Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích môi trường marketing vi mô

Phân tích môi trường marketing vi mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Đối thủ cạnh tranh2.1. Đối thủ cạnh tranhCạnh tranh nhãn hiệuCạnh tranh trong ngànhCạnh tranh mong muốnCạnh tranh không mong muốn2.2. Khách hàng2.2. Khách hàngLà trung tâm hoạt động marketing

Là nguồn cung cấp lợi nhuận duy nhất cho doanh nghiệpThị trường người Tiêu DùngThị trường doanh nghiệp Sản XuấtThị trường người Bán LạiThị trường Nhà Nước và tổ chức phi Chính PhủThị trường Quốc Tế543215 loại thị trường khách hàng:2.2. Khách hàng2.2. Khách hàngThị Trường người Tiêu Dùng

Cá Nhân

Hàng Hóa & Dịch Vụ

Gia ĐìnhTiêu Dùng2.2. Khách hàngThị trường Doanh Nghiệp Sản Xuất

Tồ ChứcHàng Hóa & Dịch VụLợi NhuậnPhục Vụ Sản Xuất2.2. Khách hàngThị trường người Bán LạiCá Nhân, Tổ ChứcHàng Hóa & Dịch VụBán Lại2.2. Khách hàngThị trường Nhà Nước và tổ chức phi Chính PhủNhà Nước và tổ chức

phi Chính PhủHàng Hóa & Dịch VụDịch Vụ Cơng Ích,

Chuyển Nhượng2.2. Khách hàngThị trường Quốc Tế2.2. Khách hàng

CÔNG TY VINAMILKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích môi trường marketing vi mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×