trong đất như một tường cọc bản

tương đương.82Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giới thiệu chung về dự án đường Phù Đổng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×