Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán nguyên vật liệu là người chuyên theo dõi nguyên vật liệu kết hợp với phòng vật tư và thủ kho để hạch toán, đối chiếu ghi sổ nguyên vật liệu ở công ty. Định kỳ tiến hành kiểm kê, nếu phát hiện nguyên vật liệu tồn đọng nhiều hoặc kém phẩm chất hoặc

Kế toán nguyên vật liệu là người chuyên theo dõi nguyên vật liệu kết hợp với phòng vật tư và thủ kho để hạch toán, đối chiếu ghi sổ nguyên vật liệu ở công ty. Định kỳ tiến hành kiểm kê, nếu phát hiện nguyên vật liệu tồn đọng nhiều hoặc kém phẩm chất hoặc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnỞ khâu dự trữ và sử dụng: Công ty sử dụng vật liệu theo đúng các định mức

đã đề ra và chưa thực hiện dự trữ nguyên vật liệu.

2.3.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu thực tế tại Công ty.

2.3.3.1. Phân loại:

Nhằm phục vụ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp, nguyên vật liệu tại công ty

được phân loại như sau:

Nguyên vật liệu chính: Để tiến hành xây dựng các cơng trình, Cơng ty phải sử

dụng một số lượng lớn các loại vật liệu khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các loại vật liệu

được sử dụng cho quá trình thi cơng cấu thành nên thực thể của cơng trình thì đều

được gọi chung là nguyên liệu, vật liệu và hạch toán vào TK 1521. Việc quản lý

nguyên vật liệu được tiến hành qua chương trình phần mềm FAST bằng việc mã hố

theo tên NVL và số thứ tự.

Ví dụ:

Xi măng PC 30: VTXM00001

Thép tròn trơn: VTTTT00187

Mũ BHLĐ: DCBH001

…..

Nguyên vật liệu phụ: vơi, dây thép buộc, sơn,… và được hạch tốn vào TK 1522

Nhiên liệu: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong q trình thi

cơng ơng trình như Dầu Diezen, Xăng A92 …. và được hạch toán vào TK 1523.

Phụ tùng sửa chữa thay thế: Là các chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa, thay

thế cho máy móc và phương tiện vận tải như xăm, lốp, hộp số, bình ắc quy… Và

được hạch tốn vào TK 152444

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánVật liệu khác: là các loại vật liệu bị loại trừ, thanh lý, thu hồi như gạch vỡ,

sắt vụn, vỏ bao xi măng,… và được hạch toán trên TK 1528

2.3.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu

Khi đánh giá nguyên vật liệu, Công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc nhất quán.Xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho:Ở Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nguyên vật liệu nhập kho chủ yếu là

do mua ngoài hay đội sản xuất tự mua. Ngoài ra, Cơng ty còn nhập kho do thu hồi

phế liệu. Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho được tính như sau:

Nhập do mua ngồi:

Cơng ty áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Giá thực tế NVL

nhập kho bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn, các khoản thuế khơng được hồn lại,

… trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng trả lại…Vì thế,

khi vật liệu về nhập kho, kế tốn tính ngay được giá thực tế của số vật liệu đó:Trị giá thực tế NVL

nhập kho=Số lượng NVL

nhập khoxĐơn giá mua ghi trên HĐ

(chưa có thuế GTGT)Ngày 7 tháng 6 năm 2017, Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros mua nguyên

vật liệu của công ty TNHH Xuân Lộc Thọ theo hoá đơn GTGT số 0043418 ( Phụ

lục 5) Tổng giá trị trên hóa đơn là 12.833.072, thuế suất GTGT 10%. Cơng ty thanh

tốn theo hình thức chuyển khoản.

