Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐICHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

I. Tầm quan trọng của phân phối marketing.

1. Khái niệm:

Phân phối là tiến trình chuyển đưa sp từ nhà sx đến nhà tiêu dùng cuối

cùng thông qua các thành viên trung gian bằng nhiều phương thức và

hoạt động khác nhau.

2. Tầm quan trọng của phân phối.CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐICHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

II. Kênh phân phối.

1. Khái niệm:

 Kênh phân phối sp là tập hợp các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ

chuyển đưa sp từ nhà sx đến nhà tiêu dùng cuối cùng.

 Tất cả các thành viên tham gia vào tiến trình pp bao gồm: nhà sx,

nhà bán buôn, nhà bán lẻ, đại lý, môi giới và người tiêu dùng.CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

2.Cấu trúc kênh phân phối:CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐICHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐICHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

3. Các trung gian trong kênh phân phối.

 Bán lẻ có 3 loại: cố định, qua mạng và lưu động.CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

Nhà bán buôn: Tiếp cận với các nhà sx để nắm nguồn hàng, vận chuyển, dự trữ,

bảo quản, phân loại, chọn lọc, bao gói và bán ra vói sồ lượng lớn cho

các nhà bán lẻ hay cho các tổ chức khác.

 Nhà bán bn thường có nhiều vốn, có phương tiện kinh doanh,

có sức đẩy sp lớn ra thị trường, tuy nhiên nhiều khi nó lại tạo ra nhu

cầu giả tạo.CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

 Đạilý: Một trung gian rất cần thiết vì nó làm tăng thêm năng lực phân

phối sp. Đại lý thường là những cá nhân hoặc doanh nghiệp có vị trí

kinh doanh thuận lợi, có năng lực bán hàng mà khơng có nhiều vốn.

 Theo luật thương mại VN có 4 hình thức ĐL đó là ĐL hoa hồng,

ĐL bao tiêu, ĐL độc quyền, tổng ĐL.CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

 Ngườimô giới: Là người không trực tiếp buôn mua bán sp mà chỉ làm nhiệm vụ

chấp nối người bán với người mua.

 Người mơi giới làm cho q trình mua bán được nhanh chóng,

tin tưởng và hiệu quả cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×