Vậy giá thực tế NVL nhập kho là: 12.833.07245

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toánNhập phế liệu thu hồi: Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho là giá của các

nguyên vật liệu có thể sử dụng được, có thể bán được hoặc giá ước tính được. Xác định trị giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuất kho:

Mặc dù số lượng, chủng loại nguyên vật liệu của Công ty nhiều, do đó Cơng ty

áp dụng phương pháp tính giá bình qn để tính. Đậy là phương pháp đơn giản,

dễ thực hiện. Nhờ có hệ thống phần mềm máy vi tính đã được lập trình sẵn việc

tính tốn được thưc hiện nhanh gọn, kế toán chỉ việc cập nhập số liệu thực tế của

một loại vật tư nào đó xuất kho, máy tính sẽ tư động tính ra giá xuất kho theo

cơng thức sau:ĐGBQ cuối kì trước =giá trị vật tư tồn đầu kỳ + giá trị vật tư nhập trong kỳ

số lượng vật tư tồn đầu kỳ+ số lượng vật tư nhập trong kỳ.Ngày 8 tháng 1 năm 2017, nhập kho 775 m2 đá bóc vàng của cơng ty TNHH

sản xuất Bảo Hoàng theo PNK số 002/01 (Phụ lục 6) với giá trị 67.273đ/m2

Ngày 9 tháng 1 năm 2017, xuất kho 600 m2 cho công ty Công ty TNHH Đồng

Phú Thành.

Biết số lượng đá bóc vàng thực tế còn lại trong kho là 8.350 m2, đơn giá

65.500đ/m2.775 x 67.273+ 8.350 x 65.500

ĐG xuất T8/2017=775+8350= 65.650đ/m2Trị giá đá bóc vàng xuất kho là: 65.650 x 600= 39.390.00046

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toán2.3.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

*Thủ tục chứng từ nhập kho NVL :

Các nhà cung cấp được lựa chọn kỹ càng và đánh giá thường xuyên qua các

lần giao hàng; mọi thoả thuận về việc mua NVL đều được thực hiện theo nội dung

trong hợp đồng mua hàng Giám đốc công ty ký kết với đại diện bên cung cấp. Công

ty mua NVL của nhiều nhà cung cấp khác nhau và đã được chọn lọc kỹ.

Căn cứ vào định mức NVL phục vụ sản xuất, phụ trách mua hàng xác định

điểm đặt hàng. NVL được mua theo kế hoạch sản xuất và hợp đồng đã ký. Ngoài ra

một số vật liệu như các phụ tùng thay thế được mua theo mức tồn kho tối thiểu hoặc

kế hoạch đột xuất do Ban Giám đốc duyệt. Quy trình mua hàng được khái quát ở

( Phụ lục 19 ).

Khi nhận được đơn đặt hàng, hoặc căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu vật tư

của các bộ phận đã được giám đốc phê duyệt, phòng vật tư sẽ tổ chức tiến hành các

thủ tục mua bán.

Nguyên vật liệu mua về nếu có số lượng lớn, tính chất phức tạp, hoặc hàng

nhập khẩu…thì trước khi nhập kho phải được kiểm tra và lập biên bản kiểm

nghiệm.

Nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn mới được nhập kho. Đối với phần lớn các

trường hợp khác, nguyên vật liệu mua về chỉ cần có giấy chứng nhận chất lượng do

bên bán cung cấp, cán bộ thu mua tự kiểm tra, nếu không phát hiện sai sót thì vật tư

có thể được nhập kho ln.

Khi nhận được hoá đơn số 277 (Phụ lục 7) ngày 6/10/2017, mua gạch lát vỉa

hè Gratino của người bán hoặc của nhân viên mua NVL mang về, phòng vật tư của

cơng ty sẽ đối chiếu với kế hoạch thu mua và kiểm tra về số lượng, chất lượng quy

cách sản xuất của NVL để nhập kho. Căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán lập PNK

số QB0001/12 ngày 28/12/2017 ( Phụ lục 8), PNK được lập thành 3 liên, đặt giấy

than viết một lần trong đó:47

GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú GiangSVTH: Nguyễn Thùy DungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán nguyên vật liệu là người chuyên theo dõi nguyên vật liệu kết hợp với phòng vật tư và thủ kho để hạch toán, đối chiếu ghi sổ nguyên vật liệu ở công ty. Định kỳ tiến hành kiểm kê, nếu phát hiện nguyên vật liệu tồn đọng nhiều hoặc kém phẩm chất hoặc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×